перейти на сайт>>

Теоретичні та практичні аспекти формування оптимального товарного асортименту підприємства (на прикладі комп’ютерної техніки)

ID роботи: 8122
Тип роботи:
Об'єм: 122 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ТА АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Поняття та сутність товарного асортименту як складової товарної політики підприємства

1.2. Асортимент і структура продукції: планування, формування і управління

1.3. Формування оптимального товарного асортименту

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОЦІНКА

2.1 Купівельний попит населення організація його дослідження взаємозв’язок з формуванням асортименту

2.2 Дослідження матеріально-технічної бази торговельного підприємства ефективності її використання та аналіз показників комерційної діяльності підприємства в 2012-2014 р.

2.3. Аналіз асортименту комп’ютерної техніки, представлений в торговому підприємстві

Розділ 3. Формування асортименту комп’ютерної техніки, реалізованої в торговому підприємстві

3. 1. Класифікація асортименту та вимоги до якості комп’ютерної техніки

3.2. Удосконалення асортиментної політики підприємства на засадах маркетингу

3.3. Споживча оцінка асортименту комп’ютерної техніки на прикладі (вибрати конкретний вид комп’ютерної техніки, скласти анкету і провести соціологічне опитування споживачів, узагальнити результати опитування)

Висновки до розділу 3

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ

4.1. Методики розрахунків основних засобів захисту

РОЗДІЛ 5. ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИВисновок:

Таким чином, у першому розділі дипломної роботи були досліджені теоретичні основи формування оптимального товарного асортименту підприємства.

В нинішній час, торговельні  підприємства  отримали можливість самостійно формувати свою економічну стратегію, тобто знайти відповіді на наступні питання: які види продукції виробляти, в якій кількості, як і якими засобами, для кого і коли виробляти. Однією з основних задач є  формування   товарного   асортименту  продукції.  Підприємство  повинно мати перелік певних номенклатурних позицій продукції, що користуються потенційним попитом на ринку і забезпечать виживання в довгостроковому періоді.

Товарний   асортимент  являє собою динамічний набір номенклатурних позицій (типорозмірів, марок, моделей) продукції, що користуються потенційним попитом на ринку і що забезпечують виживання  підприємства  в тривалій перспективі.

Чинники, що складають основу  формування   асортименту  – це чинники, на основі яких розробляється приваблива виробнича програма товарів або послуг, щоб подолати опір ринку. В центрі уваги не тільки критична перевірка існуючих, але і розробка нових товарів або послуг.

При цьому існують обмеження: закони (патентне право, захист прав споживачів, охорона навколишнього середовища); технічні знання; економічно-ринкові умови (обмеження виробничої потужності, фінансові обмеження); суспільно-політичні події (вимоги не завдавати шкоду навколишньому середовищу, високоякісні багаторазового використання товари і упаковки).

Перспективним варіантом  товарного   асортименту  слід вважати перелік номенклатурних позицій, що мають найвищий рейтинг за обраним показником ранжування в умовах заданих ресурсних обмежень: обсягів виробництва (виробничою потужністю), чисельності робітників, капітальних вкладень та ін.

Асортиментна політика – система заходів, по визначенню переліку  товарних  груп, які мають найбільшу перевагу для успішної діяльності на ринку, і які забезпечують економічну ефективність діяльності  підприємства  в цілому.

Основними задачами асортиментної політики є: задоволення потреб споживачів; завоювання нових покупців; оптимізація фінансових результатів  підприємства.

Другий розділ присвячено аналізу  асортиментної політики ПНВП «Спецпромавтоматика».

ПНВП «Спецпромавтоматика» – це підприємство, що динамічно розвивається, займається продажем комп’ютерів, комплектуючих, оргтехніки, витратних матеріалів.

ПНВП «Спецпромавтоматика» в процесі своєї діяльності пропонує споживачам широкий спектр послуг і сервісу.

Аналіз фінансового стану показав, що майже всі економічні показники (валовий доход, продуктивність праці та ін.) мають нерівномірний характер розвитку за досліджуваний період.

В  магазині ПНВП «Спецпромавтоматика»  основний упор робиться на домашні настільні комп’ютери, розраховані на середнього покупця. Вони надійніші, багатофункціональні, мають великі можливості для модернізації, що дозволяє не купувати новий комп’ютер, а удосконалити що вже є.

Всі представлені моделі комп’ютерів, виготовлені на базі процесорів Intel. Ці комп’ютери відрізняються стабільністю і надійністю роботи, вони мають великий попит як для «домашнього» споживання, так і для корпоративного.

Таким чином, ПНВП «Спецпромавтоматика» пропонує великий вибір комп’ютерів, ноутбуків та комплектуючих, я (жорсткі диски, модулі пам’яті, відеокарти і багато що інше), які дозволяють зібрати комп’ютер будь-якої, необхідною покупцеві, комплектації.

В ході проведеного маркетингового аналізу було виявлено, що ПНВП «Спецпромавтоматика» має безліч переваг перед конкурентами, які в майбутньому дозволять  дозволяють зайняти лідируючі позиції на ринку.

У третьому розділі запропоновані заходи щодо формування оптимального товарного асортименту ПНВП «Спецпромавтоматика». Зокрема, запропоновані заходи щодо орієнтації діяльності підприємства на потребі ринку, реагування на дії конкурентів. Розроблена модель перспективного товарного асортименту ПНВП «Спецпромавтоматика».

Можна зробити висновок, що управління асортиментом припускає координацію взаємозалежних видів діяльності – науково-технічної і проектної, комплексного дослідження ринку, організації збуту, сервісу, реклами, стимулювання попиту. Проблема розв’язку даної задачі складається в складності об’єднання всіх цих елементів для досягнення кінцевої мети оптимізації асортименту з обліком поставлених стратегічних ринкових цілей  підприємством. Якщо цього досягти не вдається, то в асортимент почнуть включатися вироби, розроблені скоріше для зручності виробничих підрозділів підприємства, ніж для споживача. З погляду концепції маркетингу - це прямо суперечить тому, що необхідно дійсно робити.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: