перейти на сайт>>

Теоретико-методологічні аспекти проблеми формування ідеалу освіченої людини у процесі професійної підготовки

ID роботи: 1320
Тип роботи:
Об'єм: 49 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ І. Ідеал освіченої людини як культурно-історичний феномен
1.1. Поняття та особливості ідеалу освіченої людини
1.2. Еволюція ідеалу освіченої людини в історії освіти
1.3. Характеристика сучасних поглядів на ідеал освіченої людини
Розділ ІІ. Стан проблеми формування ідеалу освіченої людини у студентів університетів у педагогічній теорії та практиці
2.1. Наукові підходи до проблеми ідеалу в теорії і практиці освіти
2.2. Особливості моделювання ідеального образу освіченої людини
2.3. Соціальні та психологічні умови формування ідеалу освіченої людини
Розділ ІІІ. Освіченість у системі цінностей культури студентської молоді
3.1. Проблема формування ідеалу освіченої людини у сучасної молоді
3.2. Напрямки формування ідеалу освіченості у студентів вищих навчальних закладів
Висновок
Використана літератураВисновок:

Проблема становлення нових канонів освіченості пов'язана із загальною ідеєю нового образу людини, що характеризується наявністю у нього глибоких професійних знань і навиків, його навченістю конкретним знанням і навикам, готовністю до неодноразової зміни професійної діяльності, здібністю до перенавчання. Перед сучасною вищою школою спостають два педагогічні завдання: сформувати молоду людину, здатну змінювати себе і навколишню соціальну реальність; навчити його приймати цю реальність і бути успішним усередині неї.
Освічена молода людина ХХI століття повинна формуватися в діалектичній єдності повної свободи і тотального контролю. Система освіти може бути перевернута відповідно до психології юнацтва і менталітету студента. Потреба в практичних прикладних знаннях, що забезпечують соціалізацію особистості, соціальну і професійну адаптацію, матеріальний комфорт і благополуччя, повинна за часом передувати загальнокультурній, фундаментальній і теоретичній підготовкам, тому що потреба в узагальненні, абстракції, в пошуку вищих сенсів і символів народжується з життєвої практики.
Сучасна цивілізована людина — людина освічена. Що це означає? Перш за все, вона має освіту, відповідну її роду діяльності, тобто у неї — освіченість честолюбного професіоналу, який вчився не для того, щоб провести час в коледжі, інституті, університеті, а для того, щоб стати ким би то не було. Крім того, він освічений технічно.
Оскільки європейська і американська цивілізація є інформаційним суспільством, то членові цього суспільства навики і уміння поводження з відповідною технікою властиві від народження, він вчиться їм одночасно із загальною соціалізацією. Відмінність європейської і американської освіченості від української — і в об'ємі правової освіченості громадян. Таким чином, в універсальний образ цивілізованої людини Заходу освіченість входить як складова, головним змістом якої виступають професійна компетентність, володіння сучасними інформаційними технологіями і знання законів.
Якщо в менталітеті соціуму і молоді домінування модусу «мати» зміниться домінуванням модусу «бути», то суспільна значущість особистості вимірюватиметься зокрема рівнем і змістом її освіти. А це означає повернення до вищої університетської освіти як життєво необхідній цінності. Канони освіченості в ХХI столітті перестають бути жорстко прив'язаними до віку, соціального статусу, професії, способу життя. Бути освіченим означає, зокрема, і бути вільним у виборі траєкторії освіти і свободу зміни професійній складовій вищої освіти. З іншого боку — освіченість все більше включає знання і практики самоконтролю, самоудосконалення, само розуміння.
Освічена молода людина — це особистість, здібна до зміни своїх соціальних і професійних ролей завдяки отриманим в освітніх установах знанням. Це особистість, що володіє практиками самопізнання, самоконтролю і самоудосконалення. Це особистість, що визнає владу суспільного контролю і що реалізовує свою потребу в свободі в гнучкій системі соціальних практик.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: