перейти на сайт>>

Теорія і практика викладання музики у зарубіжних школах

ID роботи: 9059
Тип роботи:
Об'єм: 31 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти та  тенденції розвитку підходів до викладання музики у зарубіжних школах

1.1. Музична освіта у сучасному світі та її місце у системі загальної освіти

1.2. Характеристика основних педагогічних систем   музикального навчання  у зарубіжних країнах

Розділ ІІ. Аналіз практичного досвіду викладання музики у зарубіжних школах

2.1. Музичне навчання і виховання у країнах Північної та Південної Америки

2.2. Зміст та форми викладання музики у Великобританії

2.3. Практика викладання музичних дисциплін у країнах Західної Європи

2.4. Особливості викладання музичних дисциплін у країнах Східної Європи

Висновки

ЛітератураВисновок:

Отже, підсумовуючи викладене вище, можна стверджувати, що  музична педагогіка зарубіжних країн  має значний науково-методичний і практичний доробок у галузі музичної освіти.

Це стосується передусім теоретичної розробки концепції музичного виховання, яка узагальнила багаторічний практичний досвід та результати науково-теоретичних досліджень у галузі музичної педагогіки; наукового обґрунтування та багаторічної практичної апробації методики навчання музиці учнів основних шкіл; плідної співпраці шкіл з позашкільними закладами (музичними товариствами, академіями, осередками культури).

Аналіз  досліджуваної проблеми дозволив виділити прогресивні тенденції музичної освіти в зарубіжних країнах:

прагнення до загальності і доступності музичної освіти;

залучення до загальнолюдських цінностей через сприйняття музичних творів;

виховання через музичне мистецтво (народна і класична музика);

гнучке використання у шкільних програмах  популярної музики; установка на розвиток креативних здібностей та здатності учнів до самоактуалізації засобами музики;

індивідуально-диференційований підхід у музичному навчанні та вихованні; елективна система музичної освіти у старших класах;

професійне навчання музиці в умовах загальноосвітньої школи;

культурно-освітня робота з батьками; участь громадськості у музичному вихованні школярів;

застосування аудіо та відеоапаратури, комп’ютерної техніки та різноманітних музичних інструментів;

відкритість світової музично-педагогічного досвіду.

Перераховані особливості та напрямки розвитку музичної освіти за кордоном не вичерпують всього спектру питань, однак розгляд навіть деяких з них призводить до висновку про різноманіття шляхів вирішення проблем, до яких вітчизняні педагоги підходять з традиційних, усталених позицій. Знайомство з актуальними напрямами розвитку музичної освіти за кордоном дозволяє по-новому поглянути на сучасний стан та перспективи вітчизняної музичної освіти.

Паралельно із збереженням її найцінніших традицій необхідно запозичити позитивні напрацювання, які визріли в надрах зарубіжної школи і свідчать про можливості варіативного і гнучкого вирішення актуальних проблем музичної освіти з урахуванням зміни соціокультурної ситуації в сучасному суспільстві та школі.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: