перейти на сайт>>

ТАРИФНА СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ

ID роботи: 7117
Тип роботи:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/u0895795/data/www/studentu.in.ua/wp-content/themes/TechHub/single.php on line 30

Об'єм: 43 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

ВСТУП

1. Тарифна  система оплати праці та особливості її застосування на сучасних підприємствах

1.1. Соціально-економічна сутність заробітної плати

1.2. Загальна характеристика систем оплати праці

1.3. Особливості тарифної системи оплати праці у сучасних умовах

2 Аналіз діяльності та оплати праці працівників в Рубіжанській ДПІ

2.1 Загальна характеристика діяльності та системи оплати праці в Рубіжанській ДПІ

2.2. Економічні показники діяльності Рубіжанської ДПІ

У табл.2.1 представлена структура і динаміка доходів Рубіжанської ДПІ   2011-2013 рр.

Таблиця 2.1

Структура і динаміка доходів Рубіжанської ДПІ в 2011-2013 р.

2.3. Аналіз системи оплати праці у Рубіжанській ДПІ

3.  Шляхи та пропозиції удосконалення тарифної системи оплати праці персоналу Рубіжанської ДПІ

3.1. Проблеми удосконалення тарифної системи оплати праці у Рубіжанській ДПІ

3.2. Шляхи вдосконалення вітчизняної системи оплати праці в Рубіжанській ДПІ

3.2. Визначення  матеріальних стимулів для працівників

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ
Висновок:

У сучасних умовах система оплати праці має для промислового підприємства велике соціально-економічне значення. Для забезпе­чення її гнучкості на підприємстві доцільно за­стосовувати стратегічний підхід, що полягає в розробці стратегії формування системи опла­ти праці, тобто напряму дій, спрямованих на досягнення цілей системи оплати праці щодо забезпечення підприємства персоналом, його збереження та мотивування відповідно до стратегічних завдань підприємства і його ре­сурсних можливостей.

Правильний вибір стратегії формування системи оплати праці є основою ефективного її функціонування. Досліджено класифіка­цію факторів, що впливають на вибір стратегії формування системи оплати праці і, зрештою, спричиняють вплив на результативність застосу­вання даної системи. Всю сукупність факторів поділено на зовнішні і внутрішні. Останні, в свою чергу, поділяються на об’єктивні та суб’єктивні.

Під тарифною системою необхідно розуміти систему організаційно-правових норм (тарифів), встановлених в колективних договорах, тарифних угодах і нормативних актах для регулювання заробітної плати груп (категорій) працівників в залежності від складності і умов праці, значущості, інтенсивності, характеру виробництва і природно-кліматичних умов, в котрих працюють підприємства. Як показав проведений аналіз, фонд оплати праці працівників Рубіжанської ДПІ постійно підвищувався в порівняні з попередніми роками. Найбільшу частку фонду заробітної плати складає основна заробітна плата, найменшу заохочення та компенсаційні виплати. При цьому питома вага основної заробітної плати із 52% у 2011 році зменшилась до 51% у 2013 році У 2012 році доля основної зарплати залишалась на рівні 2011 року і складала також 53%. Така динаміка змін свідчить про те, що доля або ж частка основної заробітної плати по відношенню до загального фонду заробітної плати займає стабільно високу питому вагу у структурі заробітної плати працівників податкової служби. Згідно динаміки змін частка заохочень та компенсаційних виплат по відношенню до ФОП також зменшувалась.

Необхідним є суттєве підвищення частки посадового окладу у загальній заробітній платі державних службовців. Частково це забезпечується шляхом включення до посадового окладу всіх надбавок, доплат і премій, які існують сьогодні, за винятком доплати за вислугу років.

Розміри посадових окладів слід встановлювати залежно від рангу, який має давати право працювати на відповідних посадах. Розміри преміювання доцільно пов’язати з чіткими методами оцінки ефективності роботи підрозділів та рейтингом працівників, а також співвіднести із профіцитом бюджету та економією фонду оплати праці.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ 0501022921, natvik78@yandex.ru

Замовити цю роботу за допомогою форми: