перейти на сайт>>

Сучасні дидактичні засоби навчання дошкільників математиці

ID роботи: 1535
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретчині та методологічні аспекти застосування сучасних дидактичних засобів навчання дошкільників математиці
1.1. Загальні принципи вивчення математики у дошкільному віці
1.2. Використання сучасних дидактичних засобів у процесі вивчення математики
1.3. Шляхи індивідуалізації процесу формування математичних уявлень у дітей дошкільного віку
2. Дослідження ефективності використання сучасних дидактичних засобів у процесі вивчення математики у дошкільному закладі
2.1. Діагностика математичних знань дошкільників
2.2. Застосування сучасних дидактичних засобів з метою навчання дошкільників математики
2.3. Дослідження ефективності використання сучасних дидактичних засобів з метою навчання математики
Висновок
Література
ДодаткиВисновок:

Математика - один з найскладніших предметів для засвоєння. Це зумовлено абстрактністю матеріалу та особливістю засвоєння математичних знань дітьми.
Успіх засвоєння математичного матеріалу залежить від урахування особливостей пізнавальних процесів кожної дитини та складу колективу групи.
У дошкільному віці закладається основа знань, умінь та практичних навичок, необхідних для подальшого навчання дітей, тому роль початкової школи в успішному опануванні математичними уявленнями вирішальна.
Найефективнішим способом подолання труднощів у розвитку математичних уявлень дошкільників є використання дидактичної гри та дидактичного матеріалу на уроці.
К.Д. Ушинський застерігав від формального заучування готових правил, вимагав, щоб діти пояснювали всі свої дії з дидактичним матеріалом, робили висновки. Він писав: "Само собою зрозуміло, що діти не повинні виучувати ніяких арифметичних правил, а самі відкривати їх. Так, наприклад, не слід говорити дітям, що коли не можна відняти одиниці від одиниць, то слід взяти одиницю з десятків, але треба дати учневі два десяткових пучки паличок і, крім того, кілька паличок окремо, скажімо, три, потім говоримо дитині, щоб вона дала вам чотири палички, і дитина сама бачить потребу розв'язати один десятковий пучок, і коли полічить потім, що в неї залишилось, то легко зрозуміє, як брати з десятків, сотень і т.д. А коли всі діти зрозуміють який-небудь арифметичний закон та звикнуть його виконувати в умі, і на словах, і на письмі, тоді ви можете формувати цей закон в арифметичне правило, власне, щоб привчити дітей до точності висловів."
За вмілого використання гра стає незмінним помічником педагога. Бо у грі діти перевіряють свою силу, спритність, у них виникає бажання фантазувати. Гра дарує щохвилинну радість, задовольняє потреби, а ще спрямована в майбутнє, бо під час гри у дітей формуються вміння, здібності, необхідні їм для виконання соціальних, професійних функцій у майбутньому. У скрізь, де є гра панує радісне дитяче життя.
Сучасне дидактика, звертаючись до ігрових форм навчання на заняттях, вбачає в них можливості ефективної взаємодії вихователя і дітей, продуктивної форми їх спілкування з властивими їх елементами змагання, непідробної цікавості.
Проведення занять математики у дошкільному закладів має спрямовуватися на розвиток індивідуальності дитини та збереження дитячої субкультури на основі реалізації норм Закону України “Про дошкільну освіту”, змісту Базового компонента та чинних програм розвитку, навчання і виховання дошкільнят.
Саме тому, в світі цих документів, у педагогів-дошкільників формується новий погляд на планування педагогічного процесу, який враховує загальні тенденції, що визначають пріоритетні напрямки діяльності з оптимізації моделювання навчання математики:
впровадження особистісно-орієнтованої моделі виховання;
орієнтація на активне проходження дитиною кожного вікового проміжку дошкільного дитинства, як важливої передумови подальшого розвитку особистості;
використання інноваційних освітніх технологій на заняттях математики;
інтегрований підхід до організації та змісту освіти;
взаємодія суспільного і родинного виховання тощо.
Всі ці пріоритетні напрямки діяльності повинні мати своє відображення в плануванні занять математики в дошкільному закладі.
Проведене експериментальне дослідження показало, що у ході навчання були виявлені деякі закономірні тенденції у засвоєнні дітьми експериментального матеріалу. Темпи формування елементарних математичних уявлень, якість знань і вмінь у багатьох випадках зумовлюються змістовним компонентом навчання, відповідністю програмового матеріалу рівню психічного та індивідуального розвитку дітей, доцільним поєднанням колективних та індивідуальних форм навчання.
Таким чином, гіпотеза дослідження підтвердилася: ефективне формування математичних уявлень у дітей дошкільного віку буде ефективним, якщо у процесі навчання математики використовувати сучасні дидактичні засоби, якщо забезпечити індивідуалізацію навчання шляхом диференціації програмного матеріалу стосовно рівнів індивідуально-психічного розвитку дітей; доцільного поєднання індивідуальних та колективних форм навчання відповідно рівневих характеристик тих, кого навчають; емоційного компоненту навчання; створення спеціальних розвиваючих ситуацій.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: