перейти на сайт>>

Теорія мотивації персоналу та її використання у туристичній сфері

ID роботи: 1847
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ
1. Функція мотивація як фактор ефективної діяльності організації
1.1. Системи та форми оплати праці
1.2 Поняття і роль мотивації в менеджменті
1.3. Формування мотиваційного механізму управління поведінкою людей
2. Закони управління, що діють у сфері мотивації персоналу
2.1. Мотиви і мотивація
2.2. Характеристика основних теорій мотивації
2.3 Управління мотивацією персоналу
Висновки
Список використаних джерелВисновок:

Підприємства туристичної сфери України можуть бути конкурентоспроможними тільки за умови розробки та впровадження інноваційних продуктів. При побудові системи мотивації важливо забезпечити відповідність зовнішніх та внутрішніх оцінок і винагород, як умови гармонійної та продуктивної праці персоналу.
Мотивація праці нерозривно пов’язана з розвитком підприємства і має бути спрямована на повну реалізацію можливостей працівника. Функція мотивування, як найскладніша з усіх інших функцій управління, сприяє реалізації цілей і завдань, що виникають перед підприємством. Складність її в тому, що головна дійова особа – працівник зі своїми потребами, задоволення яких є рушійною силою в процесі його діяльності, свідомої або неусвідомленої поведінки. Тому в механізмі трудової мотивації найяскравіше виявляються особисті потреби, оскільки вони безпосередньо пов'язані із життєдіяльністю індивіда.
Перспективні плани, правильні рішення, гарна організація праці, гідні цілі будуть малоефективними без забезпечення мотивації - зацікавленості виконавців у реалізації всього перерахованого. Оскільки суть менеджменту - це «досягнення результату за допомогою інших людей», потрібно, щоб вони захотіли робити те, що від них потрібно. Як говорить один з постулатів менеджменту, «єдиний спосіб змусити людину зробити що-небудь - це зробити так, щоб вона сама цього захотіла». Мотивація може компенсувати недоліки інших аспектів менеджменту, наприклад недоліки в плануванні або в організації. Однак слабку мотивацію практично неможливо чим-небудь компенсувати і заповнити. Людей можна змусити виконувати ті або інші рішення, ту або іншу роботу. Але примусове виконання має границі, як правило, визначені системою організації спільної праці і відповідним контролем. Люди – найважливіша цінність в будь-якій організації, тим більше в туристичній, але разом з тим вони найменш передбачувані для керування. Саме люди являються фактором, який визначає цілісний чи непослідовний характер будь-якої діяльності.
Туристичні компанії приводяться до руху не логікою, а впевненими людьми. Вони керуються не системами і технологіями, а людиною, яка прямує своїм шляхом, використовуючи розумові здібності, інтуїцію та емоції. Коли треба вирішити, що найбільш прийнятно для керування нашими інтересами, ми інтуїтивно усвідомлюємо, що саме гідна особистість дасть нам більше, ніж набір методів, нових форм чи готових рецептів. Звичайно, така особистість повинна володіти всіма необхідними технічними навичками і розбиратися у різноманітних допоміжних системах, але це швидко стає невід’ємною властивістю спеціаліста. Відповідна підготовка – це необхідна умова. Попри велику різноманітність індивідуальних цілей, управління все-таки здатне впливати на рівень зусиль підлеглих, але для цього керівники повинні враховувати існування різних типів і рівнів цінної для індивідів винагороди, чітко формулювати і доводити до співробітників вимоги щодо виконання роботи, забезпечувати можливість виконання своїх вимог, доступність необхідних для цього засобів, дбати про зворотний зв'язок з підлеглими, зважати передусім на ступінь реалізації доведених до них вимог щодо виконання роботи. Прагнення людини знайти себе в чому-небудь іншому, пізнати себе в результатах своєї діяльності, брати участь у формуванні цього світу в даний момент є безперечним. Там, де управління й організація праці надає співробітникам такі можливості, вони викладаються на роботі повністю.
Мотивувати співробітників - означає торкнутися їхніх вагомих інтересів, дати їм шанс реалізуватися в процесі роботи. Співробітник повинен бути знайомий з успіхом. А успіх, як відомо – це реалізована мета. Необхідно разом з ним формувати цілі, у досягненні яких він зацікавлений. Мати можливість впізнати себе в результатах своєї праці, виразити себе в праці. Повинен відчувати свою значимість. Почуття власної гідності для нього понад усе. Критерій оптимальної мотивації полягає в тому, що в результаті обидві сторони виявляються задоволеними. Отже, менеджери завжди мають пам’ятати: те, що є ефективним для мотивації одних працівників, може виявитися зовсім не істотним для інших. Аби мотивувати діяльність конкретного працівника, менеджер мусить створити йому можливості для задоволення його найважливіших потреб за допомогою таких дій, що сприяли б досягненню цілей усієї організації. Для цього необхідно виявляти активні потреби, що спонукають до результативної й ефективної роботи. Фізіологічні потреби вимагають обов’язкового задоволення і впливають на поведінку працівника раніше, ніж на мотивації почнуть позначатися потреби більш високих рівнів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: