перейти на сайт>>

Удосконалення кадрової політики ТОВ “Ярекс”

ID роботи: 3186
Тип роботи:
Об'єм: 100 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

Вступ
1 Теоретичні основи кадрової політики
1.1 Значення кадрової політики в умовах ринкової економіки
1.2 Функції кадрової служби на підприємстві у ринкових умовах
1.3 Основні елементи організації управління кадрами підприємства
1.4 Мета, елементи та види кадрової політики
1.5. Застосування комп’ютерних технологій у кадровій роботі
2. Дослідження кадрової політики на ТОВ “Ярекс”
2.1 Техніко-організаційна характеристика ТОВ “Ярекс”
2.2 Фінансово-економічний аналіз діяльності ТОВ «Ярекс»
2.3 Аналіз складу і структури персоналу ТОВ «Ярекс»
2.4 Дослідження реалізації кадрової політики на ТОВ “Ярекс”
2.5 Використання сучасних комп’ютерних технологій у роботі з персоналом на ТОВ “Ярекс”
3 організаційні заходи щодо удосконалення кадрової політики ТОВ “Ярекс”
3.1 Удосконалення роботи з персоналом ТОВ “Ярекс” шляхом впровадження атестації працівників
3.2 Удосконалення роботи з персоналом в ТОВ “Ярекс” шляхом впровадження “школи резерву керівних кадрів”
3.3 Пропозиції щодо створення відділу кадрів на ТОВ “Ярекс”
3.4 Економічне обґрунтування заходів удосконалення організаційної структури управління ТОВ “Ярекс”
Висновки і пропозиції
Перелік літератури
Додатки
Додаток А
Баланс ООО Ярекс” за 2004 рік
Додаток Б
Звіт про фінансові результати ооо “Ярекс” за 2004 рік
Додаток В
Зразок форми протоколу
засідання атестаційної комісіїВисновок:

У сучасних умовах функціонування підприємств робота з кадрами повинна набути системності та завершеності на основі комплексного вирішення кадрових проблем та впровадження нових та вдосконалення існуючих форм та методів кадрової роботи. З кожним днем зростає роль кадрових служб та удосконалюється зміст їх роботи.
Дипломна робота містить напрямки дослідження: аналіз діяльності підприємства, прогнозування навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу підприємства.
В першому розділі розглянути організаційні основи кадрової політики в умовах сучасного розвитку ринкової економіки, планування кар’єри, оцінка та адаптація персоналу і професійне навчання трудових ресурсів.
У другому розділі досліджується структура управління, характеристика складу кадрів, кількісна та якісна характеристика персоналу ТОВ “Ярекс”. Також розглянута кадрова політика організації.
У результаті узагальнення теоретичного досвіду та дослідження кадрової роботи у ТОВ “Ярекс” можна зробити наступні висновки:
1. Під управлінням персоналу розуміють процес планування, підбору, підготовки, оцінки і безперервної освіти персоналу, що спрямований на раціональне його використання.
2. Основним елементом системи управління кадрами є кадрова політика, яка являє собою розраховану на довгу перспективу лінію вдосконалення кадрів, генеральний напрям у кадровій роботі, який визначається сукупністю найбільш важливих, принципових положень і установок. Засобом реалізації кадрової політики є кадрова робота, яка підпорядкована вирішенню задач, що перед нею висіваються.
3. Система роботи з персоналом - це сукупність принципів і методів управління кадрами робочих і службовців на підприємстві.
4. Для ефективного аналізу якісного складу кадрів управління і правильної організації роботи з різними його групами першорядне значення має регулярна оцінка діяльності і особистісно-ділових якостей працівників.
5. Ведуче місце у всій існуючій системі оцінок персоналу займає атестація керівників і фахівців виробництва, регулярно проведена у всіх організаціях на основі відповідних нормативних актів і положень, а також за допомогою різних соціально-психологічних процедур
6. ТОВ “Ярекс” має тільки одного працівника кадрової служби – старшого інспектора по кадрах, який підпорядкований Генеральному директорові підприємства. Чисельність працівників кадрової служби обумовлена малою чисельністю працівників у підприємстві.
7. Під час аналізу роботи старшого інспектора по кадрах було виявлено, що у ТОВ “Ярекс” зовсім не проводиться робота з резервом, а саме: створення резерву та відбір персоналу з групи резерву, та не проводиться атестація працівників даного підприємства, що призводить до збільшення плинності кадрів та погіршення роботи ТОВ “Ярекс” в цілому.
Третій розділ містить пропозиції щодо удосконалення кадрової роботи на підприємстві, стратегічні напрямки розвитку персоналу підприємства.
В роботі пропонується низка заходів, спрямованих на впровадження систематичної атестації працівників ТОВ “Ярекс” і впровадження роботи з резервом на керівні посади.
Для удосконалення управління кадровою роботою на підприємстві пропонується введення у структуру підприємства відділу кадрів. Розраховано, що витрати становлять 34300 грн. на рік. Розраховуючи економічний ефект, було встановлено, що очікуваний плановий прибуток підприємства в 2005 році становить 248,3 тис.грн., а приріст доходів у 2005 році може скласти 26,6 тис.грн.
Введення нової посади директора з кадрових питань з урахуванням всіх можливих витрат у плановому періоді буде становити 13% від планового прибутку.
Отже можна вважати, що організаційні заходи з введення посади директора з кадрових питань є оправданими, тому дані розробки рекомендуються до реалізації.
Передбачається, що запропоновані заходи вплинуть на зміну організаційної поведінки працівників, на їх ставлення до роботи, прагнення повною мірою реалізувати свій потенціал, підвищити результативність своєї праці.
Для практичної реалізації запропонованих змін пропонується ввести у структуру підприємства відділ по роботі з кадрами. Для економічного обґрунтування у дипломній роботі проведений розрахунок, який підтвердив ефективність здійснення заходів з удосконалення кадрової політики підприємства


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: