перейти на сайт>>

Удосконалення функціонування організаційної структури управління спільним українсько-чеським підприємством “PST Україна” м. Рівне

ID роботи: 2553
Тип роботи:
Об'єм: 96 стор.
Вартiсть: 400 грн.


Змiст:

1 Аналіз організаційних структур управління
1.1 Організаційна структура управління, етапи її формування
1.1.1 Визначення структури управління
1.1.2 Характеристики організаційних структур, критерії якості
1.1.3 Покращення організаційних структур управління
1.1.4 Етапи формування організаційних структур
1.1.5 Елементи організаційної структури
1.2 Основні типи організаційних структур управління
1.2.1 Бюрократичні організаційні структури
1.2.2 Адаптивні структури управління
1.2.3 Реальні і формальні структури
1.3 Порівняльна характеристика організаційних структур управління
1.4 Нові форми структури організацій
2 Аналіз діяльності СП "PST Україна"
2.1 Загальна характеристика СП "PST Україна"
2.2 Характеристика організаційної структури управління СП "PST Україна"
2.3 Аналіз економічних показників діяльності СП "PST Україна"
3 Удосконалення організаційної структури управління СП "PST Україна"
3.1 Організаційні заходи для удосконалення організаційної структури управління СП "PST Україна"
3.2 Економічне обґрунтування організаційних заходів удосконалення організаційної структури управління СП "PST Україна"
Висновки та пропозиції
ЛітератураВисновок:

Аналізуючи вище наведене, слід відмітити, що в господарській діяльності менеджери завжди шукають організаційні структури, які можуть забезпечити рішення частіш за все двох задач. Перша – створити умови для виробництва і швидкої доставки високоякісної продукції і послуг при одночасно підвищеному рівні ефективності роботи. Друга – забезпечити розробку, освоєння і доставку на ринок нових видів товарів. Створюючи такі структури, керівники підприємства повинні подолати деякі перешкоди: функціональні бар’єри, що створюються внаслідок розподілу обов’язків; неприйнятні масштаби; надмірна кількість робітників функціональних служб і рівнів управління.

Досвід показує, що статок канцелярських робітників неминуче породжує безліч бюрократичної роботи, яка скоріше мішає, ніж допомагає справі. Також як і занадто великі запаси на складах і на самому виробництві маскують помилки і неефективність виробничих операцій, занадто велика кількість управлінських і канцелярських робітників приховує помилки в управлінських рішеннях.

Сьогодні проблему ефективності господарсько-виробничої діяльності підприємства неможливо успішно вирішити на рівні робочих місць первинної ланки економіки. Необхідно враховувати потреби споживачів і потреби ринків, концентрувати зусилля на створенні виробничо-збутової структури, яка могла б найкращим чином задовольнити вимоги ринку. Базовим структурним елементом підприємства, яке функціонує в таких умовах, повинна бути не окрема функція або вид діяльності, а між функціональна команда або група, що відповідає за виконання всього набору функцій для задоволення потреб споживачів і вимог ринку.

При створенні нових елементів організаційних структур управління або удосконаленні існуючих найбільше значення мають інтеграція, нововведення, нові ризикові ініціативи, незалежні господарські одиниці тощо.

В дипломній роботі об’єктом дослідження є спільне українсько-чеське підприємство "PST Україна". Виходячи з економічних показників діяльності даного об’єкту дослідження можна сказати, що підприємство має тенденцію до розвитку (рентабельність по виробничих фондах склала в 2002 році 22,7%; рентабельність по собівартості – 11,4%; валовий дохід підприємства в 2002 році склав 4436 тис.грн.).

Організаційна структура управління СП "PST Україна" є лінійно-функціональною. Підприємство з горизонтальною інтеграцією бізнесу, з трьома основними видами діяльності і з трьома рівнями управління. Кількість управлінців на один напрямок роботи складає 6 чоловік.

В даній дипломній роботі по удосконаленню функціонування організаційної структури управління спільним українсько-чеським підприємством "PST Україна" були запроектовані заходи на створення більш ефективної і продуктивної роботи підприємства шляхом введення нової посади директора з господарських питань. В результаті проведення розрахунків очікується отримати економічний ефект у розмірі 26,6 тис.грн.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: