перейти на сайт>>

Удосконалення збутової діяльності підприємства на принципах логістики

ID роботи: 2905
Тип роботи:
Об'єм: 118 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ

1.ЗБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМОК РОБОТИ ПРОМИСЛОВОГО  ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Поняття та сутність збутової діяльності

Таблиця 1.1 – Фактори, які визначають вибір каналу збуту [53, с.430]

1.2. Логістичний підхід у визначенні оптимальної схеми організації збуту на підприємстві

1.3. Організація логістики збутової діяльності

2  АНАЛІЗ ефектиновсті ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ „Баядера-Логістик”

2.1 Загальна  характеристика ТОВ «Баядера-Логістик» та аналіз основних економічних показників

2.2     SWOT-аналіз

2.3 Аналіз організації  та управління збутовою діяльністю підприємства

Рисунок 2.5 - Структура відділу зовнішньоекономічної діяльності

Негативні риси:

3 РОЗРОБКА напрямків УДОСКОНАЛЕННЯ управління ЗБУТОВОю ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

3.1.  Удосконалення системи планування збутовою політикою підприємства

3.2. Підвищення  ефективності системи збуту за рахунок зміни  структури управління підприємства

3.3. Обґрунтування напрямків вдосконалення структури збутової мережі та каналів збуту

Висновки

Список літератури

ДодаткиВисновок:

Перехід до ринкової форми господарювання обумовив необхідність зміни підходів до планування та контролю збутової діяльності, яка повинна формуватись на основі загальної бізнес-концепції підприємства та служити базою для розробки його постачальницької, виробничо-технологічної, інноваційної та фінансової політики.

Збутова політика ТОВ «Баядера-Логістик» повинна мати значну гнучкість, здатність швидко змінювати асортимент продукції та оперативно реагувати на потреби споживачів. ТОВ «Баядера-Логістик» для успішного функціонування на галузевих ринках необхідно формувати власну збутову діяльність на основі сучасних концепцій збуту з визначенням її цілей, завдань та інструментарію регулювання.

Управління збутовою політикою ТОВ «Баядера-Логістик» перебачає досягнення наступних цілей:

1) зростання обсягів збуту і частки ринку;

2) забезпечення стабільного економічного становища підприємства, а також три підцілі другого рівня:

2.1) задоволення споживчого попиту;

2.2) досягнення переваг над конкурентами;

2.3) збереження частки ринку.

Перераховані цілі мають рівну значущість для збутової діяльності ТОВ „Синапс-Плюс”і надалі конкретизуються напрямками їх вирішення, конкретними завданнями та підкріплюються контролем результатів формування збутової політики.

Проведені в дипломній роботі дослідження показують, що для реалізації збутової політики ТОВ «Баядера-Логістик» слід оцінювати особливості зовнішнього середовища, особливості свого сегменту ринку та профілю споживачів, в тому числі їх кількості та купівельної спроможності, організаційно–правові форми господарювання, характе­ристику товару, умови та вид транспортування, особливості післяпродажного обслуговування, характеристику самого виробника (фінансові можливості, товарна політика, існуючий досвід збутової діяльності, стратегія маркетингу), характеристику збутового посередника та умови конкурентної боротьби (конфігурація збутової мережі, цінові параметри, витрати конкурентів на комунікативну політику та просування товарів на ринки збуту). При формуванні власної збутової політики слід враховувати, що вона є складовою комплексної програми маркетингу і має динамічний характер, тобто її мета, завдання та підходи до практичної реалізації повинні відповідати конкретним ринковим умовам. Коригування збутової політики, її гнучкість та пристосування до реалій ринку – необхідна умова ефективного функціонування ТОВ «Баядера-Логістик».

Посилення конкуренції потребує від виробника створювати і реалізовувати не лише нові товари, а й використовувати нові способи та засоби стимулювання організованих покупців (у тому числі промислових підприємств і торговельних посередників). Стимулювання допомагає знаходити своїх покупців, посилювати їх зацікавленість у товарі, підтримувати прихильність до певної продукції чи торговельної марки. Для стимулювання покупців (особливо постійних і тих, хто купує великі партії товару) виробник може організовувати конкурси, премії, знижки, різні форми розрахунків за придбаний товар, розповсюджувати плакати, календарі, ручки тощо із зображенням своєї продукції чи торговельної марки.

Дослідивши систему організації збуту на ТОВ «Баядера-Логістик», ми можемо зробити деякі виводи.

Підводячи підсумки аналізу збутової діяльності ТОВ «Баядера-Логістик» необхідно зауважити, що підприємство розвивається, нарощує обсяги збуту продукції, освоює нові ринки.

Втім, існують певні недоліки в організації системи збуту, серед яких необхідно відмітити, що підприємство використовує один розподільний центр збуту продукції, служба збуту відсутня, окремі функції по управлінню збутовою діяльністю виконують працівники відділу зовнішньоекономічної діяльності та відділу оптових продаж.

По-перше, при створенні або вдосконаленні відділу збуту на підприємстві, слід вирішити декілька питань, що стосуються вибору каналів реалізації продукції, стратегії обхвату ринку, комунікаційної стратегії і методів стимулювання збуту. Всі організаційні рішення по збутовій політиці фірми повинні бути ухвалені як тільки після глибокого аналізу існуючої ситуації і повинні бути націлені на виконання конкретних завдань підприємства, як те отримання максимального прибутку або завоювання найбільшої частки ринку.

По-друге, збутову систему підприємства не можна відокремлювати від комплексу маркетингу, не дивлячись на те, що в організаційній структурі підприємства за службою маркетингу і службою збуту закріплені різні відділи. Процес організації збуту повною мірою використовує інструментарій маркетингу, в той час, як збут є одній з найважливіших функцій маркетингу.

У третьому розділі розроблені рекомендації щодо підвищення ефективністю управління збутовою діяльністю на ТОВ «Баядера-Логістик».

Дослідивши систему збуту ТОВ «Баядера-Логістик», було запропоновано  введення каналу збуту 2-го рівня, розроблений план рекламних заходів, спрямованих на стимулювання збуту, складений прогноз економічного ефекту від заходів.

Пропонується ввести ще один склад, що дасть змогу зменшити транспортні витрати підприємства.

Проведене обгрунтування вибору типів посередників для підприємства показало, що  для ТОВ «Баядера-Логістик» найбільш доцільним є використання прямих посередників та  торгівельних агентів.

У рамках третього розділу дипломної роботи була розроблена рекламна стратегія на основі активного стимулювання збуту ТОВ «Баядера-Логістик».

Для нових товарів, що ТОВ «Баядера-Логістик» планує виводити на ринок, рекомендується в першу чергу застосування активного стимулювання, що має на меті прискорити проникнення даного товару на ринок за рахунок створення сприятливих умов для випробування товару максимально можливим числом покупців.

Для товарів які перебувають у стадії зрілості для ТОВ «Баядера-Логістик» рекомендується застосування  додаткового стимулювання.

До заходів активного стимулювання збуту передусім слід віднести рекламну компанію підприємства. У третьому розділі був проведений розрахунок вартості рекламних заходів підприємства ТОВ «Баядера-Логістик» .

 Отже,   запропоновані заходи  по створенню більш єдиної служби збуту, вдосконаленню розподільної мережі  будуть сприяти  більш ефективному управлінню збутовою діяльністю ТОВ «Баядера-Логістик».


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: