перейти на сайт>>

Стратегія конкуренції і її вплив на формування ціни у туристичній фірмі

ID роботи: 1952
Тип роботи:
Об'єм: 50 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти розробки стратегії конкуренції у процесі формування ціни туристичного продукту
1.1. Теоретичні аспекти використання інструментів стратегічного управління у туризмі
1.1. Ціна в комплексі маркетингу туристичного підприємства
1.2. Ціна як інструмент конкуренції туристичного підприємства
1.3. Характеристика стратегій ціноутворення, що використовуються у процесі формування ціни на туристичний продукт
Розділ 2. Дослідження формування цінової стратегії конкуренції ПП «Світ мандрів»
2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства
2.2. Аналіз конкурентного середовища ПП «Світ мандрів»
2.2. Дослідження ефективності цінової політики
Висновки
Список використаних джерел
ДодаткиВисновок:

Україна належить до числа країн, які займають провідні позиції за наявністю цінних природних та інших туристичних ресурсів, на базі яких країна має потенціал для створення та задоволення інтересу вітчизняних та іноземних туристів. За останні роки розвитку туристичної галузі України спостерігається позитивна динаміка у зростанні кількісних та якісних показників в’їзного та виїзного туризму.
Пріоритетними для забезпечення конкурентоспроможності туристських підприємств є наявність, використання та утримання протягом тривалого періоду чистих постійних конкурентних переваг, які мають характерні риси: цінність для споживачів, особливість чи унікальність, складність для дублювання конкурентами. Складовими конкурентних переваг туристського підприємства є переваги туристичного продукту, які можуть бути пов’язані або з вищою якістю туристичних послуг (аксіологічні), або з нижчими цінами на них (економічні), що узгоджується з прийнятою ринковою стратегією в підприємстві.
Ситуація, яка склалася у сфері туризму України, характеризується такими ознаками:
- низьким рівнем усвідомлення населенням країни та органами, що здійснюють регулювання у сфері туризму і діяльності курортів, ролі та значення туризму для соціально-економічного розвитку держави;
- відсутністю сформованих туристичних ресурсів та цілісної системи їх раціонального використання, невизначеністю напрямів їх освоєння та розвитку, неефективним та позазаконним використанням унікальних природних та історико-культурних ресурсів;
- недосконалістю організаційно-правових та економічних механізмів реалізації державної політики у сфері туризму і діяльності курортів, слабкою міжвідомчою координацією та взаємодією між органами державної влади та місцевого самоврядування;
- відсутністю цілісної та комплексної системи управління туристичними ресурсами країни, різним відомчим підпорядкуванням туристичних ресурсів, відсутністю спеціального уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань діяльності курортів;
- недостатнім нормативним, методичним та інформаційним забезпеченням діяльності органів місцевого самоврядування, громадських організацій та суб’єктів підприємницької діяльності у сфері туризму і діяльності курортів.
Процес формування високоякісного туристичного продукту та його просування на ринку ускладнюється відсутністю повної та актуальної інформації стосовно наявних ресурсів, конкурентних переваг національного туристичного потенціалу і цільових туристичних ринків. Рівень фінансування з розвитку та просування національного туристичного продукту не забезпечує позитивних змін в характеристиках туристичного потоку. Суттєвих капіталовкладень вимагають не окремі туристичні підприємства, а туристична інфраструктура в цілому. Рівень фінансування заходів із просування на зовнішній ринок національного туристичного продукту є недостатнім і не забезпечує формування високої конкурентоспроможності галузі.
Ціноутворення з орієнтацією на рівень конкуренції враховує структуру аналогічного туристського продукту конкурента, його особливості і ціну при остаточному рішенні про встановлення рівня ціни.
У ціновій політиці туристських підприємств жоден з перерахованих методів не використовується в «чистому» вигляді. Вони застосовуються одночасно у взаємодії один з одним, що дозволяє підприємству проводити гнучку цінову політику.
Ухвалення рішення про встановлення остаточного рівня ціни є завершальним кроком в реалізації цінової політики фірми в області ціноутворення. Тому, вибравши один з методів ціноутворення, необхідно ухвалити рішення про встановлення остаточної ціни. В даному випадку враховується ряд таких аспектів, як психологічна дія, вплив різних елементів маркетингу, дотримання базових цілей цінової політики, аналіз можливої реакції на ціну, що приймається.
Крім того, дуже важливо повною мірою оцінити вплив ціни на інших учасників ринкової діяльності, їх потенційну реакцію на передбачувану ціну. Важливо перевірити, як віднесуться до цієї ціни дистриб'ютори і ділери, а також чи охоче торговий персонал фірми продаватиме товар за даною ціною або продавці скаржитимуться, що вона завищена; чи не піднімуть свої ціни постачальники, чи не втрутяться державні органи, щоб перешкодити торгівлі за цією ціною.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: