перейти на сайт>>

Сучасні підходи до управління системою освіти. Соціологічний аспект на прикладі загальноосвітньої школи

ID роботи: 1408
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Системний підхід в управлінні закладами освіти
1.1. Сучасні підходи до управління сферою освіти
1.2. Елементи соціальної системи управління освітою
1.3. Характеристика системи управління середньої освітою в Україні
Розділ 2. Характеристика сучасних підходів до управління системою освіти
2.1. Соціологічний аспект управління освітою на прикладі загальноосвітньої школи
2.2. Розвиток компетентнісного підходу в управління освітою: стратегічні орієнтири міжнародної спільноти
2.3. Можливості викорсиатння стратегічного підходу у процесі управління системою освіти
Висновок
Список використаних джерелВисновок:

Складовими комплексної системи обласної освіти як соціокультурного феномена має бути гуманістична тріада сучасної філософії освіти: людина - освіта - культура. Базовими компонентами в реформуванні регіональної освіти є гуманізація та демократизація.
Розвиток освіти має відбуватися з урахуванням таких пріоритетів:
зорієнтованість освітньої політики на створення системи освіти, здатної забезпечити високу якість з максимально можливою доступністю;
взаємодія державних і громадських інститутів освітньої політики, професійних, творчих спілок та асоціацій, їх спрямованість на розвиток освіти з урахуванням регіональної специфіки та наявного потенціалу;
упровадження інновацій в освіту як умови забезпечення її якості від дошкілля та протягом усього життя людини;
сприяння розширенню життєвої компетентності учнів, появі нових мотивів навчання, самоорганізації та самореалізації особистості;
комплексна реалізація оздоровчої та культуротворчої функції освіти;
створення високотехнологічної інформаційної системи освіти;
інтеграція освіти і науки, сприяння інноваційній діяльності в навчальних закладах області різного рівня акредитації та форм власності.
Основними принципами розвитку освіти визначено:
гуманізацію, що передбачає утвердження людини як найвищої соціальної цінності, розвиток здібностей дітей, учнів, студентів і задоволення їхніх освітніх потреб, забезпечення пріоритету загальнолюдських цінностей;
демократизацію, спрямовану на розширення впливу громадської думки на прийняття адекватних управлінських рішень, динамічне реагування на потреби суспільства, перерозподіл функцій управління між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;
відповідність змісту освіти, якості освітніх послуг державним вимогам, освітнім стандартам з урахуванням регіональних особливостей і потреб;
розвиток життєспроможної самодостатньої особистості як провідної ідеї освіти, що забезпечує орієнтацію вчителя, викладача на особистість дитини, учня, студента (активно-діяльнісний характер навчання; єдність мотиваційної сфери особистості; розкриття здібностей і творчих задатків дітей, учнів, студентів; урахування їхніх вікових та індивідуальних особливостей; забезпечення успіху в оволодінні знаннями та способами діяльності);
оздоровча функція освіти, яка є обов'язковою умовою забезпечення та зміцнення здоров'я всіх учасників навчально-виховного процесу;
партнерство, що передбачає створення партнерських стосунків між усіма суб'єктами освітнього процесу. На основі партнерства здійснюється підвищення інвестиційної привабливості освіти, розвиток меценатства, інноваційних форм і видів освітньої діяльності;
підвищення якості контрольно-оцінювальної діяльності в контексті незалежного оцінювання, що передбачає вдосконалення системи моніторингових досліджень.
Модернізована система освіти має бути спрямована на забезпечення оптимальних умов функціонування освітянської галузі, створення системного механізму саморегуляції, вибору стратегічних напрямів розвитку.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: