перейти на сайт>>

Удосконалення роботи кадрових служб в сучасних умовах

ID роботи: 3170
Тип роботи:
Об'єм: 46 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні аспекти функціонування кадрових служб в сучасних умовах
1.1. Кадрові служби як інструмент реалізації кадрової політики
1.2. Функції кадрових служб на сучасному етапі
1.3. Роль кадрових служб у формуванні виробничих колективів і їх розвитку
2. Характеристика основних проблем кадрових служб
2.1. Найбільш типові помилки в роботі кадрових служб
2.2. Проблема організації кадрових служб
2.3. Зміна функцій кадрових служб
3. Шляхи удоськоналення механізмів розвитку кадрових служб
3.1. Значення на напрями удосконалення роботи сучасних кадрових служб
3.2. Розробка стратегій діяльності кадрових служб
3.3. Напрями реорганізації кадрових служб
Висновки
Використана літератураВисновок:

Зростання ролі кадрових служб і кардинальна перебудова їх діяльності викликані корінними змінами економічних і соціальних умов, в яких нині діють підприємства, перехідні до ринкових відносин.
Сьогодні головним напрямком діяльності кадрових служб вважається формування трудових ресурсів – планування потреб у них, організація практичних заходів по набору кадрів, вирішення конфліктів, проведення соціальної політики. Суть кадрової роботи полягає у визначенні того, що конкретно, ким, як та за допомогою чого повинно робитись на практиці в даний момент у сфері управління персоналом.
Робота служб управління персоналом має два напрямки – тактичний та стратегічний. Стратегічний напрямок роботи служб управління кадрами орієнтується на формування кадрової політики організації, про яку розповідалося раніше.
В рамках першого виконується поточна кадрова робота, яка складається з:
 аналізу робочих місць та умов праці;
 планування та прогнозу потреби в кадрах;
 організації набору кадрів;
 регулювання заробітної плати;
 надання пільг та послуг;
 адаптації кадрів;
 оцінки кадрів;
 професійного навчання та підвищення кваліфікації на основі оцінки праці;
 планування кар’єри;
 переміщення та звільнення працівників;
 ведення кадрової документації.
Необхідність подібної перебудови роботи кадрових служб зв'язана і з тим, що кадровий склад, а також статус і рівень оплати праці кадровиків не відповідає завданням реалізації активної кадрової політики, про що свідчать приведені вище дані.
Посилення матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення кадрової роботи є невідкладним завданням для більшості підприємств.
Характерна риса організації роботи по управлінню персоналом в рамках нової концепції – виконання кадровими службами усіх аспектів роботи з людськими ресурсами, всіх стадій їх життєвого циклу з моменту підбора кадрів до моменту виплати пенсійної винагороди. Робота з персоналом включає також і добровільні зобов’язання фірми ввести додаткове соціальне страхування, різні пільги для персоналу, створити більш комфортні умови для праці.
А отже, управління людськими ресурсами – це функція підприємства, що направлена на забезпечення ефективної та безперервної рівноваги між наявним персоналом, що наймається, та потребами в них по чисельності та кваліфікації. Завданням такого управління є постійна оптимізація компетенції персоналу в інтересах стратегії підприємства, в розробці якого управління, приймає участь.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: