перейти на сайт>>

Туристичний продукт як об’єкт управління на підприємствах туристичної індустрії

ID роботи: 8918
Тип роботи:
Об'єм: 45 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти управління процесом створення туристичного продукту

1.1. Характеристика теоретичних підходів до визначення поняття «туристичний продукт»

1.2. Ознаки та основні складові туристичного продукту

1.3. Управління процесом створення туристичного продукту на сучасному туристичному підприємстві

Розділ 2. Дослідження особливостей формування та реалізації туристичного продукту в туристичній фірмі  «VipTur»

2.1. Характеристика ефективності діяльності туристичної фірми «VipTur»

2.2. Особливості процесу формування туристичних маршрутів на  туристичній фірмі «VipTur»

2.3. Аналіз структури та обсягів реалізації туристичної фірми «VipTur»

Розділ 3. Технологія діяльності туристичної фірмі «VipTur» при формуванні нового тур маршруту

3.1. Загальна характеристика нового туру по його спрямованості

3.2. Визначення програмного забезпечення нового туру «Замки Волині»

3.3. Розрахунок економічної ефективності розробленого туристичного маршруту

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДодаткиВисновок:

Отже, запропонована характеристика туристичного продукту як продукту праці та специфічного товару може розглядатися в якості базового об’єкту підприємництва та його логістичного просування в туристичному бізнесі. Класифікація туристичного продукту сприятиме забезпеченню системного підходу щодо розробки заходів оптимізації управління у туризмі.

У туристичній сфері основними комерційними одиницями виступають не тільки окремі послуги і то­вари, але й окремі місцевості як туристичні продукти. Відомий класичний маркетинговий підхід до про­дажу і просування об’єктів на певному виді ринку у формі товарів, послуг, організацій, осіб, місць та ідей знайшов особливе місце в туризмі. Особливістю туристичних послуг є неможливість порівняння пропозиції різних підприємств, оскільки послуги не існує до її надання. На відміну від продукції, що має матеріальну форму, послуги не можуть накопичуватися для наступного їх продажу. Продавець послуги може лише описати переваги, які отримає клієнт після отримання послуги, порівняти очікувані вигоди.

Розробка туристичного продукту – складний і багатоступінчатий процес, який включає маркетингові дослідження і аналіз сегментів ринку і конкурентів на нім, передбачуваний споживчий попит, напрям виїзду, кон’юнктуру туристичного ринку, оцінку реальних витрат на розробку, рекламу і просування турпродукту. Аналізуючи наявні дані про можливі переваги і доходи покупця, пропоновані витрати турорганізатора на розробку турпродукту, можна оцінити доцільність і економічну ефективність його розробки.

Як показав проведений аналіз, туристичне підприємство «VipTur» успішно працює на туристичному ринку України з 2004 року. Підприємство є досить стабільним, що підтверджує постійна фізична адреса підприємства, склад підприємства та сформована клієнтська база. Підприємство дотримується поставленої мети та місії, що відображається у основних показниках техніко-економічної діяльності підприємства. Найбільш поширеним туристським напрямком є Туреччина.

Також турфірма розробляє нові, цікаві пропозиції, як по міжміським напрямами, так і всередині країни.

Основним напрямком розвитку туристичного підприємства «VipTur» є перш за все розробка та впровадження нових турів.
У зв’язку з цим у третьому розділі були розглянуті особливості формування   туру на прикладі туристичного продукту «Замки Волині», а також визначено економічну ефективність даного заходу.

Таким чином, даний турпродукт буде затребуваний споживачами. Проведені розрахунки дозволяють зробити висновок, що ціна турпродукту прийнятна для людей із середнім рівнем доходів, а споживчі властивості його будуть відповідати потребам туристів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: