перейти на сайт>>

Удосконалення управління рекламною компанією туристичного підприємства

ID роботи: 3184
Тип роботи:
Об'єм: 95 стор.
Вартiсть: 400 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ
Теоретичні основи управління рекламною діяльністю на
Підприємстві
1.1. Види реклами та їх характеристика
1.2. Особливості управління рекламною компанією туристичного підприємства
1.3. Реклама турбізнесу в Україні
Розділ 2 аналіз фінансово-господарської діяльності тп «сам»
2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства «САМ»
2.2. Аналіз внутрішнього й зовнішнього середовища підприємства
2.3. Аналіз фінансової діяльності підприємства
2.4. Стан рекламної діяльності на ТП „САМ”
Розділ 3 пропозиції щодо покращення управління рекламною діяльністю туристичної фірми „сам”
3.1. Формування плану рекламних заходів туристичної фірми „САМ”
3.2. Обґрунтування видів та типів реклами на туристичному підприємстві „САМ”
3.3. Розрахунок необхідного бюджету і ефективності пропонованих заходів
Висновок
Список використаної літератури
ДодаткиВисновок:

В ході роботи над даною дипломною роботою я спробував розкрити всі аспекти пов’язані із стратегією рекламної діяльності підприємства, але необхідно відмітити, що всупереч поширеній думці реклама є далеко не єдиним "двигуном торгівлі", а лише одним з безлічі. У загальній системі великого комплексу маркетингових заходів реклама є, як правило, аж ніяк не домінуючим елементом.
Зокрема, по оцінках деяких вчених-маркетологів у загальній сумі факторів, що впливають на прийняття позитивних рішень про купівлі, рекламі належить лише від 1/32 до 1/8 частки.[11,c.14]
Реклама вимагає великих грошей, що легко розтратити впусту, якщо фірма не зуміє точно сформулювати задачу, прийме недостатньо продумані рішення щодо рекламного бюджету, звертання і вибору засобів реклами, не зуміє зробити оцінку результатів рекламної діяльності.
Перша, теоретична, частина дипломної роботи присвячена висвітленню поняття та напрямків рекламної діяльності туристичного підприємства; в ній розглядаються проблеми організації рекламної діяльності, принципи та канали поширення реклами, а також правила проведення рекламної компанії та імідж туристичного підприємства.
В другої частині розглядалося практичне питання здійснення рекламної діяльності на прикладі ТП „САМ”. Об’єкт дослідження ефективно працює в сфері надання туристичних послуг та вже накопичив достатній досвід проведення рекламної діяльності, однак, поряд з тим, ще має кілька проблемних, досі не закритих питань в цієї області.
У третьому розділі запропоновані заходи щодо покращення ефективності рекламної діяльності.
Таким чином, ТП „САМ” змушено планувати свою рекламну політику в багатьох напрямах. Саме реклама в багатьох випадках стає основою для прийняття рішення про подорож, вибір готельного комплексу, набору послуг. Зміст рекламних звернень залежить від напрямку рекламних зусиль.
Розробка рекламної продукції, що призначена для туриста, повинна застосовувати різноманітних засобів візуалізації турпродукту. Пакет власної друкованої реклами-листівок, буклетів і каталогів-призначений для ознайомлення туриста з можливостями фірми, видається перед початком туристичного сезону. Але для того, щоб детальніше ознайомити клієнта з позицією, менеджер ’’показує’’ йому турпродукту за допомогою рекламних звернень(друкованих слайдів, фільмів, фотографій, Інтернет-слайдів, тощо), що є набагато ефективніше.
Завдяки своїй здатності впливати на спосіб життя реклама залучає до себе пильну увага громадськості. Постійно підсилюється регулювання покликане гарантувати відповідальний підхід до здійснення рекламної діяльності.
Кожне підприємство, яке займається випуском продукції або наданням послуг, повинно займатися рекламною діяльністю. Для цього треба її спланувати. Процес планування складається з основних шести етапів: визначення цільової аудиторії, визначення цілей кампанії, складання рекламного бюджету, розробка рекламного звернення, вибір носіїв реклами, складання графіку виходу реклами.
Стратегія рекламної діяльності фірми є складовою комплексу планування в цілому і включає в себе наступні етапи процесу планування: вибір рекламного звернення та вибір засобів розповсюдження реклами, деякі вчені-маркетологи відносять до стратегії ще і складання графіку виходу реклами.
У даній дипломній роботі на прикладі туристичної фірми „САМ” розкрито найбільш ключові моменти процесу розробки стратегії та планування рекламної діяльності фірми, від яких в значній мірі залежить матеріальне благополуччя підприємства. Але практика показує, що найбільш значимими факторами, що визначають збільшення чи зменшення збуту продукції, є в першу чергу якість і споживчі властивості самих товарів, їхня ціна, загальне кон'юнктурне становище на ринку, дії конкурентів і т.п.
Туристична фірма „САМ” постійно веде рекламну кампанію, яка носить нагадуючий та інформативний (у випадку презентації нових видів продукції) характер. Найбільш поширеними засобами реклами фірми є періодичні видання та зовнішні носії.
Графік виходу реклами носить сезонний характер. В цілому, остання проведена рекламна кампанія принесла позитивні результати. Отже, стратегія рекламної діяльності була вибрана правильно.
Останнім часом реклама міцно обґрунтувалася в нашому житті. Ця сфера маркетингу активно розвивається в нашій країні. Відкриваються різні установи, що навчають мистецтву реклами. Залишається тільки вірити, що з кожним роком рівень її якості буде підніматися усе вище і вище, і вона стане дійсно надійним провідником споживача у світі величезної кількості товарів і різних послуг.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: