перейти на сайт>>

Стратегія конкуренції та її вплив на формування ціни туристичного продукту

ID роботи: 1956
Тип роботи:
Об'єм: 98 стор.
Вартiсть: 400 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ І. Теоретичні аспекти розробки стратегії конкуренції у процесі формування ціни туристичного продукту
1.1. Теоретичні аспекти стратегічного управління конкурентоспроможністю туристичного підприємства
1.2. Ціна як інструмент конкуренції туристичного підприємства
1.3. Характеристика стратегій ціноутворення, що використовуються у процесі формування ціни на туристичний продукт
Висновки до І розділу
Розділ ІІ. Роль фактору конкуренції у процесі формування цінової стратегії туристичного підприємства
2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства
2.2. Аналіз ефективності туристичної діяльності
2.2. Аналіз цінової політики
Висновки до ІІ розділу
Розділ ІІІ. Розробка стратегії розвитку підприємства туристичної сфери на основі цінової політики
3.1. Умови та фактори формування ефективної конкурентної стратегії туристичної фірми
3.2. Характеристика сучасних тенденції встановлення ціни на туристичний продукт з урахуванням фактору конкуренції
3.3. Формування конкурентної цінової стратегії ПП «Валкар»
Висновки до ІІІ розділу
Висновок
Список літератури
ДодаткиВисновок:

Ціноутворення та цінова конкуренція визнається деякими експертами як найважливіша проблема, що стоїть перед організаторами відпочинку.
Цінова політика підприємств туристичного господарства варіюється залежно від вибраної конкретної стратегії і цільового сегменту, проте в даному контексті не зменшується роль специфічних особливостей ціноутворення в даній сфері, обумовлена впливом таких чинників як сезонність, розвиненість напряму, попит на напрям і комплекс послуг підприємства.
В цьому відношенні слід також можемо відзначити той факт, що в цілому розвиток теорії маркетингу і цінової стратегії останніми роками зумовив великий вибір теоретичних аспектів здійснення підприємством його комерційної діяльності, зокрема, у сфері туризму, у зв'язку з чим у компаній, зайнятих в даній сфері, не тільки можливість вибору тієї або іншої політики, але і проблема вибору конкретного варіанту.
При калькуляції ціни з орієнтацією на конкуренцію вихідною базою слугує рівень цін на аналогічні тури, що пропонуються на ринку.
Такий підхід досить зручним для тих туроператорів, які не мають можливості провалити власні маркетингові дослідження. Усі три методи за вмілого застосування допомагають встановити ціну, що витримує конкуренцію, стимулює споживчий попит та забезпечує прибуток організаторам подорожі.
Таким чином, ПП «Валкар» існує в оточенні, що складається з безлічі елементів: ринок, з його пропозиціями і запитами, акціонери з їх інтересами отримання дивідендів і реалізації прав власності, уряд з його податковими і законодавчими вимогами, партнери, по відношенню до яких організація має свої зобов'язання, змінні технології, устаткування, вимоги до якості продукції, освітньому рівню виконавців, зростаючі запити найманих працівників, діяльність конкурентів, наслідки економічних криз і т.п. Середовище впливає на організацію і накладає свої вимоги. Керівник повинен враховувати цей значний вплив.
Ринкова економіка, заснована на конкуренції, свободі виробників, а не на ієрархічному підкоренні господарських процесів волі центру, вимагає ніяк не менше, а навіть більше менеджерів, ніж колишня система.
В умовах економічних змін сучасна туристична фірма як і будь-яке підприємство, виробляюче товари чи послуги, стикаються з багатьма проблемами. Джерелами підвищеної складності управління являється висока ступінь невизначеності ринкової ситуації, сезонна нестабільність попиту на туристичні послуги, посилення конкуренції в туристичному бізнесі, нестача фінансових ресурсів та ін.
В таких умовах фірма не може обмежуватись тільки поточним плануванням і оперативним управлінням своєю діяльністю. Назріла необхідність стратегічного мислення, яке повинно втілитись в програму дій, яка уточнює цілі і засоби реалізації вибраного шляху розвитку.
Як показало проведене дослідження, туристична фірма ПП «Валкар» - підприємство із сильною і конкурентною позицією, що поліпшується; найближчим конкурентом підприємства є турфірма «Наталі-Тур». У порівнянні з ним туристична фірма ПП «Валкар» володіє явною конкурентною перевагою в області цінової політики при високому рівні якості туристичних послуг.
Щорічно фірма проводить контроль маркетингової діяльності та робить оцінку її ефективності.
Підсумовуючи все вищесказане, можна зробити висновок, що фірма переслідує певні основні маркетингові цілі:
виявлення основних проблем;
підтримка зв'язку підприємства з його цільовими ринками;
зниження витрат;
розробка нових джерел прибутку;
допомога в стимулюванні продажу;
створення позитивного іміджу стосовно клієнтів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: