перейти на сайт>>

Українська мова, варіант 2 (контрольна для СНУ ім.В.Даля)

ID роботи: 6566
Тип роботи:
Об'єм: 9 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

1.                  Мовні особливості наукового стилю на лексичному рівні. Поняття про термін і термінологію.

2.                  Перекладіть українською мовою.

Базовая ставка налогообложения; банк международных расчетов; банковская наличность; банковская ссуда; банковский вклад; непогашенный долг; единица стоимости; оценка активов; банковский перевод; погашать кредит; подъемные деньги; покупательский спрос.

3.                  З поданих термінів випишіть ті, рід яких при перекладі українською мовою зміниться. Подайте їх українські відповідники.

Залог, продажа, себестоимость, смета, розница, ущерб, надбавка, найм, выручка, займ, просрочка, сверка.

4.                  Випишіть зі словника економічних термінів значення поданих термінологізованих професіоналізмів. Складіть з ними речення.

«Велика баня», «безбілетники», «білі комірці», «бики», «валютна змія».

5.                  Відредагуйте текст. Особливу увагу зверніть на порушення правил добору синонімів у текстах наукового стилю.

В економічній теорії під інфляцією розуміють стійке підвищення товарних цін відносно підвищення ціни золота й іноземної валюти. Проте знецінення паперових грошей зовсім не виключає стабільності цін на деякі товари й послуги, і навіть зниження цін на них. Зростання цін, якщо воно обумовлене зростанням якості товарів, інфляції не стосується. Інфляційний процес виявляється в більш високому рівні цін, який безпосереднього не залежить від підвищення видатків на виробництво. Знецінення паперових грошей передусім пов'язане з порушенням макроекономічної рівноваги.

6.                  Напишіть анотацію і рецензію українською мовою до тексту № 2.

7.                  Складіть російсько-український словник економічних термінів до тексту, зазначеного в завданні № 6. До термінів іншомовного походження подайте дефініцію.

8.                  Оформіть список використаної літератури до контрольної роботи відповідно до вимог укладання бібліографії. (Підручники (не менше двох), які ви використовували для виконання завдань № 1, 2, 3; російсько-український словник економічних термінів; тлумачний словник економічних термінів).
НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: