перейти на сайт>>

Страхування комерційних ризиків підприємства

ID роботи: 3370
Тип роботи:
Об'єм: 48 стор.
Вартiсть: 60 грн.


Змiст:

ступ
1. Теоретичні аспекти страхування комерційних ризиків підприємства
1.1. Сутність комерційних ризиків
1.2. Характеристика підходів до оцінки комерційного ризику
1.3. Необхідність страхового захисту від ризику
2. Аналіз рівня комерційного ризику тов «веселка»
2.1. Оцінка фінансово – господарського стану підприємства
2.2. Аналіз змін у фінансовому стані підприємства
2.3. Оцінка комерційного ризику ТОВ «Веселка» та його впливу на прибуток
Розрахунок величини джерел засобів і величини запасів і витрат
3. Можливості підвищення ефективності страхування комерційних ризиків підприємства
Висновки
Використана література
ДодаткиВисновок:

Таким чином, у першому розділі курсової роботи був проведений теоретичний аналіз страхування комерційних ризиків. Категорія ризику притаманна ринковим відносинам і проявляється на всіх стадіях виробничого процесу (виробництво, оптова і роздрібна торгівля, інші сфери фінансово-господарської діяльності, що пов’язані з отриманням прибутку), тому стратегічний аналіз ризиків повинен враховувати особливості діяльності підприємства з метою своєчасного запобігання негативних наслідків ризикових подій. Тому вибір можливої стратегії оптимізації рівня ризику фінансової стратегії залежить від розміру можливого збитку та ймовірності настання ризику.
Другий розділ курсової роботи присвячено аналізу рівня комерційного ризику ТОВ «Веселка».
Як показав проведений аналіз на протязі 2008-2010 рр. підприємство має нерівномірний характер розвитку.
За період 2008-2010 рр. спостерігається збільшення збитків, що викликає турботу, оскільки це говорить про те, що підприємство є нерентабельним з економічної точки зору, принаймні на сьогоднішній день.
Аналіз всіх основних показників фінансово-економічної діяльності підприємства говорить про те, що останніми роками ТОВ «Веселка» випробовує труднощі. І хоча основні показники діяльності залишаються на досить високому рівні, підприємству слід переглянути фінансову політику та обрати ту стратегію розвитку, яка дозволила б йому вийти з економічної кризи і подолати економічний спад.
Такий стан фінансово-господарської діяльності ТОВ «Веселка» пояснюється перш за все нестабільністю економічних відносин, зниженням купівельної спроможності населення, затримка виплат заробітної плати, відсутністю готівки для закупівлі сировини та предметів матеріально-технічного призначення за помірними цінами, що безпосередньо впливає на зменшення обсягів реалізації продукції, доходів і прибутків підприємства.
За допомогою абсолютних показників була побудована модель оцінки ризиків ліквідності (платоспроможності) балансу.
За типом стану ліквідності балансу за підсумками 2008–2010 рр. підприємство ТОВ «Веселка» потрапило в зону допустимого ризику: поточні платежі і надходження характеризують стан нормальної ліквідності балансу. У даному стані у підприємства існують складнощі оплати зобов'язань на тимчасовому інтервалі до трьох місяців із-за недостатнього надходження засобів.
Стійкість фінансового стану ТОВ «Веселка» може бути підвищена такими заходами як:
- прискорення оборотності капіталу в поточних активах, внаслідок чого відбудеться відносне його скорочення на гривну обороту;
- обґрунтованого зменшення запасів і витрат (до нормативу);
- поповнення власного оборотного капіталу за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел.
У третьому розділі розглянуті можливості підвищення ефективності страхування комерційних ризиків.
У світовій практиці страхування фінансових ризиків є поширеною послугою, але на вітчизняному страховому ринку у неї неоднозначна репутація.
Вважається, що недосконала нормативно-правова база страхування фінансових ризиків і відсутність методичного забезпечення сприяють використанню страхування фінансових ризиків для податкової оптимізації та переведення коштів в готівку. Тому останні роки цей вид страхових послуг збільшувався значними темпами, і займав вже половину всього сегменту майнового страхування.
На сучасному етапі, в результаті протидії органів нагляду відмиванню коштів з використанням страхових схем, суми страхових премій, які отримують компанії по страхуванню фінансових ризиків значно знизились. Але вважається, що частка реального страхування в цьому сегменті ще незначна. Виправити таке становище може удосконалення законодавчої бази страхової діяльності, зокрема, питань класифікації системи страхування фінансових ризиків.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: