перейти на сайт>>

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ПО ЗАКОНОДАВСТВУ УКРАЇНИ

ID роботи: 4002
Тип роботи:
Об'єм: 33 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

1. Поняття договору у трудовому законодавсті України та особливості його укладення

1.1.Характеристика умов трудового договору у законодавстві України

1.2. Вимоги до оформлення трудового договору за законодавством України

2. Зміст та Види трудових  договорів у законодавсті України. особливості укладання

2.1. Зміст трудового договору

2.2. Трудовий договір на невизначений та певний строк

2.3. Контракт як особливий  вид трудового договору

2.4. Трудовий договір про тимчасову та сезонну роботу. Трудовий договір з трудящим-мігрантом

3. Порівняльна характеристика трудового договору у законодавстві України та законодавстві інших держав

Висновки

Список використаної літературиВисновок:

В умовах розвитку ринкової економіки нове розуміння соціального призначення форми трудового договору повинно відповідати новому розумінню права як такого, що повністю узгоджується з теорією правової держави та загальновизнаними принципами демократії.

Основна стратегічна лінія реформи трудового законодавства полягає у захисті працівників найманої праці від експлуатації роботодавцями. Цими обставинами обумовлена необхідність посилення правових інститутів, що гарантують пріоритетність прав і свобод людини та громадянина. На практиці їх неможливо забезпечити без значного підвищення якісного рівня правового регулювання трудового договору, зокрема положень про зміст та форму трудового договору.

Для правильного розуміння взаємозв’язку та взаємообумовленості змісту та форми трудового договору варто також з’ясувати, що є змістом трудового договору.

У правовій літературі превалює думка, що зміст трудового договору становлять умови, передбачені нормативними актами про працю, і ті, що виробляються угодою сторін. Така точка зору запозичена з теорії цивільного права, яка вирізняє такий вид умов договору, як "звичайні", і під ними розуміють умови договору, що передбачені законом чи іншим нормативним актом; ці умови, на думку більшості цивілістів, стають обов'язковими для сторін унаслідок факту укладення договору; від істотних умов договору вони відрізняються тим, що вони не потребують окремого погодження і про них не обов'язково застерігати у тексті договору. Однак багато вчених-трудовиків при цьому забувають, що цивільне право за своєю природою є правом диспозитивним і „звичайні" умови договору можуть, як правило, змінюватися сторонами; якщо ж сторони не встановлять свої норми поведінки, то автоматично починають діяти норми, що передбачаються „звичайними" умовами. У трудовому ж праві ситуація кардинально відрізняється головним чином тим, що воно фактично не містить диспозитивних норм, які можуть змінюватися за згодою сторін, а тому і не може йти мова про те, що „звичайні" умови можуть існувати в змісті трудового договору, оскільки сторони не мають повноважень їх встановлювати чи змінювати. Зміст же будь-якого договору можуть становити умови, які встановлюються за згодою сторін.

Тобто зміст трудового договору складають умови, встановлені за згодою його сторін. Разом із цим потрібно визнати, що у змісті трудового правовідношення будуть переважати права та обов'язки, встановлені нормативними актами про працю, а не трудовим договором, що випливає із самої суті вітчизняного законодавства про працю, яке покликане забезпечити якнайповніший захист прав найманих працівників. Однак до змісту трудового договору включаються і такі умови, які можуть встановлюватися лише на основі волевиявлення сторін.

На сьогодні зміст трудового договору може закріплюватися сторонами як в усній, так і в письмовій формі. Це не відповідає соціальному призначенню трудового договору.

Це перш за все зумовлено захисною функцією, яку виконує у правовій державі трудове право загалом і трудовий договір зокрема. Трудовий договір зараз має у якості першого, принципово нового завдання – забезпечення прав і свобод людини у сфері праці. Один із відомих російських вчених К.Д. Крилов цілком слушно зазначає, що у трудовому договорі немає рівності і роботодавець завжди сильніший за працівника, тому сутність трудового договору завжди полягала у тому, що трудовий договір забезпечує захист працівника як більш слабкої сторони, і цим зрівнює шанси двох сторін.

Проте сьогодні місце трудового договору займає посадова інструкція, яка не базується на згоді сторін і досить широко розповсюджена як адміністративний односторонній владний акт. Тобто трудовий договір у теперішньому його вигляді не має чітко встановленої законодавством форми, а її заміняє квазіписьмова форма у вигляді наказу про прийняття на роботу або посадової інструкції. Письмова ж форма трудового договору забезпечить кожному працівникові можливість свідомо оцінити пропоновані йому умови праці і прийняти рішення, яке дійсно відповідає його особистим інтересам і обставинам. У змісті договору, замість переважно обов'язків працівника і деяких обов'язків роботодавця, у дедалі розгорнутішому вигляді вказуватимуться перш за все права, а потім і обов'язки сторін трудових відносин.

Положення трудового законодавства, яке допускає усну форму трудового договору, свого часу, як правило, застосовувалося на великих державних підприємствах. Однак воно не відображає специфіки укладення трудового договору в умовах малого і середнього бізнесу та інших організаційно-правових форм підприємницької діяльності. Дозволяючи укладення усного трудового договору у цій сфері, держава сьогодні залишає працівників один на один з роботодавцем, а про узгодження воль сторін при укладенні трудового договору взагалі не йде мови, оскільки такого узгодження не має; всі права і обов’язки сторін регулюються нормативно-правовими актами. У той же час виникнення ринку праці, ріст кількості безробітних – претендентів на вільні робочі місця, зупинення, банкротство багатьох підприємств суттєво змінили соціальне становище роботодавця і працівника. Роботодавець став значно сильнішим, часто встановлює свої правила, які не завжди співпадають з нормами трудового права.

Отже, в сучасних умовах розвитку ринкової економіки, збільшення кількості малих та середніх підприємств соціальне призначення трудового договору вимагає встановлення обов’язкової письмової форми для трудового договору, яка повинна мати конститутивний характер.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: