перейти на сайт>>

Теорії захисту інформації

ID роботи: 2317
Тип роботи:
Об'єм: 28 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
1. Проблеми та завдання захисту інформації на сучасному етапі
1.1. Проблема захисту інформації як складової інформаційної безпеки
1.2. Завдання захисту інформації
2. Хараткеристика Теорії захисту інформації
2.1. Загальнотеоретичні принципи захисту інформації
2.2. Методологічний базис теорії захисту інформації
2.3. Захист інформації в автоматизованих системах
Висновок
Список літературиВисновок:

Будь-яка загальна теорія вважається науковою, коли вона має чітко визначені методи пізнання предметної області (галузі, сфери), закономірностей природи (фізики) і суспільства. Таким чином, щоб претендувати на статус науковості, загальна теорія організації інформаційної безпеки повинна мати визначену сукупність методів пізнання її предмета і об’єкта.

Враховуючи міжгалузевий характер теорії організації інформаційної безпеки, в ній поєднуються методи пізнання традиційних фундаментальних наук: соціології та фізики. Це зумовлено безпосереднім предметом теорії – людино - машинними системами, якими є автоматизовані інформаційні системи.

Інформаційна безпека – це такий стан захищеності життєво важливих інтересів, а, отже, й інформаційної озброєності держави, суспільства, особистості, за якого ніякі інформаційні впливи на них неспроможні викликати деструктивні думки і дії, що призводять до негативних відхилень на шляху стійкого прогресивного розвитку названих суб’єктів.

Передусім, інформаційна безпека досягається реалізацією єдиної державної політики у цій галузі, яка будується на принципах:

законності;

дотримання балансу життєво важливих інтересів держави, суспільства та особистості;

взаємної відповідальності держави, суспільства та особистості за стан безпеки;

інтеграції з міжнародними системами забезпечення інформаційної безпеки.

Проблема інформаційної безпеки має особливе значення в умовах, коли в державних структурах та в суспільстві в цілому зрозуміли, що інформаційні ресурси є об’єктом власності і мають товарну цінність. Проблема інформаційної безпеки не може бути вирішена без впровадження нових ідей, нових знань, нової політики у сфері інформатизації. Концептуальними є пропозиції щодо широкого залучення саме вітчизняних вчених та виробників до вирішення цієї проблеми, як складової національної безпеки. Вітчизняні фахівці мають гарантувати високу якість інформаційних послуг, безпеку інформаційних технологій, сучасну систему сертифікації програмних та технічних засобів, впровадження стандартизації, створення національних баз даних, систем телекомунікації, безпеку роботи в світовому інформаційному просторі.

Ігнорування проблем інформаційної безпеки може призвести до труднощів в прийнятті найважливіших політичних, економічних, соціальних, військових рішень тощо.

Основні задачі забезпечення інформаційної безпеки належать:

виявлення, оцінка та прогнозування джерел загроз інформаційній безпеці;

розробка державної політики забезпечення інформаційної безпеки та комплексу заходів і механізмів її реалізації;

створення нормативно-правових засад забезпечення інформаційної безпеки, координація діяльності органів державної влади та управління, установ та підприємств по реалізації політики інформаційної безпеки;

розвиток системи забезпечення інформаційної безпеки, вдосконалення її організації, форм, методів і засобів запобігання загрозам інформаційній безпеці та ліквідації наслідків її порушення;

забезпечення участі України в процесах створення і використання глобальних інформаційних мереж та систем.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: