перейти на сайт>>

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНI ТА ПАРАДИГМАТИЧНI ОСОБЛИВОСТI ПЕРЕДВИБОРЧОГО ДИСКУРСУ

ID роботи: 5718
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

1. Передвиборчий політичний дискурс та його лінгвостилістичні особливості

1.1.Політичний дискурс та його функції

1.2. Рівні т а засоби реалізації  передвиборчого політичного дискурсу

2. Семантичні та прагматичні особливості англомовного передвибочого дискурсу

2.1. Структурно-семантичні особливості передвиборчого дискурсу

2.2. Лінгвопрагматичні аспекти передвиборчих політичних текстів

Висновок

Список літературиВисновок:

Боротьба за владу є однією з основних тем та рушійним мотивом комунікації у сучасному демократичному суспільстві. Разом з тим, чим більш відкритим та демократичним стає життя, тим більше уваги приділяється мові політики та політиків. Політичний дискурс – масове явище, яке сьогодні цікавить і професіоналів сфери політології, журналістики, лінгвістики, і загал.

Політика відіграє важливу роль у розвитку людської цивілізації та в житті окремих країн і народів. Зростання інтересу до вивчення політичного дискурсу зумовлене динамічністю політичної сфери розвитку мовної системи та бажанням людини орієнтуватися в політичних процесах сьогодення і розуміти смисл виступів політиків. У науковій розвідці під передвиборчим політичним дискурсом розуміється тип комунікативної діяльності, який являє собою сукупність будь-яких мовленнєвих утворень, що стосуються сфери економічного та суспільно-політичного життя країни, актуалізуються в ситуаціях ведення передвиборчої агітації та спрямовані на залучення прибічників серед виборців.

До особливостей політичного дискурсу слід віднести використання адресантом (політиком) стилістично маркованих одиниць, лозунговість та еліптичність мовленнєвих утворень, реалізація політиками тактик «розчинення» та «відсторонення». Безперечно дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми, що розглядається. Перспективи подальших наукових розвідок у даному напрямку вбачаємо в аналізі дискурсу окремих політиків і виборчих кампаній.

Таким чином, особливістю передвиборчого політичного дискурсу як типу комунікативної діяльності виступає використання адресантом (політиком) стилістично маркованих одиниць.

Політичний дискурс під час виборчої кампанії характеризується спонукальним характером промов та певним «мовним мінімалізмом», зумовленим намаганням, з одного боку, збільшити свою електоральну підтримку, а з іншого – привернути увагу виборця насамперед до головної думки висловлювання.

Підсумовуючи, варто зазначити, що політична комунікація пов’язана з різноманіт­ними формами лінгвістичної маніпуляції та мовленнєвої тактики, які уможливлюють управління свідомістю і контроль над менталітетом широкого загалу. Тексти передвиборчих кампаній мають характер реклами і становлять інтерес для лінгвістів не лише в межах іллокуції, локуції та перлокуції, а й на рівні перлокутивного ефекту, адже мають зацікавити, мотивувати і спонукати адресата до певних дій.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: