перейти на сайт>>

Творчий стиль діяльності педагога

ID роботи: 1666
Тип роботи:
Об'єм: 36 стор.
Вартiсть: 180 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи формування творчого стилю діяльності педагогів
1.1. Стиль педагогічного спілкування
1.2. Педагогічна майстерність і творчість вчителя: основні поняття
1.3. Творче самовираження - основа педагогічної діяльності
Розділ іі. Формування творчого стилю педагогічної діяльності як актуальна проблема педагогіки
2.1. Психолого-педагогічні погляди на феномен готовності до педагогічної творчості
2.2. Джерела творчості. Фактори, що стимулюють та гальмують педагогічну креативність
2.3. Шляхи формування творчого стилю педагога
Висновки
ЛітератураВисновок:

Отже, педагогічна творчість - виявлення принципових протерiч (проблем), складання i практичне розв'язання педагогiчних задач, пiдпорядкованих загальнiй метi формування гармонiйної особистостi, творчої iндивiдуальностi
Утвердження нової гуманістичної парадигми освіти зумовлює зміну ціннісних критеріальних підходів до формування особистості професіонала. Сьогодні суспільству і виробництву потрібен фахівець, який не тільки володіє значним обсягом загальних і професійних знань, але й вміє творчо застосовувати їх на практиці, приймати нестандартні сміливі рішення при розв’язанні виробничих і життєвих проблем, має свій власний стиль професійної діяльності й неповторну творчу індивідуальність. Останню ми розглядаємо як одну з найважливіших якостей фахівця, оскільки її наявність свідчить про зрілість його особистості і про такий високий рівень майстерності його професійної діяльності, який можна порівняти з мистецтвом.
На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури готовність майбутнього вчителя до педагогічної творчості ми розглядаємо як його потенційну здатність до здійснення творчої педагогічної діяльності, яка формується в процесі спеціально організованої професійної підготовки і зумовлена рівнем розвитку професійних і особистісних якостей майбутнього вчителя, які сприяють успішній творчій педагогічній діяльності. За таких умов, формування готовності майбутнього вчителя до педагогічної творчості розглядається як процес створення у навчально-виховному процесі вищого навчального педагогічного закладу таких психолого-педагогічних умов, які сприяють активному засвоєнню теоретичних знань і практичних умінь з основ педагогічної творчості в процесі особистісно орієнтованої розвивальної взаємодії в системі «викладач-учені», розвитку творчих особистісних якостей майбутнього вчителя.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ 0501022921, natvik78@yandex.ru

Замовити цю роботу за допомогою форми: