перейти на сайт>>

Товарознавча оцінка асортименту плодово-ягідних кондитерських виробів

ID роботи: 1965
Тип роботи:
Об'єм: 95 стор.
Вартiсть: 400 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи товарознавчої оцінки формування асортиментної політики
1.1. Сутність асортиментної політики
1.2. Технологія планування асортименту
Висновки до розділу
Розділ 2. Основні елементи товарознавчої оцінки асортименту плодово-ягідних кондитерських виробів
2.1. Профільна характеристика підприємства як об'єкту дослідження
2.2 Товарознавча оцінка асортименту ДПФ “Екотехніка-Л”
2.3 Товарознавча оцінка якості плодово-ягідних кондитерських виробів засобами товарознавчої експертизи
2.4. Наявність підприємств-конкурентів
Висновок до розділу
Розділ 3. Шляхи удосконалення формування асортименту плодово-ягідних кондитерських виробів
3.1. Заходи щодо вдосконалення асортименту плодово-ягідної кондитерської продукції
Висновки до розділу
Висновки
Список використаних джерел
ДодаткиВисновок:

Актуальність проблеми формування асортименту продукції пов'язана з великою пропозицією товарів на ринку, з потребами покупців і зростанням нецінової конкуренції.
Сутність планування, формування і управління асортиментом полягає в тому, щоб товаровиробник своєчасно пропонував певну сукупність товарів, які б, відповідаючи в цілому профілю його виробничої діяльності, якнайповніше задовольняли вимогам певних категорій покупців. Набір товарів, пропонованих підприємством-виготівником на ринку, називають асортиментом.
Формування асортименту — проблема підбору конкретних товарів, їх окремих серій, визначення співвідношень між "старими і "новими" товарами, товарами одиничного і серійного виробництва, "наукоємкими» і "звичайними" товарами, ліцензіями і "ноу-хау".
При формуванні асортименту виникають проблеми встановлення цінової політики, вимог до якості товару, визначення гарантій і рівня сервісного обслуговування і ін. Важливо також визначити, чи збирається виробник грати роль лідера в створенні принципово нових видів продуктів або вимушений слідувати за іншими виготівниками.
Формуванню асортимента передує розробка підприємством асортиментної концепції. Вона є направленою побудовою оптимальної асортиментної структури, товарної пропозиції, при цьому за основу приймаються, з одного боку, споживацькі вимоги певних груп (сегментів ринку), а з іншогою — необхідність забезпечити найефективніше використовування підприємством сировинних, технологічних, фінансових і інших ресурсів з тим, щоб виготовляти вироби з низькими витратами.
В даному дипломному проекті проведена товарознавча оцінка і надані рекомендації по формуванню і просуванню асортименту плодово-ягідних кондитерських виробів. Проведено дослідження ставлення споживачів до придбаних товарів відповідно віку, статі, доходів на члена сім’ї.
Отже, суть проблеми формування асортименту полягає в плануванні практично всіх видів діяльності, направлених на відбір продуктів для майбутнього виробництва і реалізації на ринку і на приведення характеристик цих продуктів у відповідність з вимогами споживачів.
Формування на основі планування асортименту продукції — безперервний процес, що продовжується протягом всього життєвого циклу продукту, починаючи з моменту зародження задуму про його створення і кінчаючи вилученням з товарної програми.
Сенсорна оцінка, яка відзначається простотою та швидкістю проведення та може служити основою контроля якості продуктів харчування і прогнозування споживацького попиту.
Система формування асортименту включає наступні основні моменти.
1. Всебічно вивчена якість, хімічний склад, енергетична та біологічна цінність, споживчі характеристики кондитерських плодово-ягідних виробів. Визначення поточних і перспективних потреб покупців, аналіз способів використовування даної продукції і особливостей купівельної поведінки на відповідних ринках.
2. Оцінка існуючих аналогів конкурентів по тих же напрямах.
3. Критична оцінка що випускаються підприємством виробів в тому ж асортименті, що і в п.п. 1 і 2, але вже з позицій покупця.
4. Рішення питань: "які продукти слід додати в асортимент, а які виключити з нього через зміни в рівні конкурентоспроможності; чи слід диверсифікувати продукцію за рахунок інших напрямів виробництва підприємства, що виходять за рамки його профілю, що склався?"
5. Розгляд пропозицій про створення нових продуктів, удосконаленні існуючих, а також про нові способи і області вживання товарів.
6. Розробка специфікацій нових або поліпшених продуктів відповідно до вимог покупців.
7. Вивчення можливостей виробництва нових або вдосконалених продуктів, включаючи питання цін, собівартості і рентабельності.
8. Проведення випробувань (тестування) виробів з урахуванням потенційних споживачів в цілях з'ясування прийнятності цих товарів по основних показниках.
9. Розробка спеціальних рекомендацій для виробничих підрозділів підприємства щодо якості, фасону, ціни, найменування, упаковки, сервісу і т.д. відповідно до результатів проведених випробувань, підтверджуючих прийнятність характеристик виробу або що зумовили необхідність їх зміни.
10. Оцінка і перегляд всього асортименту.
Фізико-хімічне дослідження в комплексі з сенсорним аналізом показало, що 3 зразки відповідають вимогам якості.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: