перейти на сайт>>

Тестові завдання з дисципліни «Публічне адміністрування» з відповідями

ID роботи: 8327
Тип роботи:
Об'єм: 7 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

1. Зміст публічного адміністрування у «вузькому» сенсі полягає у:

а) вивченні, розробці та впровадженні напрямів урядової політики;

б) розробці та прийнятті нормативно-правових актів;

в) розгляді та вирішенні адміністративних спорів;

г) розробці напрямів урядової політики.

2. До головних ознак громадянського суспільства відносяться:

а) ринкова економіка, основу якої складають недержавні підприємства;

б) планова економіка, основу якої складають державні підприємства;

в) змішана економіка, основу якої складають державні та недержавні підприємства;

г) розвиненість інститутів (різноманітних об’єднань громадян та засобів масової інформації) та рівень громадської активності населення.

3. Об’єднання громадян, що утворюються для спільної реалізації спільних інтересів – це:

а) політичні партії;

б) громадянське суспільство;

в) громадські організації;

г) соціальні групи.

4. Зміст публічного адміністрування у «широкому» сенсі полягає у:

а) професійній діяльності державних службовців;

б) системі адміністративних інститутів із ієрархією влади;

в) виконанні положень нормативно-правових актів;

г) вивченні, розробці та впровадженні напрямів урядової політики.

5. Бюрократичний метод управління командними засобами – це:

а) методологія адміністрування;

б) публічне адміністрування;

в) адміністрування;

г) публічне управління.

6. Цілеспрямована взаємодія публічних адміністрацій з юридичними та фізичними особами з приводу забезпечення реалізації законів та підзаконних співвідношення управління та адміністрування – це:

а) публічне адміністрування;

б) державне управління;

в) соціальне управління;

г) публічне управління.

7. Що входить до предметної сфери публічного адміністрування:

а) система публічного адміністрування;

б) принципи публічного адміністрування;

в) функції публічного адміністрування;

г) методи публічного адміністрування.

8. Здатність і можливість впливати на поведінку, діяльність людей за допомогою різних засобів – волі, авторитету, насильства тощо, це:

а) пріорітет;

 б) авторитет;

в) влада;

г) демократія.

9. Розмежування компетенції держави і суспільства, незалежність інститутів громадянського суспільства від держави є ознакою:

а) громадянського суспільства;

б) громадської організації;

в) публічного адміністрування;

г) держави.

10. Сфера соціального життя, в якій формується громадська думка, інакше кажучи, арена, форум публічного дискурсу з приводу соціально-політичних проблем життя й розвитку суспільства – це:

а) публічна сфера;

б) політична сфера;

в) політика;

г) публічна політика.

11. Публічні, вольові відносини, що утворюються між суб'єктами політичної системи суспільства (у т. ч. державою) на основі політичних і правових норм , це:

а) політична влада;

б) економічна влада;

в) влада;

г) опозиція.

12. Хто з відомих політологів визначає публічну політику як «напрям дії або утримання від неї»?

а) Х. К. Коулбетч;

б) К. Патон;

в) Д. Савіцкі;

г) Леслі А. Пал.

13. Одна з ключових характеристик публічної сфери, що означає чесність і неупередженість правових структур, особливо тих, які забезпечують дотримання прав людини – це:

а) верховенство права;

б) прозорість;

в) справедливість;

г) підзвітність.

14. Державні органи влади, установи, організації, підприємства є:

а) об’єктами публічної політики;

б) суб’єктами публічної політики;

в) предметом публічної політики;

г) методами публічної політики.

15.Вироблення політики усіма суб’єктами на паритетних засадах – це:

а) об’єкт публічної політики;

б) суб’єкт публічної політики;

в) предмет публічної політики;

г) метод публічної політики.

16. Система, яка забезпечує практичну реалізацію публічного управління та досягнення визначених цілей, яка має свою структуру, методи, важелі, інструменти впливу на об'єкт управління з відповідним правовим та інформаційним забезпеченням – це?

а) механізм публічного управління;

б) система публічного управління;

в) методологія публічного управління;

г) публічне управління.

17. Принципи організації й діяльності органів публічної влади поділяються на:

а) внутрішні, зовнішні;

б) загальні, універсальні;

в) спеціальні, загальні;

г) зовнішні, універсальні.

18. Ким реалізуються процесні механізми, які включені до складу механізмів здійснення процесу публічного адміністрування?

а) Президентом України

б) Верховною Радою України

в) Президентом України, Верховною Радою України, органами державної виконавчої влади

 г) Президентом України, Верховною Радою України, органами державної виконавчої влади, органами юстиції та органами місцевого самоврядування

19. Закон «необхідного багатоманіття»?

а) блокування концентрації владних і управлінських повноважень у руках окремих осіб і угруповань;

б) забезпечення участі в управлінні державою народних мас, їх контроль за діяльністю державного суб'єкта, інакше кажучи, створення механізму зворотного зв'язку (на мові політичної теорії – це демократичні форми організації влади й управління);

в) визначення об'єктивних можливостей (межі) управляючого впливу на суспільство, історичною тенденцією якого є зростаюче багатоманіття суспільного життя;

г) необхідність формального і фактичного розмежування функцій публічної влади в управлінні за горизонталлю і вертикаллю на відносно самостійні гілки і рівні влади, які повинні здійснювати різні, незалежні один від одного органи (інституції).

20. Принцип публічності державного управління відтворює…?

а) демократичну, правову державність і забезпечує зв'язок публічного управління із суспільством і громадянами.

б) формування, функціонування і розвиток системи соціального партнерства, враховуючи національні й історичні особливості розвитку даної країни;

в) побудову раціональної інфраструктури, яка забезпечує загальні умови ефективної підприємницької діяльності;

г) доступність публічного управління для громадян, що пов'язано з їх правом вибору складу відповідних органів і участі в їх діяльності.

21. Який принцип є одним із провідних у системі публічного управління та є критерієм науковості всіх інших принципів?

а) системності;

б) плюралізму;

в) економії ентропії;

г) об’єктивності.

22. Яке поняття найширше відображає поняття публічна служба?

а) вид діяльності осіб, що працюють в органах держаної адміністрації і основним завданням яких є забезпечення реалізації публічних інтересів та інтересі держави;

б) особливим видом діяльності осіб, що працюють в органах публічної адміністрації (іноді - також в інших публічних інституціях), і основним завданням яких є забезпечення реалізації публічних інтересів;

в) державна цивільна служба, а також служба в апараті органів прокуратури, діяльність органів внутрішніх справ та військових формувань, та діяльність з надання публічних послуг населенню;

г) діяльність з надання публічних послуг населенню.

23. Що означає процес проходження публічної служби?

а) тривалий процес, який починається з виникнення державно-службових відносин, тобто з моменту заміщення особою вакантної посади, з подальшим переміщенням службовця по службі, проведенням оцінки та атестації службовців, і завершується їх припиненням;

б) процес, виникнення державно-службових відносин, тобто з моменту заміщення особою вакантної посади, з подальшим переміщенням службовця по службі;

в) прийняття на публічну службу та завершуючи припиненням такої служби, з урахуванням просування та переміщення по службі, обсягу повноважень за конкретною посадою в органах публічного управління;

г) процес прийняття на публічну службу з подальшим переміщенням службовця по службі.

24. Якими є типові прояви корупційних дій?

а) підкуп чиновників і громадсько-політичних діячів; хабарництво; протекціонізм;

б) лобіювання інтересів; меценатство; хабарництво; протекціонізм;

в) лобіювання інтересів; підкуп чиновників і громадсько-політичних діячів; хабарництво;

г) підкуп чиновників; лобіювання інтересів; хабарництво.

25. Який основний закон, що визначає правові та організаційні засади запобігання корупції?

а) ЗУ «Про боротьбу з корупцією та рейдерством»;

б) ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції»;

в) ЗУ «Про боротьбу з корупцією»;

г) ЗУ «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю».
НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: