перейти на сайт>>

Теоретичні та практичні аспекти управління активами комерційного банку

ID роботи: 7363
Тип роботи:
Об'єм: 47 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1 Теоретико-методологічні засади аналізу ефективності управління активами комерційного банку

1.1. Основні аспекти активів банку. Завдання та методика їх аналізу

1.2. Методи аналізу активних операцій

1.3. Характеристика механізму управління активами комерційного банку

Розділ 2 Аналіз ефективності управління активами КБ «Укргазбанк»

2.1. Характеристика фінансово-економічної діяльності КБ «Укргазбанк»

2.2. Аналіз динаміки та структури активів ПАТ «Укргазбанк»

2.3. Аналіз ефективності управління активами КБ «Укргазбанк»

Розділ 3. Напрямки удосконалення управління активами комерційного банку

3.1. Пропозиції щодо вдосконалення структури та підвищення ліквідності активів

3.2. Вирішення питання проблемних активів

Висновки

Використана література

ДодаткиВисновок:

Таким чином, для визначення основних напрямків діяльності комерційного банку необхідно розглянути й дати оцінку структури активів його балансу.

Ціль аналізу структури активів банку полягає в виявлення достатності рівня диверсифікованості активних операцій банку і оптимальності їхньої структури; попередньому визначення ступеня залежності банку від розвитку зовнішньої ситуації на різних сегментах ринку банківських послуг і продуктів, а також від загальноекономічних і регіональних тенденцій.

Аналіз та оцінка активів банку відноситься до найтрива­лішої і найважливішої стадії аналізу банківської діяльності й обумовлює лік­відність, платоспроможність банку та його прибутковість. В умовах наявності якісних активів банк навіть при мінімальному розмірі власного капіталу може стабільно та ефективно функціонувати.

Аналіз всіх активів банку повинен проводитися в такій послідовності:

 Виявлення динаміки зміни загального обсягу актив банку і зміни окремих його статей. Таке дослідження необхідно для того, щоб виявити основні тенденції зміни активів, які будуть простежуватися в аналізованому банку.

 Вивчення складу і структури активів банку. Склад і структура склад банківських активів дозволяє виявити спрямованість діяльності банків і визначити основні фактори їхнього росту або зниження.

Вертикальний і горизонтальний аналіз активних операцій дає змогу виявити зміни в розподілі агрегованих статей балансу як у динаміці, так і у внутрішній структурі активних операцій балансу банку та визна­чити, за рахунок яких операцій зросла (зменшилася) прибутковість (збитковість), виявити зміни (збере­ження пріоритетів у банківській діяльності).

В результаті аналізу фінансового стану КБ «Укргазбанк» та вивчення активних операцій комерційного банку можна зробити наступні висновки:

В 2013 році отримано 475,5 млн. грн. доходу від розформування резервів та 57,7 млн грн – від раніше списаних активів. За 2013 рік зросли портфельні показники за усіма напрямками бізнесу. Загалом за 2013 рік кредитний портфель «Укргазбанку» зріс на 9%, а проблемні активи скоротилися на 24,53%.  

В ході аналізу активів КБ « Укргазбанк « спостерігались зміни у складі структурі й обсязі активів протягом 2012-2013 років. Так обсяг активів у 2013 році порівняно з 2012 роком збільшився на 22,7 %. Обсяг виданих кредитів за аналізований період у структурі зменшився на 16,8%,  інвестиційна діяльність банку збільшилась на 15,5 % порівняно з даними в 2012 році.

Система управління активами банку надає менеджменту можливість управляти ризиком відсоткових ставок, валютним ризиком та ризиком ліквідності, координуванням рішень щодо джерел фінансування та напрямків розміщення коштів.

З метою полiпшення методики управління активними операціями банку пропонуємо застосовувати наступні методи:

1)  метод загального фонду коштів (об’єднання джерел), в основі якого лежить ідея об’єднати всі ресурси банку з наступним їх розміщенням відповідно до визначених пріоритетів. Цей метод дасть змогу керівництву оперативних відділів розв’язати проблему поєднання надійності, ліквідності і прибутковості;

2)  метод розподілу активів або конверсія коштів, головною перевагою якого є зменшення частки ліквідних активів та вкладень додаткових коштів у позики та інвестиції. Тобто цей метод сприятиме збільшенню норми прибутку, і, відповідно веде до фінансової стійкості банку;

3)  метод управління активами комерційного банку відповідно до попиту клієнтів на ліквідні кошти, показує, що управління активами та їхній розподіл має здійснюватись на основі чіткого розмежування можливого запиту на вилучення коштів із поточних рахунків і попиту на кредити. Цей метод сприятиме тому, щоб підтримання ліквідності комерційного банку не завдало надмірної шкоди його рентабельності. 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: