перейти на сайт>>

Сучасний стан і перспективи розвитку готельного господарства України

ID роботи: 1934
Тип роботи:
Об'єм: 36 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
1. Передумови формування та розвитку готельного господарства україни
1.1. Готельне господарство як матеріальна база туризму
1.2. Зародження готельної справи в Україні
2. Тенденції сучасної вітчизняної готельної справи
2.1. Функціонування і розвиток готельних підприємств в нових умовах господарювання
2.2. Структура підприємств готельного господарства
3. Проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу в україні
3.1. Проблеми готельно-ресторанного бізнесу в Україні
3.2. Перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства
Висновки
Список використаної літературиВисновок:

Можна зробити висновок, що, готельне господарство має досить велике значення в розвитку туризму країни.
Вітчизняна готельна галузь стає невід’ємною складовою світового готельного господарства. Цьому сприяє швидкий темп інтеграції до європейського суспільства та швидке зростання українського бізнесу.
Подальший соціально-економічний розвиток України можливий за умов розширення внутрішнього ринку і підвищення конкурентоспроможності національної економіки, її окремих виробництв та галузей. Одним з пріоритетних напрямів такого розвитку країни є туризм, який зараз посідає друге місце в світовій економіці. Україна має всі об’єктивні передумови, щоб стати однією з розвинених туристських держав світу. Саме туризм здатний подолати розбіжності в розвитку окремих регіонів країни, які значно посилилися останнім часом. Але існує і багато перешкод для цього розвитку, однією з яких є стан готельного господарства, що не відповідає сучасним світовим стандартам.
У зв’язку з політичними та економічними перетвореннями, що відбуваються в Україні, значно розширилися ділові й культурні зв’язки нашої країни із світом. Це сприяє збільшенню контактів між підприємствами та підвищенню кількості іноземних та вітчизняних туристів, які прибувають в окремі регіони України. Виникла необхідність розміщення гостей у комфортабельних готелях з відповідним рівнем сервісу.
Незважаючи на те, що сфера послуг набуває все більшого розвитку в нашій країні, розвиток і функціонування готельного господарства ускладнюється цілою низкою проблем. Однією з причин подібного протиріччя є відсутність надійної та достовірної інформації про стан ринку готельних послуг та відсутність належного сервісу. Наслідком цього є використання готелів не за призначенням, зниження конкуренції на ринку готельних послуг, що ще більше погіршує стан готельного господарства та затримує вихід України на світовий туристський ринок.
Розвиток готельного комплексу України характеризується адаптацією реформованих підприємств цієї сфери до ринкового середовища, комплексним вирішенням актуальних проблем підвищення ефективності та конкурентоспроможності ринку готельних послуг, що почав поступово наближатись до світових стандартів.
В умовах становлення ринкової економіки подальший розвиток готельного господарства вимагає підвищення конкурентоспроможності готельних підприємств на внутрішньому й світовому туристському ринку.
Сьогодні вітчизняні готельні та ресторанні марки мають використовувати можливості економіки для того, щоб в нашій країні говорили не тільки про популярні європейські готельні індустрії, але й про вітчизняні, які мають потенціал для конкуренції.
Важливим показником розвитку туристичної сфери у регіонах та у країні в цілому є забезпеченість закладами туристичної інфраструктури – готелями, санаторно-курортними закладами, дитячими оздоровчими таборами, ресторанами, закладами культури тощо.
В Україні готельне господарство розвивається не досить швидкими темпами, хоча абсолютні значення обсягів інвестицій в основний капітал на розвиток готельного господарства у розрізі регіонів щороку зростають.
Незважаючи на складну соціально-економічну ситуацію, Україна має все необхідне для розвитку сучасної готельно-туристичної індустрії. Необхідно зауважити, що за останній час було проведено багато роботи для покращення якості обслуговування туристів. На даному етапі готельне господарство не набуло максимального розвитку, але цю ситуація можна покращити. Для належного розвитку підприємств готельного господарства необхідно:
зменшити податковий прес;
модернізувати існуючу матеріально-технічну базу підприємств готельного господарства та поліпшити контроль за якістю обслуговування туристів з метою підвищення ступеня привабливості нашої держави для зарубіжних гостей;
запровадити обов’язкову сертифікацію готельних послуг та послуг громадського харчування;
поліпшити статистичну обробку даних господарської діяльності готелів, створивши єдину статистично-інформаційну базу даних підприємств готельного господарства та туризму;
ефективніше здійснювати рекламно-інформаційну діяльність стосовно туризму в країні, та інше.
Всі ці заходи, втіленні у життя, сприятимуть розвитку готельного господарства як найперспективнішої галузі туризму.
Формування конкурентоспроможного регіонального готельно-ресторанного комплексу обумовлено взаємодією факторів, явищ і процесів, що стимулюють розвиток конкурентоспроможності в сфері надання готельних послуг і споживання, характеризують зв’язки між потребами і виробництвом, попитом і пропозицією, доходом і споживанням.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: