перейти на сайт>>

Удосконалення обліку, аналізу та контролю формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю

ID роботи: 7552
Тип роботи:
Об'єм: 57 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

1.1. Економічна сутність власного капіталу та його складових

1.2. Нормативно-правові аспекти формування власного капіталу підприємства

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ТОВ «СХІДНА БРАМА»

2.1. Синтетичний та аналітичний облік   власного капіталу підприємства

2.2. Аналіз складу, структури і динаміки власного капіталу підприємства

2.3. Контроль власного капіталу підприємства

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

3.1. Вдосконалення облікових операцій з формування власного капіталу акціонерного товариства

3.2. Вдосконалення методики аналізу власного капіталу на підприємстві ТОВ «Східна Брама»

3.3. Шляхи вдосконалення контролю власного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:

Діяльність будь-якого підприємства починається з формування його капіталу. Капітал підприємства складається з двох частин – власного капіталу та залученого капіталу. Будучи джерелом формування активів підприємства, капітал забезпечує виробничу діяльність суб’єктів господарювання, перебуває в постійному русі, потребує управління ним для досягнення мети та цілей створення підприємства. Для ефективного управління власним капіталом необхідно чітке розуміння його економічної сутності.

Раціональне формування та використання власного капіталу підприємства вимагає постійного відстеження змін у його розмірі та структурі. Це здійснюється шляхом ретельного ведення бухгалтерського обліку господарських операцій, пов’язаних зі змінами у розмірі та складі власного капіталу, і відображення відповідних даних в основних формах фінансової звітності підприємства - у першому розділі пасиву Балансу (ф.1), а також у Звіті про власний капітал (ф.4).

Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції про його застосування, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291, облік та узагальнення інформації про стан та рух власного капіталу ведеться на рахунках бухгалтерського обліку класу 4 «Власний капітал та забезпечення зобов'язань».

Для заповнення змін у власному капіталі за звітний рік використовують інформацію про рух на рахунках бухгалтерського обліку 40 «Статутний капітал», 41 «Пайовий капітал», 42 «Додатковий капітал», 43 «Резервний капітал», 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», 45 «Вилучений капітал», 46 «Неоплачений капітал» та відповідних субрахунках зазначених рахунків.

При виконанні роботи і проведенні аналізу власного капіталу були використані дані звітності ТОВ «Східна Брама», що виступало в ролі базового підприємства.

У даній курсовій роботі була розглянута діяльність товариства за звітний період (2007-2013 рр.), дана коротка характеристика його діяльності і проведена оцінка його фінансового стану та показників пов’язаних з формуванням власного капіталу та прибутку підприємства.

Нами досліджено економічну сутність власного капіталу, його значення, структурні елементи, функції, нормативно-правову базу, а також основні методи збільшення і зменшення.

Розгляд аналізу власного капіталу почато зі складу, структури і його динаміки. Аналіз показав, що розмір власного капіталу за 2013 рік збільшився на 775 тис. грн. (6,53%), це обумовлено збільшенням окремих його складових (статутного капіталу на 520 тис. грн. та нерозподіленого прибутку 255 тис. грн.).

З метою удосконалення методики обліку власного капіталу підприємства ТОВ «Східна Брама» рекомендується розроблення внутрішнього стандарту «Облік власного капіталу» базується на існуючих нормативних документах України та включає 6 розділів: формування власного капіталу товариства (за структурними елементами); зміни капіталу в результаті діяльності товариства (за видами діяльності); підтримка належного рівня капіталу та його примноження; контроль за використанням капіталу; організація та методика обліку капіталу; розкриття інформації про власний капітал у звітності. Це, у свою чергу, забезпечить належну організацію бухгалтерського обліку та контролю в акціонерному товаристві в цілому, ураховуючи види діяльності підприємства та особливості даної форми господарювання.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: