перейти на сайт>>

Удосконалення використання робочого часу керівників, професіоналів, фахівців на підприємстві

ID роботи: 9362
Тип роботи:
Об'єм: 52 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ

1 Теоретичні аспекти оптимізації робочого часу керівників, професіоналів, фахівців на підприємстві

1.1 Поняття та сутність робочого часу керівників, професіоналів, фахівців

1.2 Ефективність використання робочого часу керівників, професіоналів, фахівців на підприємстві

1.3 Методи оцінки витрат робочого часу керівників, професіоналів, фахівців

2 Аналіз ефективності використання робочого часу керівників, професіоналів, фахівців на ПАТ «Хмельпиво»

2.1 Загальна характеристика ПАТ «Хмельпиво»

2.2 Аналіз структури витрат робочого часу працівників ПАТ «Хмельпиво»

2.3 Дослідження ефективності використання робочого часу керівників, професіоналів, фахівців ПАТ «Хмельпиво»

3 Пропозиції щодо підвищення ефективності використання робочого часу керівників, професіоналів, фахівців на ПАТ «Хмельпиво»

3.1 Виявлення причин, що заважають раціональному використанню робочого часу на підприємстві

3.2 Напрямки реформування системи планування робочого часу на підприємстві

3.3 Удосконалення системи управління робочим часом працівників ПАТ «ХМЕЛЬПИВО»

Висновки

Література

ДодаткиВисновок:

Підводячи підсумки курсової роботи зазначимо, що поліпшення використання робочого часу являє собою один з найважливіших факторів збільшення продуктивності праці. Однак це тимчасовий резерв, який має місце із-за недоліків на підприємстві організації праці і виробництва.

Одним із шляхів поліпшення використання робочого часу в організації є скорочення його непродуктивних витрат, що викликаються втратами від браку, відхиленням від встановленого технологічного процесу, зниженням сортності продукції і виявлення резервів поліпшення використання робочого часу. Також істотним резервом поліпшення використання робочого часу є виявлення прихованих втрат. До них відносяться витрати часу на різного роду незаплановані, випадкові роботи, пов’язані з порушеннями, перебоями у виробництві. Це призводить часом до невиконання низки запланованих робіт і негативно позначається на загальних результатах роботи виробничої дільниці. До втрат такого роду відносяться: порушення в регламенті проведення нарад; участь у різного роду позачергових нарадах, викликаних відсутністю чітко розробленого регламенту, що передбачає ув’язку у часі і по тривалості всіх нарад в масштабі організації і виробництва. Незапланованими також є випадкові роботи, які виконуються не систематично, до них відносяться різні доручення вищестоящих менеджерів, роботи, що виконуються спільно з працівниками функціональних підрозділів, тощо

Також резервом поліпшення використання робочого часу на ПАТ «Хмельпиво» є зменшення непродуктивно витраченого часу, а також ліквідація всіх нерегламентованих перерв. З метою виявлення втрат робочого часу, визначення фактичної структури зайнятості   працівників важливо періодично проводити аналіз використання робочого часу. Такий аналіз може здійснюватися за допомогою статистичного методу, методу інтерв’ю та анкетних опитувань.

Зниження трудомісткості продукції та поліпшення використання робочого часу на дільницях та в підрозділах ПАТ «Хмельпиво» може бути досягнуто за допомогою збільшення ефективності використання обладнання, його модернізації, вдосконалення технологічних процесів, впровадження системи оперативно-виробничого планування, що забезпечує ритмічність виробництва і злагодженість роботи всіх ділянок, механізації ручних робіт, міжопераційного транспортування деталей.

Важливо відзначити, що резерви ефективного використання робочого часу поділяються на резерви зниження трудомісткості, поліпшення використання робочого часу, економії матеріальних ресурсів і знарядь праці. Внутрішньовиробничі резерви зростання продуктивності праці виявляються і реалізуються безпосередньо на підприємстві. Цілями аналізу трудових показників є виявлення резервів продуктивності праці, економія фонду заробітної плати і поліпшення використання робочого часу.

Таким чином, на ПАТ «Хмельпиво» необхідно розробляти конкретні заходи по поліпшенню використання робочого часу, визначати обсяг і аналізувати причини втрат робочого часу. Так, аналіз фактичного балансу робочого часу є основою розробки заходів по поліпшенню використання робочого часу за рахунок впорядкування часу допоміжної роботи,  часу обслуговування робочого місця, а також ліквідації непродуктивних втрат робочого часу в сучасних умовах. Неухильне зростання продуктивності праці, підвищення ефективності виробництва забезпечуються також поліпшенням використання робочого часу за рахунок усунення його втрат і непродуктивних витрат. Вони дозволяють зробити деякі вже більш конкретні висновки щодо реалізації резервів поліпшення використання робочого часу на підприємстві.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: