перейти на сайт>>

Технологія управління туристичним підприємством

ID роботи: 8916
Тип роботи:
Об'єм: 48 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти управління туристичним підприємством в сучасних умовах

1.1. Поняття та сутність туристичного підприємства як об’єкта управління

1.2. Характеристика основних функцій, принципів та методів управління підприємством туристичної сфери

1.3. Загальна характеристика механізму управління туристичним підприємством

Розділ 2. Аналіз ефективності управління туристичним підприємством «Сам»

2.1. Організаційно-економічна характеристика господарської діяльності туристичного підприємства «Сам»

2.2. Основні техніко-економічні показники діяльності ТП «Сам» та їх аналіз

2.3. Характеристика технології управління ТП «Сам»

Розділ 3. Розробка пропозицій щодо удосконалення технології управління туристичним підприємством «Сам»

3.1. Удосконалення управління процесом обслуговування споживачів ТП «Сам»

3.2. Рекомендації щодо впровадження інформаційних технологій в процес управління діяльністю ТП «Сам»

3.3. Розрахунок економічного ефекту від впровадження інформаційних технологій в процес управління ТП «Сам»

Висновки

Список використаних джерелВисновок:

Таким чином, проведене дослідження показало, що управління туристичними підприємствами базується на функціях та принципах управління. Виходячи з того, що основою функціонування туристичних підприємств є створення та реалізація туристичних продуктів та пос­луг, до специфічних функцій слід віднести планування пропозицій щодо створення ексклюзивних турпродуктів, контроль за якістю послуг, що надаються, планування та контроль взаємовідносин з постачальниками туристич­них послуг, що задіяні у створенні турпродуктів, контроль за процесом виконання прийнятих рішень щодо виходу на нові туристичні ринки.

За допомогою ефективного використання методів управління забезпечується ефективність організації процесу управління туристичного підприємства. В умовах постійно зростаючої конкуренції туристичні підприємства вимушені впроваджувати специфічні мето­ди управління відповідно до обраної стратегії розвитку. Враховуючи важливе місце інформатизації в процесах управління туристичними підприємствами, незалежно від напрямку їх діяльності, необхідною умовою підвищення ефективності діяльності є впровадження інформаційних технологій з метою підвищення прибутковості туристич­них підприємств.

Проведений аналіз діяльності туристичної агенції «САМ» показав, що дане туристичне підприємство успішно працює на ринку м. Києва: зростає виручка від реалізації туристичних послуг та рентабельність діяльності.

Туристичне підприємство «САМ»  має гарний імідж, пропонує своїм клієнтам широкий асортимент турів, у процесі обслуговування менеджери ТП «САМ» прислуховуються до потреб та побажань клієнтів.

Якість туристського обслуговування на ТП «САМ» – це сукупність властивостей туристських послуг, процесів і умов обслуговування по задоволенню обумовлених чи гаданих потреб туристів під час їх відпочинку, подорожей і інших складових туристського споживання.

У процесі дослідження було виявлено, що туристичним обслуговуванням на ТП «САМ»   називається процес надання послуг туристу турфірмою та іншими туристичним і нетуристичними організаціями чи фізичними особами.

Із цього визначення випливають такі висновки.

Весь процес туристичного обслуговування на ТП «САМ»   поділяється на дві взаємно пов’язані послідовно-паралельні складові:

а)      обслуговування туриста турфірмою до його туристичної подорожі, під час самої подорожі і в ході її завершення. Турфірма виступає головним суб’єктом туристичного обслуговування;

б)      із початком туристичної подорожі і до її закінчення включно послуги турфірми (її представника) порівняно невеликі, хоч і не припиняються, левову ж частку в обслуговуванні туриста становлять послуги різноманітних організацій чи фізичних осіб – послуги постачальників послуг.

Отже, турфірма розпочинає, проводить і завершує весь процес туристичного обслуговування, а постачальники послуг підключаються до нього у найбільш інтенсивно обслуговуючий період – під  час самої туристичної подорожі і надають послуги паралельно із відправляючою турфірмою. Зауважмо, що постачальники послуг приєднуються до процесу обслуговування здебільшого впорядковано, схематично це можна зобразити так: транспортне підприємство (митниця) – приймаюче підприємство – трансфер – розважальний заклад – трансфер – готель/ресторан – трансфер – транспортне підприємство – тощо (варіанти можуть бути різні).

Слід зазначити, що процес туристичного обслуговування в ТП «САМ»  чітко регламентовано та поділено на п’ять етапів, у кожному з яких бере участь туристична фірма: організаційний, «офісний», передмаршрутний, маршрутний, завершальний.

Результати дослідження якості послуг ТП «САМ» згідно з оцінками турістів та працівніків тур фірми показали, що цей показник знаходить на досить високому рівні: клієнти тур фірми в основному задоволені культурою обслуговування під час вибору та оформлення подорожі.

Технологія управління ТП «САМ» являє собою процес, що включає виявлення характеру і обсягу потреб у продукції, оцінку фактичного рівня її якості, розробку, вибір і реалізацію заходів щодо забезпечення запланованого рівня якості продукції. Управління якістю включає в себе методи і діяльність оперативного характеру. До них відносяться управління процесами, виявлення різного роду невідповідностей.

Пропонована модель управління якістю послуг ТП «САМ»  представляє процеси, що протікають в системі управління якістю послуг та їх взаємозв’язку. ТП «САМ»  рекомендується розробити політику якості, яка повинна корелювати з їх власними потребами і цілями, надаваними послугами, процесами і сформованою практикою.

Для ТП «САМ»  необхідно створити свою систему цінностей, трансформовану в її культуру. Культуру необхідно сформувати так, щоб вона заохочувала весь персонал до надання якісного способу послуги під час особистого спілкування персоналу із споживачами.

Проведене дослідження процесу обслуговування споживачів тур фірми ТП «САМ» показало, що в цілому показники якості обслуговування знаходяться на високому рівні. Проте були відмічені і негативні сторони процесу обслуговування: менеджерами недостатньо уваги  приділяється  забезпеченню різноманітності послуг та їх якості: пропоновані споживачам послуги були оцінені споживачами тур послуг ТП «САМ»  в 2,5-3,5 балів (при максимумі – 5 балів).

З метою усунення цього недоліку та вивільнення робочого часу менеджерів на роботу з клієнтами було запропоновано впровадження в процес обслуговування програмного комплексу ПК «САМО-Тур».

Комплексна автоматизація на основі спеціалізованих програмних засобів дозволить:

- накопичувати повну, достовірну, актуальну інформацію про поточний стан турпродукту;

- ефективно управляти на оперативному, тактичному і стратегічному рівнях;

- повністю автоматизувати бізнес-процес роботи з клієнтом – від прийому заявки до остаточного розрахунку;

- проводити більш ефективну кадрову політику (контроль дій окремих співробітників).

Передбачається, що використання ПК «САМО-Тур» у процесі обслуговування споживачів ТП «САМ» дозволить менеджерам турфірми  більше уваги  приділяти  забезпеченню різноманітності послуг та їх якості, що в свою чергу дозволить запропонувати кожному клієнту найбільш оптимальний пакет туристичних послуг .

Як показали проведені розрахунки, витрати на програмне забезпечення  виправдовують себе багаторазово, оскільки економічний ефект від впровадження значно переважає витрати, а саме головне дає змогу працівникам скоротити витрати робочого часу.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: