перейти на сайт>>

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ МІЖНАРОДНОГО РЕКЛАМНОГО БІЗНЕСУ

ID роботи: 8741
Тип роботи:
Об'єм: 90 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ І  ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РЕКЛАМНОГО БІЗНЕСУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

1.1  Поняття реклами та рекламної діяльності

1.2 Інформаційно-комунікаційні технології як провідна тенденція розвитку міжнародного  рекламного бізнесу на сучасному етапі

1.3  Класифікація інформаційних технологій рекламної діяльності

РОЗДІЛ ІІ  ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО РЕКЛАМНОГО БІЗНЕСУ

2.1  Ключові особливості  розвитку світового ринку реклами

2.2  Характеристика складових елементів (сегментів) ринку реклами

2.3 Дослідження особливостей використання інформаційно-комунікаційних  технологій у міжнародному рекламному бізнесі

РОЗДІЛ ІІІ  ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РЕКЛАМНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1  Проблеми застосування інформаційних технологій у практиці міжнародного рекламного бізнесу

3.2  Перспективи розвитку інформаційних технології рекламної діяльності в міжнародному бізнесі

3.3  Прогнозування розвитку Інтернет-реклами

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:

Таким чином, у процесі написання магістерської роботи була досягнена її мета та вирішені основні завдання, визначені на початку дослідження.

По-перше, розкрито поняття реклами та рекламної діяльності. Реклама відіграє значну роль на міжнародному ринку торгівлі послугами, оскільки на світових товарних ринках зараз діє велика кількість різних фірм, яким необхідно рекламувати свою продукцію. У той же час реклама з придатку до торгівлі перетворилася на самостійну, дуже прибуткову сферу бізнесу. 

Рекламна діяльність спирається на потужну і добре інтегровану технологію інновацій. Особливостями її сучасного етапу розвитку виступають глобалізація, інтелектуалізація, а також зростання інформатизації суспільства.

По-друге, охарактеризовано інформаційно-комунікаційні технології як провідна тенденція розвитку міжнародного  рекламного бізнесу на сучасному етапі. Зазначається, що розвиток мас-медіа і масової і групової комунікації в Інтернеті для сучасної реклами, професіоналів і дослідників маркетингової комунікації відкриває найширші можливості. Рекламний ринок в Інтернеті у світовому масштабі зростає дуже високими темпами, швидко насичується і тому вимагає нових типів майданчиків для розміщень, нових варіантів розміщення нових форматів і стандартів роботи з ідеєю, контентом і аудиторією.

По-третє, наведено класифікацію інформаційних технологій рекламної діяльності. Розглянуто особливості маркетингових інтернет-комунікацій, серед яких виділено E-mail рекламу, контекстну рекламу, банерну рекламу та пошукову оптимізацію сайту, вірусний інтернет-маркетинг.

Впровадження інформаційних технологій та створених на їх основі рекламних засобів в практику рекламної діяльності обумовлено активізацією рекламної індустрії, пошуком нових форм та методів привернення уваги та залучення потенційних покупців до певних товарів (послуг чи бренду).

По-четверте, охарактеризовано ключові особливості  розвитку світового ринку реклами. Виділено  особливості та тенденції роз­витку світового ринку рекламних послуг, серед яких особливо слід виділити технологічне та технічне ускладнення реклами та процеси концентрації рекламної діяльності. Аналіз динаміки рекламних витрат за регіонами світу показав, що найбільшим рекламним ринком у світі є США. На країни, що розвиваються, зокрема Бразилію, Індію, Індонезію припадає всього 6-10 % світового обороту, однак вони демонструють найбільше зростання, тоді як частки ринку розвинених європейських країн знижуються.

По-п’яте, наведено характеристику складових елементів (сегментів) ринку реклами. З цією метою представлено обсяги зростання глобального рекламного ринку та зміни питомої ваги окремих сегментів, які свідчать  про зростання рекламного ринку на 5,18% у 214 році. Світовий рекламний ринок зростає з року в рік, однак форми вираження цієї реклами зазнають змін. Комп'ютеризація виробництва робить свою справу, тому, згідно з останніми дослідженнями ринку реклами, демонструють зростання такі сегменти з її розміщення як Інтернет і телебачення, а найбільший спад спостерігається в друкованих ЗМІ. Найбільш стрімкими темпами розвивається реклама у мережі Інтернет: у 2014 році темп росту становив 14,84%. Внаслідок такої ситуації спостерігається явище «перетікання» коштів з одних сегментів ме­діа-ринку в інші, менш затратні.  За прогнозами експертів, у 2015 р. очікується зростання ринку реклами, зокрема найшвидше буде зростати Інтернет та мобільна реклама, яка включає інтернет-оголошення, рекламу, вбудовану в додатки, СМС-розсилки.

По-шосте, проведено дослідження особливостей використання інформаційно-комунікаційних  технологій у міжнародному рекламному бізнесі. Зазначається, що базовою основою формування світового рекламного  ринку  є еволюція систем електронної обробки даних та постійне зростання світової Інтернет-аудиторії. Дослідження рівня використання послуг мобільного стільникового зв’язку, фіксованого зв’язку та Інтернету у регіонах показав, що найбільшим попитом в усіх регіонах світу користуються застосування послуг мобільного стільникового зв’язку та  Інтернет.

Зростання витрат на рекламу у Мережі забезпечується саме за рахунок постійно зростаючої популярності Інтернету та мобільних пристроїв. 

Щодо структури ринку інтернет-реклами слід зазначити, що її основними виступають банерна, рубрична та контекстна реклама.

По-сьоме, досліджено проблеми застосування інформаційних технологій у практиці міжнародного рекламного бізнесу.

Проведене дослідження показало, що не зважаючи на очевидні вигоди від застосування інформаційних технологій у міжнародній рекламній діяльності   в природі інтернет-реклами закладені і суттєві недоліки, основними з яких є: низька довіра до інтернет-реклами,  проблема захисту інформації, авторських прав, збереження конфіденційності інформації,   велика кількість неконтрольованої реклами та антиреклами,   «настирливість» інтерактивної реклами, яка викликає негативне ставлення користувачів до всього комерційного контенту, DDoS атаки, механізм ціноутворення та оцінювання ефективності інтерактивної реклами

По-восьме, з’ясовано перспективи розвитку інформаційних технології рекламної діяльності в міжнародному бізнесі. Виділено головні тренди, які впливають на світову індустрію реклами і брендингу: консолідація медіа і глобалізація; он-лайн реклама стає більш вузькоцільовою; гугл домінує в он-лайн відеорекламі; зростає кількість користувачів широкополосного доступу в Інтернет; телебачення намагається еволюціонувати, щоб відповісти на виклики Інтернет-мережі; закінчується перехід на цифрове телебачення, відбувається технічне взаємопроникнення телевізійної та Інтерет-мережі. Серед перспективних та якісно нових видів реклами, що активно використовується в галузі, є відеореклама в місцях масового скупчення людей із застосуванням технології InDoor. При просуванні на ринку нового товару використовується ще одна інновація сучасної реклами - технологія інтерактивної взаємодії Just Touch, яка дозволяє відстежувати рухи рук споживача та за їхньою допомогою управляти функціями меню інформаційного табло. Потужний вплив має ще одна інновація - технологія Ground FX. Це надсучасна інтерактивна проекція, що дозволяє користувачеві не лише споглядати рекламний сюжет, а й брати в ньому участь.

З метою підвищення ефективності використання інформаційних технологій у міжнародному рекламному бізнесі пропонується використання інформаційної моделі AIDA (Attention Interest Desire Action), яка дозволяє виділити певні стадії взаємодії користувачів мережі Інтернет з рекламною інформацією: інформування, залучення уваги, виникнення зацікавленості, виклик дії і повторення дії.

По-дев’яте, наведено прогноз  розвитку інтернет-реклами. Згідно з прогнозом, інтернет-реклама стане найбільшим засобом просування у найближчій перспективі. Варто зазначити, що завдяки швидким темпам свого розвитку за останнє десятиліття світова мережа наближається до найбільшого сегмента за рекламною активністю, яким є телебачення, і вже наздогнала частку преси. Передбачається, що глобальні витрати на рекламу за підсумками 2015 року зростуть на 4%, досягнувши $554 млрд.  Замінивши собою канали, розширення інтернет-реклами буде продовжувати своє стрімке зростання на всіх ключових ринках, піднявшись на 17,4% в 2015 році і на 12,2% у 2016 році.

Отже, з наведеного вище можна стверджувати, що інформаційно-комунікаційні технології продовжують розвиватись і активно використовуватись у процесі рекламної діяльності.  

 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: