перейти на сайт>>

Удосконалення мотивації праці в системі менеджменту підприємства

ID роботи: 9186
Тип роботи:
Об'єм: 47 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

ВСТУП

Розділ 1. Теоретичні аспекти Формування інструментів мотивації у системі менеджменту

1.1. Поняття  та значення мотивації працівників як функції управління

1.2. Методи стимулювання працівників

1.3. Матеріальне стимулювання як складова системи управління ефективністю роботи персоналу

Розділ 2. Аналіз ефективності системи мотивації на ТОВ Комбікормовий завод «Константа»

2.1 Загальна характеристика підприємства та аналіз його техніко-економічних показників

2.2 Аналіз оплати праці підприємства

2.3. Аналіз системи мотивації на ТОВ Комбікормовий завод «Константа»

Розділ 3. Шляхи удосконалення   процесу мотивації персоналу ТОВ Комбікормовий завод «Константа»

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИВисновок:

Таким чином, стимулювання праці – визначальний чинник ефективності діяльності підприємств; ефективне стимулювання може бути забезпечене тільки поєднанням цілого комплексу інструментів впливу на ефективність праці; матеріальне стимулювання є один з найважливіших стимулів підвищення ефективності праці; виявлення потреб співробітників, класифікація працівників за рівнями потреб – основна передумова економічності мотивації; нематеріальні стимули – важливий чинник впливу на керуючий персонал; врахування специфіки підприємства – важливий фактор при виборі керівництвом політики стимулювання.

При побудові ефективної системи стимулів та мотиваторів праці на підприємстві доцільно спиратися на такі принципи:

 першочергово необхідно виявити матеріальні та нематеріальні потреби працівників, що можуть прямо впливати на результативність їхньої роботи;

 працівники підприємства повинні повною мірою володіти інформацією про діючу систему стимулів на підприємстві;

 система стимулів повинна бути зрозумілою співробітникам і кожен співробітник повинен знати за що, за які заслуги йому зарахований або не зарахований той чи інший стимул.

Стимулювання, зазвичай, розглядають як процес зовнішнього впливу на людину для спонукання її до конкретних дій та усвідомленого пробудження в неї певних мотивів.

У формуванні ефективної системи стимулювання на підприємстві слід враховувати розроблені в теорії управління і застосовувані в ринковій економіці принципи. Так, на сучасних підприємствах в даний час основними проблемами системи стимулювання працівників є нездатність механізму формування оплати праці реагувати на зміни в ефективності і якості праці окремого працівника; відсутність комплексного підходу до оцінювання індивідуальних показників діяльності працівників; наявність необгрунтованих співвідношень в оплаті праці керівників, фахівців і службовців та ін.

Зазначені проблеми, з якими мають справу більшість сучасних підприємств, можуть бути вирішені за умов використання національного та іноземного досвіду. Так, недостатня гнучкість механізму оплати праці долається запровадженням сучасних форм винагороди, що залежать від результатів трудової діяльності працівника. Такими формами є гнучкі системи оплати, де поряд з постійною частиною заробітної плати використовується змінна частина у вигляді винагороди за заслуги, участі в прибутках, колективних премій і т.д.

Як показав проведений аналіз діяльності ТОВ Комбікормовий завод «Константа», у  2016 році спостерігається погіршення ефективності функціонування заводу: скорочення виручки від реалізації, чисельності працівників.

Оплата праці є важливою складовою ефективної мотивації на підприємстві, що безпосередньо впливає на продуктивність праці та її конкурентоспроможність. Виходячи з українського та зарубіжного досвіду стимулювання найманих робіт­ників, з метою вирішення наявних проблем у рекомендаційній частині курсової роботи запропоновано впровадження бонусної системи оплати праці як основи соціаль­ної безпеки та основний важель високо­продуктивної й ефективної праці. Також для ТОВ Комбікормовий завод «Константа»  рекомендується впровадження  нагород праців­ників за реалізацію творчих ідей, ініціатив та укладення вигідних контрактів; заохочення за розроблення і впровадження нових про­позицій і рекомендацій, спрямованих на під­вищення ефективності роботи підприємст­ва; виплата бонусів за різними напрямами діяльності робітників.

Здійснення на практиці запропонованих заходів сприятиме вдосконаленню оплати праці, підвищенню її ролі та значення в системі ефективної мотивації праці.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: