перейти на сайт>>

Удосконалення управління мобільністю кадрів на підприємстві

ID роботи: 6031
Тип роботи:
Об'єм: 60 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ

1 Рух кадрів та його соціально-економічне значення.

1.1 Поняття  трудової мобільності та її чинники в умовах ринкової економіки

1.2. Класифікація видів плинності кадрів

1.2 Основні причини руху кадрів між підприємствами

2 Аналіз існуючої системи управління кадрами на підприємстві.

2.1 Відомості про підприємство

2.2 Характеристика системи управління трудовими ресурсами на підприємстві

2.3 Аналіз динаміки кадрів підприємства за 3 останні роки

2.4 Аналіз причин плинності кадрів ТОВ «Охорона-Комплекс»

3 Шляхи скорочення зайвого руху кадрів і стабілізації трудового колективу

3.1 Оцінка ефективності існуючої системи управління кадрами на підприємстві

3.2 Комплекс заходів щодо скорочення змінюваності кадрів і їх очікувана економічна ефективність

Висновок

Література

ДодаткиВисновок:

Отже, проведений аналіз існуючих теоретичних та методичних положень кадрового менеджменту показав, що плинність кадрів - абсолютний показник руху персоналу, який характеризується чисельністю осіб, що звільнилися з організації за даний період, згрупованих за причинами звільнення. Основні етапи управління плинністю кадрів на підприємствах є:

визначення рівня плинності кадрів на підприємстві;

визначення додаткових економічних витрат підприємства, спричинених плинністю кадрів;

визначення причин плинності кадрів;

визначення системи заходів, спрямованих на нормалізацію процесу вивільнення робочої сили;

визначення економічного ефекту від впровадження розроблених заходів щодо зниження рівня плинності кадрів.

Основні мотиви текучості кадрів на ТОВ «Охорона-Комплекс»:

незадоволеність виробничо-економічними умовами усередині організації;

незадоволеність якістю життя;

професійно-кваліфікаційні мотиви;

мотиви особистого характеру та ін. 

Доволі високі коефіцієнти плинності пов’язані з тим, що підприємство займається сезонним виробництвом. Також нами встановлено, що під час виробничого процесу звільняються працівники за власним бажанням, але є і випадки звільнення через порушення дисципліни.

Під час аналізу роботи інспектора по кадрах було виявлено, що у  ТОВ «Охорона-Комплекс» зовсім не проводиться робота з резервом, а саме: створення резерву та відбір персоналу з групи резерву, та не проводиться атестація працівників даного підприємства, що призводить до збільшення плинності кадрів та погіршення роботи ТОВ «Охорона-Комплекс»  в цілому.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації повинні бути ув'язані з перспективами розвитку і цілями підприємства, професійно-кваліфікаційним просуванням працівників, а також зі стимулюванням і мотивацією їх трудової діяльності.

На основі аналізу сильних слабких сторін  з даного напрямку роботи у третьому розділі були розроблені пропозиції щодо удосконалення управління персоналом ТОВ «Охорона-Комплекс».

Висока віддача від навчання можлива лише в тому випадку, якщо підприємство буде тримати під постійним контролем питання, пов'язані з ефективністю навчання своїх співробітників.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: