перейти на сайт>>

Технологічні процеси складу та шляхи їх вдосконалення

ID роботи: 3804
Тип роботи:
Об'єм: 46 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

1.Технологічний процес на складі, його структура, зміст, основні принципи. Раціональна організація технологічних процесів на складі.

2. Торгово-економічна характеристика підприємства

3. Технологія розвантаження транспортних засобів.

4. Організація приймання та зберігання товарів на складі.

5. Організація відпуску товарів зі складу

6. Ефективність складських операцій

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

ДодаткиВисновок:

Складське господарство є важливою і невід'ємною частиною кожного підприємства. Його завдання - це збереження запасів сировини і матеріалів, готової продукції. Воно відіграє важливу роль в процесі руху матеріальних цінностей, сировини, матеріалів, палива, інструментів, обладнання, запчастин, спецодягу і інших виробів, а також готової продукції, напівфабрикатів, відходів виробництва.

Переміщення матеріальних потоків логістичним ланцюгом неможливе без концентрації у певних місцях необхідних запасів, для зберігання яких призначено відповідні склади. Переміщення через склад пов’язано з витратами праці, що збільшує вартість товару. Тому склад необхідно розглядати не ізольовано, а як інтегровану складову частину логістичного ланцюга. Тільки такий підхід дозволить забезпечити успішне виконання основних функцій складу і досягнення високого рівня рентабельності.

Склади – це будівлі, споруди та різноманітні пристрої, призначені для приймання, розміщення і зберігання товарів, які надійшли на них, підготовки їх до споживання і відпускання споживачу. Можна сказати, що він виступає акумулятором резервів матеріальних ресурсів, необхідних для невілювання коливань обсягів поставок і попиту, а також синхронізації швидкостей потоків товарів у системах просування від виробників до споживачів або потоків матеріалів у технологічних виробничих системах.

Тож, складське господарство - це сполучна ланка між службою матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) і виробничими підрозділами, між цехами, які випускають продукцію, і збутовими органами, а також між підрозділами підприємства. Його діяльність впливає на безперебійну і ефективну роботу основного виробництва, на ритмічний випуск і відгрузку товарної продукції.

Нами було проаналізовано схему складування ТОВ «Селвіст». Вона складається з 4 етапів:

1.     Операцiя приймання на зберігання.

2.     Вiдбирання продукцiї з дiлянки зберігання

3.     Пiдготовка замовлень

4.     Завантаження

Досконала організація складських робіт істотно знижує витрати робочого часу на перебирання і перевалку деталей на робочих місцях. Без чіткої роботи складів неможливо стабільне обслуговування по виробничо-підготовчої, транспортної та інших функцій.

Як показав аналіз, на ТОВ «Селвіст» існує ряд проблем ефективного функціонування складу, пов'язаних з: забезпеченням повного контролю, обліку і аналізу складської діяльності; управлінням в режимі реального часу складськими циклами від прийому товару до його відвантаження; використанням технології штрихового кодування; забезпеченням оптимального управління людськими ресурсами; ефективністю використання складського простору; недостатньою якістю обслуговування клієнтів. Проблематика даного питання пов'язана в першу чергу з тим, що величезна номенклатура різних за призначенням виробів зумовлює не тільки складність і трудомісткість складської діяльності, але і тягне за собою додаткові труднощі у практичній реалізації її основних елементів у зв'язку з недостатньою організацією процесу оптимізації операцій приймання товару, складування, комплектації замовлень, навантаження, управління запасами, управління завданнями персоналу, управління контейнерами, управління зберіганням і виробничими потужностями, управління людськими ресурсами, автоматизації.

 Для вирішення цих проблем доцільно реалізувати такі заходи щодо поліпшення складської роботи, як: раціональна планування складу при виділенні робочих зон, що сприяє зниженню витрат та удосконаленню процесу переробки вантажу; ефективне використання простору при розстановці устаткування, що дозволяє збільшити потужність складу; використання універсального устаткування, що виконує різні складські операції; мінімізація маршрутів внутрішньоскладського перевезення з метою скорочення експлуатаційних витрат і збільшення пропускної спроможності складу; максимальне використання можливостей інформаційних систем; збільшення ємності складів по можливості без збільшення їх площі; введення чіткого і постійного обліку зберігаються матеріалів, деталей, впровадження такого інструменту підвищення ефективності функціонування складу як система автоматизованого управління складом (Warehouse Management System - WMS), так як ефективна, з точки зору продуктивності і вартості, вантажопереробка на сучасному складі неможлива без якісної інформаційної та технічної підтримки складських процесів у зв'язку зі зростанням обсягів вантажопереробки, а також безперервно зростаючого рівня вимог до якості складського сервісу. Система WMS веде до збільшення прибутку за допомогою підвищення якості обслуговування клієнтів, зменшення накладних витрат, оптимального управління людськими ресурсами, а також за допомогою зменшення основного і оборотного капіталу за рахунок скорочення складських запасів, втрат при зберіганні та оптимізації товарної номенклатури.

 Таким чином, запропонований комплекс заходів дозволить ТОВ «Селвіст»  збільшити точність і швидкість комплектації замовлення, підвищити продуктивність праці персоналу, оптимізувати управління людськими ресурсами (зменшується кількість часу і зайнятого персоналу на проведення кожної операції), звести до мінімуму кількість помилок, оптимізувати управління товарними запасами (поставка, розміщення, комплектація замовлень), чітко контролювати дотримання термінів і умов зберігання, мінімізувати втрати, зменшити основний і вивільнити оборотний капітал за рахунок скорочення складських запасів, організувати оперативний доступ через Інтернет для клієнтів, підвищити якість обслуговування клієнтів, збільшити оперативність, точність і зручність розрахунків з клієнтами .


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: