перейти на сайт>>

Сучасні форми і системи оплати праці персоналу на підприємстві

ID роботи: 1111
Тип роботи:
Об'єм: 44 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
1. Поняття і правове регулювання оплати праці
2. Основи та організація оплати праці на українських підприємствах
2.1. Системи та форми оплати праці
2.2. Теоретичні основи аналізу формування та використання фонду оплати праці
Аналіз рівня та динаміки середньої заробітної плати
Аналіз факторів, що обумовили зміну обсягу фонду оплати праці
Таблиця 2
2.3. Механізм регулювання оплати праці
3. Розрахункова частина. Аналіз системи оплати праці
3.1. Характеристика підприємства
3.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності
3.3. Аналіз фонду заробітної платні
Висновки
ЛітератураВисновок:

Згідно статті 1 Закону України “Про оплату праці” заробітна плата є винагородою, як правило обчислену у грошовому виразі, яку власник, або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Як правова категорія заробітна плата визначає конкретні права та обов'язки учасників трудових правовідносин з приводу оплати праці і у зв'язку з цим є його елементом. У ст. 21 Закону України «Про оплату праці» підкреслюється, що працівник має право на оплату своєї праці відповідно до актів законодавства і колективного договору на підставі укладеного трудового договору.

Законодавче регулювання оплати праці відбувається на підставі Закону України «Про оплату праці», а також глави VII «Оплата праці» КЗпП України. Крім цього, окремі аспекти оплати праці визначаються такими законами України, як Закони «Про індексацію грошових доходів населення», «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати», «Про колективні договори і угоди», «Про підприємства в Україні» та інші. Законом також визначається розмір мінімальної заробітної плати. Досить часто принципові питання вдосконалення оплати праці визначаються указами Президента України.

Один з основних елементів організації заробітної плати - нормування праці. Застосування нормування грунтується на необхідності точного визначення міри праці. Нормування праці — це вид діяльності з управління підприємством, спрямований на встановлення оптимальних співвідношень між витратами та результатами праці, а також між чисельністю працівників різних груп та кількістю одиниць обладнання. Згідно зі ст. 85 КЗпП для нормування праці використовуються норми виробітку, часу, обслуговування, чисельності.

Важливе місце в організації оплати праці посідають форми та системи оплати праці. Згідно зі ст. 97 КЗпП оплата праці працівників здійснюється за погодинною, відрядною або іншими системами оплати праці. Причому погодинна та відрядна системи оплати праці виступають як основні, на підставі яких конструюються інші системи.

Первинною формою оплати праці вважається почасова, оскільки робочий час є мірою, яка об'єктивно притаманна самому процесу праці, і праця завжди має часову характеристику. Отже, визначення заробітку за почасовою системою відбувається на її власній основі, тоді як при відрядній системі для визначення відрядної розцінки використовується елемент почасової оплати — погодинна (денна) тарифна ставка. Почасова система оплати праці має три різновиди— погодинну, поденну, помісячну — залежно від того, на підставі якого проміжку часу проводиться обчислення заробітку.

Системи заробітної плати характеризуються наявністю поряд з тарифною частиною таких елементів, як доплати, надбавки та премії. Причому іноді преміальна система розглядається як окрема додаткова система оплати праці, хоч при цьому і зазначається, що використовується вона не самостійно, а тільки спільно з іншими, і тоді на підприємстві, в установі, організації функціонують відрядно-преміальна чи почасово-преміальна системи оплати праці та їх різновиди.

Дослідивши функцію менеджменту “мотивація” в ТОВ „Лутугинський завод будівельних матеріалів” можна побачити, що мотивація на даному підприємстві знаходиться на високому - професійному рівні. Керівник підбирає методи мотивації для кожного працівника індивідуально. Директор застосовує як психологічне так і матеріальне стимулювання.

Аналіз системи мотивації ТОВ „Лутугинський завод будівельних матеріалів” показав, що на досліджувальному підприємстві використовуються стимули як матеріального, так і нематеріального характеру.

В основному використовують мотивацію матеріального характеру – заробітна плата, премії, участь персоналу в прибутках підприємства.

Система матеріальних стимулів праці на ТОВ „Лутугинський завод будівельних матеріалів” складається з різних спонукальних методів, якими керівники намагаються доповнити і зв'язати єдиним процесом створення матеріальної зацікавленості у здійсненні трудової діяльності.

Премії виплачуються в вигляді різних форм заохочення, як наприклад, присудження звання кращого працівника за місяць, преміювання за продаж певної кількості обладнання, заохочення за якісне обслуговування, заохочення за підтримку безпеки. З цим пов'язаний ряд проблем, які обмежують ефективність цих заохочень з часом.

Системи винагород в організації – це головні механізми, для керування мотивацією працівників. Добре спроектовані системи можуть суттєво поліпшити ставлення мотивації та поведінку. Ефективні системи винагород на індивідуальному рівні повинні забезпечити достатні винагороди на справедливих засадах. Сучасні системи винагород об’єднують системи заслуг та різні види преміальних систем.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: