перейти на сайт>>

Удосконалення роботи з персоналом управління в Рівненському обласному дочірньому підприємстві Державної акціонерної компанії “Хліб України”

ID роботи: 2551
Тип роботи:
Об'єм: 111 стор.
Вартiсть: 400 грн.


Змiст:

Вступ
1 робота з персоналом як запорука успішного функціонування організації
1.1 система роботи з персоналом та місце в ній персоналу управління
1.1.1. Поняття "персонал" та його класифікація за категоріями
1.1.2. Персонал як система
1.1.3 Організація оцінки кадрів управління
1.1.4 Кадрова служба – основна ланка роботи з персоналом
1.2 особливості аналізу роботи кадрової служби
2 загальний економічний та спеціальний аналіз рівненського обласного дочірнього підприємства державної акціонерної компанії “хліб україни”
2.1 загальний аналіз об'єкту дослідження
2.2 економічний аналіз дп „хліб україни"
2.2.1 Статистичний аналіз діяльності ДП „Хліб України"
2.2.2 Порівняльний аналіз діяльності ДП „Хліб України"
2.2.3 Динамічний аналіз діяльності ДП „Хліб України"
2.2.4 Аналіз організації у правління
2.2 спеціальний аналіз роботи з персоналом дп дак “хліб україни”
2.2.1 Аналіз організаційної структури кадрової служби ДП ДАК “ХЛІБ УКРАЇНИ”
2.2.2 Аналіз функцій кадрової служби
2.2.3 Аналіз взаємодії кадрової служби ДП ДАК “Хліб України”з іншими підрозділами
2.2.4 Аналіз зовнішніх комунікацій кадрової служби ДП ДАК “Хліб України”
2.2.5 Аналіз технічного оснащення роботи з персоналом
2.2.6 Аналіз зовнішніх комунікацій кадрової служби ДП ДАК “Хліб України” при роботі з персоналом
3 заходи з удосконалення роботи з персоналом рівненського обласного дочірнього підприємства державної акціонерної компанії “хліб україни”
3.1 удосконалення роботи з персоналом рівненського обласного дочірнього підприємства дак “хліб україни” шляхом впровадження атестації працівників
3.2 удосконалення роботи з персоналом в рівненському обласному дочірньому підприємстві дак “хліб україни” шляхом впровадження “школи резерву керівних кадрів”
3.3 інші пропозиції щодо удосконалення роботи з персоналом рівненського обласного дп дак “хліб україни”
3.4 економічне обгрунтування доцільності впровадження запропонованих заходів
3.4.1 Обгрунтування доцільності впровадження атестації персоналу Рівненського обласного дочірнього підприємства ДАК “Хліб України”
3.4.2 Обгрунтування доцільності впровадження “школи кадрового резерву”у Рівненському обласному дочірньому підприємстві ДАК “Хліб України”
Висновки
Перелік посиланьВисновок:

У сучасних умовах функціонування підприємств управління персоанлом, робота з кадрами повинні набути системності та завершеності на основі комплексного вирішення кадрових проблем та впровадження нових та вдосконалення існуючих форм та методів кадрової роботи. З кожним днем зростає роль кадрових служб та удосконалюється зміст їх роботи.

У результаті узагальнення теоретичного досвіду та дослідження роботи з персоналом у Рівненському обласному дочірньому підприємстві Державної акціонерної компанії “Хліб України” можна зробити наступні висновки:

1. Під управлінням персоналу розуміють процес планування, підбору, підготовки, оцінки і безперервної освіти персоналу, що спрямований на раціональне його використання.

2. Основним елементом системи управління кадрами є кадрова політика, яка являє собою розраховану на довгу перспективу лінію вдосконалення кадрів, генеральний напрям у кадровій роботі, який визначається сукупністю найбільш важливих, принципових положень і установок. Засобом реалізації кадрової політики є кадрова робота, яка підпорядкована вирішенню задач, що перед нею висцваються.

3. Система роботи з персоналом - це сукупність принципів і методів управління кадрами робочих і службовців на підприємстві.

4. Система роботи з персонгалом складається з п'яти взаємопов'язаних підсистем: кадрова політика; підбір персоналу; оцінка персоналу; розстановка персоналу; навчання персоналу.

5. Для ефективного аналізу якісного складу кадрів управління і правильної організації роботи з різними його групами першорядне значення має регулярна оцінка діяльності і особистісно-ділових якостей управлінських працівників.

6. Ведуче місце у всій існуючій системі оцінок персоналу займає атестація керівників і фахівців виробництва, регулярно проведена у всіх організаціях на основі відповідних нормативних актів і положень, а також за допомогою різних соціально-психологічних процедур

7. Рівненське обласне дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії “Хліб України має тільки одного працівника кадрової служби – старшого інспектора по кадрах, який підпорядкований Генеральному директорові підприємства. Чисельність працівників кадрової служби обумовлена малою чисельністю працівників у підприємстві.

8. Під час аналізу роботи старшого інспектора по кадрах було виявлено, що у ДП ДАК “Хліб України” зовсім не проводиться робота з резервом, а саме: створення резерву та відбір персоналу з групи резерву, та не проводиться атестація працівників даного підприємства, що призводить до збільшення плинності кадрів та погіршення роботи ДП ДАК “Хліб України” в цілому.

9. В роботв пропонується низка заходів, спрямованих на впровадження систематичної атестації працівників ДП ДАК “Хліб України” і впровадження роботи з резервом на керівні посади.

10. Враховуючи технічне оснащення кадрової служби аналізованого підприємства, впровадження атестації персоналу Рівненсбкого обласного дочірнього підприємства ДАК “Хліб України” та формування кадрового резерву не потребують капітальних витрат, а лише вимагають незначного збільшення поточних витрат на канцприлади.

11. Поточні витрати на впровадження запрпонованих заходів не перевищують 100 грн. на рік.

12. Передбачається, що запропановані заходи вплинуть на зміну організаційної поведінки працівників, на їх ставлення до роботи, прагнення повною мірою реалізувати свій потенціал, підвищити результативність своєї праці.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: