перейти на сайт>>

Удосконалення процесу продажів підприємства будівельної галузі

ID роботи: 4014
Тип роботи:
Об'єм: 110 стор.
Вартiсть: 350 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ I. Теоретичні аспекти процесу продажів в системі маркетингу

1.1. Сутність і значення процесу продажу для сучасного підприємства

1.2. Планування процесу продажів на підприємстві

1.3. Сучасні тенденції будівельної галузі в Україні та за кордоном

Розділ II. Дослідження процесу продажів на підприємстві ТОВ «ДСК»

2.1. Характеристика підприємства і видів його діяльності

2.2. Аналіз техніко-економічних показників роботи підприємства

2.3. Оцінка процесу продажів на підприємстві

Розділ III. Удосконалення процесу продажів на підприємстві

3.1. Вибір напрямів удосконалення процесу продажів на підприємстві

3.2. Розробка плану організаційно-технічних заходів щодо вдосконалення процесу продажів на підприємстві

3.3. Аналіз ефективності проведення організаційно-технічних заходів

Висновки

Перелік використаної літератури

ДодаткиВисновок:

Таким чином, можна зробити наступні висновки із дипломної роботи: В умовах розвиненого ринку інструментом господарювання торговельного підприємства є комерція в сфері товарного обігу - це сукупність комерційних операцій і процесів, спрямованих на ефективну купівлю-продаж і доведення товарів до споживачів з орієнтацією на попит і одержання реального прибутку. Щоб успішно торгувати, одні підвищують рівень маркетингу, або методів збуту, що, по суті, являє собою обрамлення продажу; інші зосереджують на прийомах продажу, тобто на безпосередній зустрічі між продавцем-постачальником і клієнтом-покупцем. Торгівля виконує ряд найважливіших соціально-економічних функцій. Капітал, поміщений у торгівлю, є більш дохідним у порівнянні з іншими галузями економіки. Фінансові надходження від торгівлі в бюджети областей допомагають виконувати програми її соціально-економічного розвитку. Чим краще підприємець у оптовій торгівлі враховує побажання покупців, тим більше товарів він може продати, тим вище його комерційний успіх.

Основною метою даної роботи є розробка заходів щодо вдосконалення товаропросування ТОВ «ДСК».

Для досягнення поставленої мети в роботі проведено аналіз існуючої системи товаропросування в ході якого виявлено такі результати:

- проведений у розділі 2 аналіз показав, що на підприємстві спостерігається стійка динаміка зростання товарообігу;

- ситуація свідчить про зниження ефективності діяльності підприємства, що ще раз підтверджує необхідність розробки заходів щодо підвищення ефективності процесу продажів.

Для удосконалення процесу продажів ТОВ «ДСК» повинно мати значну гнучкість, здатність швидко змінювати асортимент продукції та оперативно реагувати на потреби споживачів. ТОВ «ДСК» для успішного функціонування на галузевих ринках необхідно формувати власну збутову діяльність на основі сучасних концепцій продажів товарів з визначенням його  цілей, завдань та інструментарію регулювання.

Проведені в дипломній роботі дослідження показують, що для удосконалення процесу продажів  ТОВ «ДСК» слід оцінювати особливості зовнішнього середовища, особливості свого сегменту ринку та профілю споживачів, в тому числі їх кількості та купівельної спроможності, організаційно–правові форми господарювання, характе­ристику товару, умови та вид транспортування, особливості післяпродажного обслуговування, характеристику самого виробника (фінансові можливості, товарна політика, існуючий досвід збутової діяльності, стратегія маркетингу), характеристику збутового посередника та умови конкурентної боротьби (конфігурація збутової мережі, цінові параметри, витрати конкурентів на комунікативну політику та просування товарів на ринки збуту).

Просування - це будь-яка форма дій, використовуваних фірмою для інформування, переконання і нагадування споживачам про свої товари, послуги, образах, ідеях, громадській діяльності. Сьогодні компанії зіштовхуються з багатьма складними проблемами і збільшеною невизначеністю.

Для успішного функціонування, а тим більше - розвитку підприємствам стало необхідно здійснювати комплексну маркетингову діяльність. Маркетинг в даний час використовується в усіх організаціях, що беруть участь у конкурентній боротьбі за увагу, прихильність і гроші покупців, які абсолютно вільні у виборі товарів і послуг, дозволяючи чітко визначити і оцінити можливості для того, щоб вибрати ті з них, які дозволять створити товари з найвищої споживчою цінністю. Просування товарів - це найважливіша складова частина комплексу маркетингових заходів, своєрідний інформаційний вихід на споживача.

Таким чином, для того щоб домогтися скоординованих дій в галузі поліпшення збуту та просування продукції організації, потрібно вирішити ряд організаційних та методичних питань.

З метою впровадження нових, стосовно до умов ринкової економіки, методів і підходів до організації збуту підприємства, оновлення продукції та просування її на ринку збуту на ТОВ «ДСК» у третьому розділі дипломної роботи було проведено ранжування продукції, у результаті чого були визначені види продукції, які є найбільш прибутковими для підприємства на даному етапі.

Одним із способів просування продукції на ринок і укладення договорів є виставкова діяльність, В якій ТОВ «ДСК» безпосередньо і активно бере участь. Для того, щоб оцінити ефективність від участі підприємства у виставковій діяльності були визначені зведені витрати на ці заходи та ефект отриманий від них у грошовій сумі укладених договорів.

Впровадження інформаційних технологій систем є непростим завданням інтеграції прогресивних зарубіжних стандартів і програмних розробок з вітчизняним досвідом у цій галузі. З метою удосконалення процесу продаж для ТОВ «ДСК» рекомендовано впровадження інформаційної системи «Мегаплан CRM».

Розрахунок економічної ефективності свідчить про те, що запропоновані заходи будуть сприяти  більш ефективному управлінню процесом продажів ТОВ «ДСК».


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: