перейти на сайт>>

Тематичні групи слів у творі письменника Ричарда Баха «Ілюзії, або Пригоди вимушеного Месії» (авіаційна термінлогія)

ID роботи: 8385
Тип роботи:
Об'єм: 50 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Характеристика поняття «тематичні слова» та особливості їх об’єднання у тематичні групи

1.2. Предметно-семантична організація авіаційної лексики

РОЗДІЛ 2. ТЕМАТИЧНІ ГРУПИ СЛІВ У ТВОРІ  Р. Баха «Illusions: The Adventures of a Reluctant Messiah»

2.1. Тематика твору та його жанрова специфіка

2.2. Аналіз тематичних груп слів зі сфери авіації

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Словники

Джерело дослідження:

Richard Bach. ILLUSIONS The Adventures of a Reluctant Messiah. – Profile Books, 1977. – 72 р.Висновок:

У процесі написання  бакалаврської  роботи ми розглянути творчість Ричарда Баха, зрозуміли як його характер, так і характер його книг, охарактеризували його жанрову специфіку, та розкрили поняття «тематичні слова».

Творчість Річарда Баха стало актуальним для сучасників, а його твори періоду 1970-х років з усією можливою повнотою відбили панівні умонастрої американського суспільства того часу: пошук духовної свободи і адекватних моральних цінностей, опору на вчення нетрадиційних релігій, синтез релігійно-філософських вчень Сходу і Заходу. Особлива цінність творчості Баха полягає в тому, що письменник пропонує своє розуміння ролі особистості в навколишньому світі, відстоює ідеї про «рівність націй і релігій», показує себе як тонкого психолога і знавця східних навчань.

В творі «Ілюзії, або Пригоди вимушеного Месії» Бах зачіпає проблеми, які зрозумілі і близькі масовому читачеві. Він переконливо показує можливість знаходження «ірраціональності», позитивних цінностей у повсякденному житті, – тобто, підносить свій засіб примирення з сучасним світом та затвердження в ньому. Однак, при цьому авторські засоби художнього виконання, а також його спосіб вирішення проблем – через духовне самовдосконалення, – показують, що письменник відноситься до дуже якісного, високого рівню написання, який наближається до стандартів «високої літератури».

Згідно з метою та завданнями, нами було виділено 15 основних тематичних груп зі сфери авіації, використаних в творі.

Ми бачимо, що найбільша кількість тематичних слів позначає частини літака (24,8 %)  та процеси і сигнали (20 %). Елементи одягу складають (8 %), а персонал, задіяний в авіаційній сфері (6,3 %) а також найменування літаків та авіакомпаній (6,7 %). Географічні положення складають (4,8 %), а предмети обслуговування громадян, авіаційні звуки та літальні апарати  охоплює (4 %) відносної кількості.

Рух літаків  становить (3 %), засоби керування повітряним рухом та предмети інфраструктури становить (2 %) кожна група. Завершують таблицю, категорії авіаційні споруди та приміщення (1,6 %), засоби наукового пізнання  та авіаційна зброя, які дорівнюють (1 %).

        Що стосується тематичних груп слів авіації, то автор не використовує невідомі для загального людства авіаційні терміни, а намагається бути ближчим до людей, щоб зацікавити їх і розказати свою думку.

        Можна констатувати, що саме тематичні групи допомагають якомога чіткіше сформулювати основну думку та мету твору та звернути увагу читачів на обслуговування аеропорту, на новітні технології, на нові види літаків, та нові предмети комфорту пасажирів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: