перейти на сайт>>

Структурно-семантичні особливості топонімів Великобританії

ID роботи: 5549
Тип роботи:
Об'єм: 32 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Топоніміка Великобританії  як розділ ономастики

1.1. Поняття топонімів та їх місце у лексичній системі англійської мови

1.2. Характеристика основних підходів до класифікація топонімів в англійській мові

Розділ 2. Структурно-семантичне  моделювання  англійських  топонимів

2.1. Топонімія Великобританії і регіонів: загальна характеристика

2.2. Структурно-семантичні особливості утворення назв географічних об’єктів в англійській мов

Висновок

ЛітератураВисновок:

Таким чином, під час написання курсової роботи були вирішені основні завдання та досліджено структурно-семантичні особливості топонімів Великобританії.

Дослідити поняття топонімів та їх місця у лексичній системі англійської мови показало, що топонім – окрема назва певного географічного об’єкта. Зрозуміло, що вони є передусім об’єктом вивчення суспільної географії, оскільки виникають у процесі освоєння людиною географічного середовища Землі. Водночас вивчення сукупності топонімів певної визначеної території дозволяє проаналізувати як вплив природного середовища на розвиток суспільства, так і зворотній вплив діяльності людини на природне середовище. Галузь знання, яка займається вивченням походження, розвитку, сучасного стану, смислового значення топонімів, дослідженням їх системності, моделей, структури, ареалів поширення та умов виникнення, називається топонімікою.

Топоніми зберігають невживані у живому мовленні слова, форми і навіть звуки, вивчення яких дає можливість зрозуміти розвиток мови.

Головна функція топонімів – виявити серед географічних об’єктів одиниці одного класу без вказівки на їхні ознаки. Отже, номінативна функція переважає над комунікативною. Особливостями топонімії є те, що ця підгрупа лексики має граматичні особливості, а у семантичному аспекті топоніми меншою мірою залежать від свідомості носіїв мови. Певні особливості вираження парадигматичних зв’язків у топонімії роблять географічні назви досить незалежними мовними одиницями.

Аналіз типології топонімів  в англійській мові показав, що топоніми, як важливий елемент ономастичного про­стору, можна класифікувати за декількома принципи, сума яких зводиться до 9 (класифікації назв, у зв’язку з об’єктом, що називається; на основі розподілу природно та штучно-створених назв; на основі мікро – макро; структурна, хронологічна, етимологічна класифікації назв; класифікація на основі мотивації; на основі об’єму поняття, що закріплене в назві; класифікація в зв’язку з дихотомією мова – мовлення; стилістична та естетична класифікації) і залежить від мети, яку переслідує дослідник.

В ході дослідження було виявлено, що комплексність і різноманітність топонімії Великобританії пов’язана з тим, що історично країну населяло безліч народів. Кельти, римляни, англосакси, вікінги і нормани не тільки внесли свій внесок у розвиток англійської культури та мови, а й також вплинули на топонімію Британський островів. Можна сказати, що така велика кількість мовних джерел утруднює дослідження топонімів Великобританії. У результаті змін, що відбувалися в мові і культурі, численні форми і значення географічних назв були спотворені або зовсім втрачені. Слід зазначити, що представлені класифікації охоплюють все коло англійських топонімів, так як їх можна розділити на групи як за типом об’єктів, морфологічній структурі, так і за мовними джерелами, з яких сталися їх елементи.

Вивчення структурно-семантичні особливості утворення назв географічних об’єктів в англійській мові показало, що серед способів утворення топонімічної лексики можна виділити: топонімічну конверсію; словоскладання; утворення нових географічних назв за допомогою суфіксів та різноманітних спеціально онімічних елементів; словосполучення як спосіб утворення двослівних та багатослівних топонімів та контамінацію.

Більшість слів з аналізованого матеріалу була утворена за допомогою словоскладання, а також за допомогою суфіксів та слів. Серед топонімічної лексики цього регіону переважають прості топоніми, багато з них утворені від власних імен (прізвищ та імен).

Проаналізувавши численну групу топонімів Великобританії, яка увібрала в себе назви округів, міст, містечок, поселень, селищ тощо, ми змогли виділити найбільш характерні для цього регіону способи утворення географічних назв: це топонімічна конверсія; словоскладання; словоскладання за допомогою суфіксів та слів; утворення за допомогою різноманітних спеціально онімічних елементів (префіксів, суфіксів тощо); словосполучення та контаментація.

Аналізуючи лексичний матеріал, можна відзначити, що в процесі утворення нового топоніму найчастіше беруть участь дві вихідні основи і значно рідше зустрічаються випадки, коли зрощенню підлягають частини трьох і більше основ.

Отже, використовуючи компонентний аналіз топонімів, їхню форму і зміст, ми визначили, що топоніми переосмислюються і перетворюються на власні назви. І лише лінгвісти можуть допомогти історикам встановити етимологію назви і характер занять людей, їхні вірування тощо.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: