перейти на сайт>>

СУЧАСНІ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ

ID роботи: 6794
Тип роботи:
Об'єм: 60 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Оплата праці та її значення

Розділ 2. Системи оплати праці та особливості їх застосування на сучасних підприємствах

2.1. Загальна характеристика систем оплати праці

2.2. Тенденції розвитку системи оплати праці в сучасному світі

2.3. Особливості формування системи оплати праці на підприємстві

3.Аналітичний розділ

3.1 Загальна характеристика підприємства та аналіз його техніко-економічних показників

3.2 Аналіз оплати праці підприємства

3.3 Шляхи та пропозиції удосконалення системи оплати праці персоналу підприємства

Висновки

Література

ДодаткиВисновок:

У сучасних умовах система оплати праці має для промислового підприємства велике соціально-економічне значення. Для забезпе­чення її гнучкості на підприємстві доцільно за­стосовувати стратегічний підхід, що полягає в розробці стратегії формування системи опла­ти праці, тобто напряму дій, спрямованих на досягнення цілей системи оплати праці щодо забезпечення підприємства персоналом, його збереження та мотивування відповідно до стратегічних завдань підприємства і його ре­сурсних можливостей.

Правильний вибір стратегії формування системи оплати праці є основою ефективного її функціонування. Досліджено класифіка­цію факторів, що впливають на вибір стратегії формування системи оплати праці і, зрештою, спричиняють вплив на результативність застосу­вання даної системи. Всю сукупність факторів поділено на зовнішні і внутрішні. Останні, в свою чергу, поділяються на об’єктивні та суб’єктивні.

Різноманіття сучасних систем оплати праці зумовлює необхідність побудови чіткої і повної їх класифікації. Запропоновано врахо­вувати сім класифікаційних ознак, за допомо­гою яких можна охарактеризувати систему оп­лати праці: спосіб оцінки кількості праці; фор­ма виразу й оцінки результатів праці; кількість показників, які характеризують трудовий вне­сок працівника; характер впливу працівника на результати праці; характер розподілу фонду оплати праці; цільове призначення і характер зростання оплати праці.

Як показав проведений аналіз діяльності ПАТ «ЛУГАНСЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД», у  2012 році спостерігається погіршення ефективності функціонування заводу: скорочення виручки від реалізації, чисельності працівників.

Оплата праці є важливою складовою ефективної мотивації на підприємстві, що безпосередньо впливає на продуктивність праці та її конкурентоспроможність.

Виходячи з українського та зарубіжного досвіду стимулювання найманих робіт­ників, з метою вирішення наявних проблем у рекомендаційній частині курсової роботи запропоновано впровадження бонусної системи оплати праці як основи соціаль­ної безпеки та основний важель високо­продуктивної й ефективної праці. Також для ПАТ «ЛУГАНСЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД» рекомендується впровадження  нагород праців­ників за реалізацію творчих ідей, ініціатив та укладення вигідних контрактів; заохочення за розроблення і впровадження нових про­позицій і рекомендацій, спрямованих на під­вищення ефективності роботи підприємст­ва; виплата бонусів за різними напрямами діяльності робітників.

Здійснення на практиці запропонованих заходів сприятиме вдосконаленню оплати праці, підвищенню її ролі та значення в системі ефективної мотивації праці.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: