перейти на сайт>>

Технології вдосконалення складу і форм документів в організації

ID роботи: 2291
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ І. Поняття та особливості розвитку складу і форм документів в організації
1.1. Розвиток складу та форм документів в історичному аспекті
1.2. Характеристика складу та форм управлінських документів
1.3. Основні етапи упровадження системи електронного документообігу в організації
Розділ ІІ. Технології вдосконалення складу і форм документів в організації
2.1. Вдосконалення організації документообігу та інформаційних потоків на підприємстві
2.2. Стандартизація та її значення у створенні уніфікованої системи документів
2.3. Впровадження Єдиної державної системи діловодства
Висновок
Список літературиВисновок:

Передусім необхідно зауважити, що на більшості приватних підприємств не дуже відповідально ставляться до створення номенклатури справ. Разом з тим не можна не відзначити, що від організації діловодства, однією із складових якого є формування номенклатури справ, досить часто залежить успішність управління підприємством у майбутньому.

Згідно з Примірною інструкцією та Інструкцією з діловодства НБУ номенклатура справ є документом, який складається для створення на підприємстві єдиної системи формування справ, забезпечення їх обліку, можливості швидкого пошуку документів за їх змістом та видом, відбору документів на державне зберігання у процесі діловодства. Саме з цих причин радимо відповідальним особам вже на етапі створення підприємства обміркувати ці питання.

І на закінчення кілька слів необхідно сказати про організацію контролю за виконанням документів. Безумовно, систему контролю підприємство вибирає самостійно, крім того, форма контролю може змінюватися в міру розширення підприємства. Незмінними напрямами залишатимуться лише:

постановка документів на контроль;

перевірка своєчасного доведення документів до виконавців;

інформування керівників про порушення термінів виконання.

Таким чином, підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що на початку діяльності підприємства відповідальній за організацію діловодства особі, секретарю необхідно насамперед визначитися з документами, які створюються за участю засновників підприємства, з порядком створення та реєстрації наказів та розпоряджень, а також встановити правила роботи з вхідною та вихідною кореспонденцією і внутрішніми документами.

Може порекомендувати відповідальному за діловодство працівнику, перш ніж розглядати обов’язковість створення того чи іншого документа (якщо така обов’язковість не передбачена нормативними документами), особливо на початку діяльності, виходити з принципів доцільності. Наприклад, якщо підприємство невелике, недержавне, не розгалужене за структурою, створювати інструкцію з діловодства для однієї особи (і як правило цією ж особою) немає сенсу. Кожний документ має складатися для контролю за виконанням певних рішень або для регулювання фінансових чи організаційних питань. Якщо створюваний документ не стосується жодного з наведених показників, варто замислитися, чи потрібен він взагалі.

Особливу увагу слід приділяти повноцінності й результативності технічного і внутрішнього нормативно-методичного забезпечення (інструкції (процедури), положення, правила, регламенти тощо). На підприємстві основним нормативно-методичним документом, що базується на використанні нових технологій, має бути Інструкція з діловодства, доповнювана та супроводжувана комплексом локальних документів, наприклад, альбомом уніфікованих форм документів, інструкцією з організації роботи з документами, що містять комерційну таємницю, а також номенклатурою справ.

Другий етап передбачає класифікацію напрямів діяльності, визначення і фіксування робочих процесів і дій, що їх становлять, а також окреслення інформаційних вимог кожної ділової функції, операції та дії, які можна задовольнити за допомогою службових документів. Слід обирати ту структуру та вид службових документів, що найповніше відповідає кожній діловій функції, операції та дії.

Впровадження уніфікованої системи управлінської документації передбачає: розроблення інструкції (правил) з оформлювання документів на підприємстві; проведення семінарів і нарад з керівниками структурних підрозділів, а також періодичне проведення практичних занять (семінарів) з працівниками, що виконують діловодні процеси; забезпечення працівників структурних підрозділів, які готують і оформлюють документи, примірниками стандарту, методичними рекомендаціями щодо його застосування, уніфікованими формами документів підприємства; вивчення змісту стандарту працівниками структурних підрозділів та впровадження досвіду його застосування.

Важливим етапом раціоналізації документообігу є визначення частоти створення конкретних видів номіналів документів, групування їх на: періодичні та постійні (умовно постійні) форми [2].

Стандартизація діловодства на практиці сприяє чіткості організаційно-управлінської роботи й підвищує ефективність виконання управлінських рішень у кожному окремо взятому випадку. І тому, раціоналізація документообігу є одним із важливих критеріїв успішного функціонування підприємства.

Таким чином, дане дослідження організації документообігу та виявлення їх недоліків передбачають підвищення якості документів як носіїв інформації, зменшення робочого часу, збільшення ефективності праці працівників на підприємствах при складанні, обробці й зберіганні документів, за рахунок реалізації пропонованих напрямів раціоналізації документообігу.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: