перейти на сайт>>

Сучасний стан та проблеми розвитку банківської діяльності в Україні

ID роботи: 5310
Тип роботи:
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

1. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції

1.1. Поняття банківської системи та особливості банківської системи України

1.2. Функції та структура банківської системи України

1.3. Правові засади та принципи функціонування банківської системи

2. Сучасний стан банківської системи україни

2.1. Етапи формування банківського сектору України

2.2. Сучасний стан банківської системи України

2.3. Визначення сучасних тенденцій формування структури фінансових ресурсів банків в Україні

3. Проблеми розвитку банківської системи України та шляхи їх подолання

3.1. Проблеми розвитку банківського сектору України

3.2. Ефективність функціонування банківської системи України в умовах євроінтеграції

3.2. Шляхи вдосконалення банківської системи України

Висновки

ЛітератураВисновок:

В ході написання курсової роботи була досягнута мета та виконані всі поставлені завдання і наприкінці можна зробити такі висновки.

Банківська система - це не механічна сукупність багатьох окремих банків, але це і не єдиний банк, що керується з одного офісу (центрального банку), а специфічна економічна та організаційно-правова структура, що забезпечує своїми особливими методами та інструментами функціонування грошового ринку та економіки в цілому.

Держава повинна здійснювати науково обґрунтоване втручання у ринкові механізми шляхом прийняттям відповідних законів у сфері кредитування, оподаткування, бюджетної політики, спрямованих на підтримку вітчизняних банківських установ. Відтак, можна зробити висновок, що державі слід жорсткіше контролювати процес входження іноземного капіталу сааме в банківський сектор. Це обумовлено тим, банківський капітал за своєю природою дуже мобільний, оскільки,  тому мігрує досить швидко.

Слід оптимізувати бізнес-процеси, підвищити ефективність роботи мережі банківських точок, виробити адекватну систему протидії ризикам, розробити механізми повернення проблемних кредитів.

Вивчення стану та аналіз тенденцій розвитку банківської системи України дають підстави стверджувати, що кількість банків залишається відносно великою (порівняно з іншими банківськими системами сусідніх країн); філіальні мережі банків мали тенденції до інтенсивного розвитку, досягли своєї максимальної концентрації і в умовах фінансової кризи зазнають подальших процесів оптимізації (зокрема шляхом закриття) та підвищення ефективності; спостерігається високий рівень присутності іноземного капіталу в банківській системі України; банки перебувають під впливом кризи ліквідності, що впливає на скорочення кредитування; банківські установи фактично припинили довгострокове кредитування, в перспективі - лише короткострокове; банки зосередилися на поліпшенні якості активів, реструктуризації проблемної позичкової заборгованості.

Таким чином, стратегічною метою банківської системи України в умовах присутності іноземного капіталу та інтенсифікації світових інтеграційних процесів має стати забезпечення ефективності, системної стабільності, прозорості і створення необхідних умов для розвитку вітчизняного ринку банківських послуг на засадах добросовісної конкуренції.

Можна виділити такі пропозиції, спрямовані на забезпечення стійкості банківської системи:

- розробка стратегічної програми розвитку банків, яка б забезпечувала перехід до нових принципів надання банківських операцій і послуг;

- удосконалення системи депозитного страхування;

- стимулювання банків щодо оптимізації організаційної структури, постійне удосконалення функцій менеджменту;

- обґрунтування правового захисту усіх видів діяльності банків.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: