перейти на сайт>>

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА: СУТНІСТЬ, ОЗНАКИ ТА СТРУКТУРА

ID роботи: 3834
Тип роботи:
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1

Сутність, структура, причини виникнення та методи вимірювання тіньової економіки

1.1. Тіньова економіка як суспільно-економічне явище

1.2. Причини та наслідки функціонування тіньового сектору економіки

1.3. Методи оцінки тіньової економіки

Розділ 2

Особливості формування та розвитку тіньової економіки в Україні

2.1.  Соціально-економічні аспекти „тінізації” підприємництва в Україні

2.2. Стан, масштаби та тенденції розвитку тіньової економіки в Україні

2.3. Структура тіньового  сектору економіки

Розділ 3

Організаційно-економічний механізм розробки заходів щодо подолання тіньової економіки

3.1. Проблеми регулювання тіньового сектору

3.2. Детинізація економіки – одна з найважливіших умов забезпечення економічної безпеки держави

3.2. Засоби та механізми протидії тіньовій економіці в Україні

Висновок

ЛітератураВисновок:

Для сучасного етапу розвитку національної економіки характерною особливістю є значне поширення економічних відносин, які перебувають поза межами діючого правового поля держави. Саме ці відносини отримали в економічній та юридичній літературі назву тіньової економіки, масштаби якої, сьогодні, набули такого розмаху, що становлять реальну загрозу економічній безпеці держави в цілому та стану державних фінансів зокрема.

Тіньова економіка – це складне явище, представлене як сукупність неконтрольованих і нерегульованих протиправних та законних економічних відносин між суб’єктами економічної діяльності, які мають на меті неофіційне отримання доходу.

Значні масштаби тіньової економіки формують негативний імідж України у світі, що зумовлює необхідність активних дій щодо детінізації економіки.

Тіньова економіка і корупція є в усіх країнах – і в Америці, і у Великобританії, в Греції, Італії та Німеччині. Там теж існують мінімізація оподаткування, хабарництво в будівельній галузі при отриманні підрядів, використання службового становища та розтрата бюджетних коштів. Але все це там займає кілька відсотків ВВП, а у нас тіньова економіка - це від 35 до 50% ВВП. Масштаб тіньової економіки традиційно вважається індикатором ефективності економічної політики уряду: коли результативність податкової політики паралельно із рівнем її прозорості знижується, бізнес, рятуючись, переходить в тінь, що, власне, ми й спостерігаємо сьогодні. Таким чином, варто досліджувати тіньову економіку і шукати засоби і механізми зменшення її рівня.

Формування тіньового сектора економіки пов’язане з виникненням держави. Як тільки зародилися перші держави, які зобов’язували своїх підданих до відповідних обмежень та обов’язків, зародився й тіньовий сектор економіки (діяльність фізичних та юридичних осіб, які ігнорували суспільні договори та закони).

Незважаючи на явний прогрес у методологічних аспектах дослідження економічної діяльності в тіньовому секторі економіки, ще не можна говорити про високу вірогідність показників щодо масштабів цього сектора економіки при нинішніх методах їх визначення. Проблема тут не в самій методиці обчислення, а у відсутності комплексності та недостатній системності наукових досліджень причин виникнення, особливостей проявів та шляхів обмеження тіньової економіки. Складність вирішення даної проблеми полягає і у відсутності загальноприйнятого визначення та єдиної структури цього соціально-економічного феномену сучасного життя, що спричинене недосконалістю соціально-економічних відносин, високим рівнем ентропії економічного середовища, що зумовлюється багатоманітністю різнорівневих господарських зв’язків, не сформованістю системи ринкових відносин, слабкістю впорядкованості та безсистемністю правових норм, що регулюють відносини в економічній сфері.

Запорукою  в боротьбі з тіньовою економікою в Україні повинні стати виваженість, послідовність, рішучість і невідкладність дій відповідних державних структур і населення щодо цього негативного явища в нашому суспільстві. У боротьбі з ним потрібно виходити з об’єктивної реальності та світового досвіду, який показує, що в реальних політичних, економічних та соціальних умовах повністю подолати тіньову економіку практично неможливо. Орієнтиром може бути лише її обмеження до рівня розвинутих країн світу. Тому державна економічна політика має бути зорієнтована не на боротьбу з цією об’єктивно існуючою проблемою, а на удосконалення інституційного середовища країни з тим, щоб було невигідно займатися тіньовою економічною діяльністю. Тобто необхідно створити таке інституційне середовище, де тіньова економіка була б неефективною.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: