перейти на сайт>>

Стратегія конкуренції і її вплив на формування ціни у туризмі

ID роботи: 1843
Тип роботи:
Об'єм: 42 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні аспекти стратегічного планування та ціноутворення в туристичній сфері
1.1. Ціна в комплексі маркетингу туристичного підприємства. Вибір та реалізація цінової стратегії
1.2. Методологічні підходи до формування стратегії конкуренції у нових умовах господарювання
1.3. Значення стратегічного планування у конкурентній стратеги туристичного підприємства
2. Дослідження формування конкурентної стратегії ТОВ «Всесвіт» та її впливу на формування ціни
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Аналіз фінансово-економічних показників
Таблиця 2.3. Показники рівня рентабельності виробництва ТОВ «Всесвіт»
2.3. Розробка конкурентної стратегії ТОВ «Всесвіт» у нових умовах господарювання та її вплив на ціноутворення
Висновки
Використана літератураВисновок:

Сьогодні туристична діяльність є однією з галузей світового господарства, що швидко розвивається i на яку припадає близько 6% світового валового національного продукту, 7% капiтальних вкладень, 11% світових споживчих витрат i 5% всiх податкових надходжень. На даний час кожне 14 робоче місце у свiтi пов’язане з туризмом. На частку міжнародного туризму припадає бiля 7% вiд свiтового експорту. В абсолютному вираженнi вiн поступається лише доходам вiд експорту нафти i нафтопродуктiв та автомобілiв.
Туризм – різновид рекреації, один з видів активного відпочинку. Він відображає характерну тенденцію сучасності, коли перевага віддається розвиткові динамічного відпочинку, у процесі якого відновлення працездатності поєднується з пізнавальною діяльністю [8, с.201].
На світовому рiвнi характерною ознакою туризму останніх років є досить висока динамічність i стабільність його розвитку, а також його активний вплив на економіку багатьох країн, що мають сприятливі рекреаційні ресурси.
Позитивний вплив туризму на економіку держави відбувається лише у тому випадку, якщо він розвивається всебічно, тобто не перетворює економіку країни в економіку послуг. Іншими словами, економічна ефективність туризму передбачає, що він у державі повинен розвиватися паралельно i у взаємозв’язку з іншими галузями соціально-економічного комплексу.
В умовах національного i культурного відродження України, шляху розбудови незалежної держави, туризм набуває виняткового значення як важливий чинник міжгалузевих зв’язків ринкових відносин у національній економіці нашої країни [15, с.49].
Незважаючи на інтенсивний туристичний бум в Україні за останні роки, вплив індустрії туризму на економіку країни поки що незначний. Він приблизно адекватний вкладу держави в розвиток цієї галузі та стримується, в основному, відсутністю реальних інвестицій, низьким рівнем готельного сервісу, недостатньою кількістю комфортабельних готельних місць, дефіцитом кваліфікованих кадрів тощо.
Ключовий фактор, що впливає на успіх туристського продукту, - це ціна, по якій той або інший тур пропонується на ринок. Встановлення ціни один з важливих елементів маркетингу, що прямо впливає на збутову діяльність, оскільки рівень і співвідношення цін на окремі види продукції або послуг, особливо на конкуруючі, впливають на обсяги господарювання. Ціни перебувають у тісній залежності з усіма складовими маркетингу й діяльності фірми в цілому. Від цін багато в чому залежать реальні комерційні результати, а вірна або помилкова цінова політика впливає на положення туристичної фірми на ринку.
Підсумовуючи результати проведеного дослідження слід ще раз зауважити, що ціноутворення в сфері туризму має ряд особливостей:
послуги туризму являють собою кінцевий продукт, тому ціни на послуги - це роздрібні ціни;
якщо на стадії створення проміжного продукту його вартість за допомогою цін перерозподіляється між господарюючими суб'єктами, то на стадії кінцевої реалізації туристського продукту відхилення цін від вартості веде до перерозподілу доходів населення між різними групами населення (споживачів і виробників);
сфера послуг пов'язана безпосередньо зі споживачем у процесі надання послуг, тому вона має стійкий попит на ряд послуг (у тому числі й на послуги туризму). При встановленні цін на послуги необхідно, щоб ціна не викликала в покупців негативних емоцій;
процеси виробництва, реалізації й споживання послуг збігаються в часі, тому в сфері послуг застосовується сезонна диференціація цін і тарифів. Попит на послуги туризму носить яскраво виражений сезонний характер.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: