перейти на сайт>>

Удосконалення товарної політики підприємства ТОВ „Торговий дім „Луганські акумулятори”

ID роботи: 1312
Тип роботи:
Об'єм: 120 стор.
Вартiсть: 350 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи формування товарної політики підприємства
1.1. Сутність товарної політики промислового підприємства
1.2. Стратегічне управління маркетинговою товарною політикою
1.3. Формування перспективного товарного асортименту
Розділ 2. Аналіз товарної політики тов „тд „луганські акумулятори”
2.1. Загальна характеристика ТОВ „ТД „Луганські акумулятори”
2.2 Оцінка комплексу маркетингу на підприємстві
2.3. Аналіз товарного асортименту
2.4. Розробка економіко-математичної моделі перспективного товарного асортименту
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності товарної політики ТОВ „ТД „Луганські акумулятори”
3.1. Підсумки дослідження товарної політики ТОВ „ТД „Луганські акумулятори”
3.2. Напрямки удосконалення товарної політики ТОВ „ТД „Луганські акумулятори”
3.3. Економічний ефект від запропонованих заходів з удосконалення організації управління товарною політикою
Розділ 4. Охорона праці та рішення екологічних проблем
Висновки
Список використаної літератури
ДодаткиВисновок:

Однією з найважливіших задач підприємства, діючого в умовах ринкової економіки, є складання свого товарного асортименту. Перевага повинна віддаватися такому складу товарного асортименту, що забезпечує на протязі тривалого періоду часу постійне збільшення (або, як мінімум, збалансованість) прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства на потреби в фінансових ресурсах, необхідних для підтримання конкурентоспроможності підприємства.
Для цього підприємство повинно здійснити прогноз можливості отримання державних замовлень і скласти свій асортимент товарів. Підприємство повинно здійснити маркетингові дослідження ринку, не тільки здійснити вибір ринку, але і з'ясувати, який товар потрібен споживачу, якими перевагами він повинен володіти порівняно з товарами конкурентів, аналогічними товарами на ринку. Ключовим моментом у встановленні виду ринку є знання поведінки покупця.
Таким чином складається можливий товарний асортимент. Для виділення з нього груп товарів, що будуть входити в реальний асортимент, підприємство встановлює обмеження, по якому буде формуватися варіант товарного асортименту і проводить ранжування видів продукції по таким економічним характеристикам як, наприклад, кількість нормо/годин, витрачених на випуск кожного виду продукції, величина прибутку на одну нормо/годину та ін. В результаті вибирається продукція і складається товарний асортимент, що буде випускати підприємство.
При появі в товарному асортименті нових видів продукції необхідно за допомогою їх економічних характеристик визначити рейтинг по кожному виду продукції і на його основі приймати рішення про включення або невключенні його в товарний асортимент підприємства.
У першому розділі дипломної роботи були розглянуті сутність і основні задачі товарної політики підприємства. Підприємство постійно повинно здійснювати прогнозування зміни ситуації на ринку, враховувати можливість появи нових товарів або нових технологій, зміна моди, поведінка споживачів та інше. Для цього необхідно періодично проводити маркетингові дослідження, причому не обмежуватися ринком, на якому функціонує підприємство, а шукати виходи на нові ринки.
Другий розділ присвячений аналізу товарної політики на ТОВ „ТД „Луганські акумулятори”. На підприємстві спостерігається позитивна динаміка основних показників. Виручка від реалізації виросла в 2003 році на 1357,7 тис.грн. в порівнянні з попереднім роком, а в 2005 році збільшилася на 848,3 тис. грн. В процесі аналізу діючого товарного асортименту, проведеного на ТОВ „ТД „Луганські акумулятори”, були отримані наступні результати:
- асортимент підприємства включає товари народного вжитку, товари промислового призначення, системи автоматики та запчастини до них;
- з метою збереження унікальних технологій та утримання на підприємстві висококваліфікованих спеціалістів, здійснюється випуск неприбуткових виробів, зокрема нормуючих перетворювачів та потенціометрів.
У третьому розділі з метою вдосконалення діючого товарного асортименту та формування такого асортименту, який зміг би ефективно працювати в перспективі, були проведені певні розрахунки та розробки. Зокрема, для розуміння позиції певного товару у ракурсі конкурентноздатності та економічної доцільності, було проведене ранжування усіх асортиментних позицій. В результаті ранжування були отримані комплексні рейтингові показники, які охарактеризували місце кожної асортиментної позиції на ринку та у виробничому процесі.
Були також проведені розрахунки середніх рейтингових оцінок асортиментних груп, які дали змогу визначити місце групи в загальному асортименті.
На основі аналізу отриманих рейтингових показників були наведені рекомендації щодо формування та підтримання перспективної товарної політики для всіх асортиментних позицій ТОВ „ТД „Луганські акумулятори”.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: