перейти на сайт>>

Термінологічна лексика в англомовній публіцистиці

ID роботи: 4963
Тип роботи:
Об'єм: 32 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Сучасна англомовна термінолексика: Загальна характеристика

1.1 Термінологічна лексика – поняття та функції

1.2. Особливості функціонування лексики у мові англомовних ЗМІ

1.3. Термінологічна лексика на сторінках періодичних видань

Розділ 2. ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНОСИСТЕМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

2.1. Динаміка  функціональних змін у мові публіцистичних текстів англомовної преси

2.2. Характеристика напрямків функціональної переорієнтації лексичних одиниць англомовних ЗМІ

2.3. Проблема дисфемії в сучасній англомовній пресі

Висновок

Використана літератураВисновок:

Преса завжди була і залишається середовищем активного функціонування термінологічної лексики, оскільки на її сторінках висвітлюються найрізноманітніші проблеми суспільного життя. До того ж мові засобів масової інформації властива широта залучення термінолексики різних галузей знань, що пов'язано з розмаїтим тематичним діапазоном статей. На сторінках сучасних видань можна знайти статті, присвячені як політичним колізіям сьогодення, так і оглядові спортивних, культурних подій. Тут постійно з'являється нова лексика.

Активний розвиток лексичного складу англійської мови у двадцятому столітті був пов’язаний із необхідністю номінації нових явищ, які виникли внаслідок розвитку промисловості, інформаційних технологій, систем комунікації, глобалізації у світовій економіці, уніфікації та взаємного збагачення культур. Об’єктом лінгвістичних досліджень останніх років були лексичні одиниці, пов’язані з такими сферами, як політика, економіка, юриспруденція, фінанси та банківська справа, реклама, ЗМІ, інформаційні технології та Інтернет. Незважаючи на значимість моди для світогляду сучасної людини, її соціальну значущість як сфери діяльності, лексика моди залишилася поза увагою мовознавців. Вона не була предметом термінологічних досліджень, досліджень зі словотвору чи популярних нині когнітивних студій, у тому числі в межах вивчення мовних картин світу.

Проведене дослідження охоплює функціональні (семантичні та синтаксичні) зміни номінативних одиниць. Дослідження лексичних змін у мові англомовних ЗМІ виявило, що лексичні одиниці зазнають функціональної переорієнтації. Вона виявляється зокрема в перерозподілі функцій словотвірних засобів. Лексичні одиниці адаптуються до необхідних синтаксичних і морфологічних параметрів, притаманних певній позиції у висловленні. Функціональні зміни спостерігаються серед новотворів, які розглядаються як одиниці, що відповідають мовній нормі, оскільки вони утворені за аналогією до продуктивних моделей словотворення. Результати дослідження свідчать про регулярність мовних змін у текстах англомовної публіцистики та гнучкість мови відповідно до потреб її носіїв.

Публіцистичні тексти є тим середовищем, у якому активно проходять процеси термінологізації та детермінологізації, які приводять до поповнення словникового складу мови. Зміна семантичної ємності термінів супроводжується змінами їх функціональних особливостей. Семантичні зміни в процесі словотворення сучасної англійської мови мають регулярний, системний характер. Утворення нових лексико-семантичних варіантів відбувається здебільшого у зв’язку з функціональною мобільністю мовних одиниць, переходом із однієї терміносистеми в іншу. Транстермінологізація та детермінологізація супроводжуються розширенням словникового складу мови, підвищенням освітнього рівня читачів. Зазначені вище процеси свідчать про активне поповнення сучасної англійської мови термінами. Кількість термінів у повсякденному вжитку зростає, оскільки вони заповнюють існуючі лакуни та відповідають потребам комунікації.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: