перейти на сайт>>

Українські мотиви та фольклор у повісті Гоголя „Вечори на хуторі Біля Диканькі”

ID роботи: 2372
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
1. Українська духовна традиції у повісті Гоголя „Вечори на хуторі Біля Диканьки”
1.1. Характеристика циклу повістей «Вечори на хуторі біля Диканьки»
1.2. Використання джерел народної творчості у творчості М. Гоголя
2. Романтика українських легенд та казок у циклі «Вечори на хуторі біля Диканьки»
2.1. Реальність і казка у «Вечорах на хуторі біля Диканьки»
2.2. Закони народної моралі у творчості М. Гоголя
2.3. Фольклорні джерела у «Вечорах на хуторі біля Диканьки»
Висновок
Використана літератураВисновок:

Навіть перші твори М.Гоголя, настільки строго потім засуджувані їм «Вечора», без сумніву, чимало сприяли зміцненню того люблячого відношення до народу, що так розвилося згодом.
Гоголівська художня творчість – явище надзвичайно цікаве й показове з погляду індивідуально-авторського втілення народної творчості.
Гоголь своїми «Вечорами на хуторі біля Диканьки» відкрив абсолютно новий, самобутній, вируючий яскравими фарбами світ. В «Вечорах на хуторi бiля Диканьки» Україна з'явилась перед читачами у всiй своїй красi й нацiональнiй самобутностi. Гоголь не просто описував свята краян i рiднi мiсця, а писав з любов'ю до них, з захватом вдячного сина своєї батькiвщини. Вiн глибоко проникнув у сутнiсть характеру i психологiї українцiв.
Образ України можна легко уявити собi, читаючи твори М. Гоголя. Як справжнiй дослiдник, вiн знайомить читача з мовою, якою говорять «поблизу Диканьки», навiть подає словничок найбiльш уживаних слiв. Описує природу, розповiдає про людей, їхнi звичаї, вiрування, їхнi радощi i скорботи.
Микола Гоголь прагнув повторити дорогу милосердя та любові до ближнього, намагався зазирнути до внутрішнього світу людини, щоб плекати зерна мудрості, зронені у людську душу, наставляв на шлях морального відродження, будив у людини людське. Гоголь мав тісний глибокий духовний зв’язок з Україною її фольклором, історією, традиціями. Найяскравішою його книгою є “Вечори на хуторі біля Диканьки».
В художній спадщині Миколи Гоголя ми зустрічаємо історію і душу народу. Ось тому його спадщина – це джерело духовного і емоційного збагачення.
У своїй основі вся творчість М.Гоголя спирається на фольклорні джерела, йде корінням вглиб народної творчості. Звідси бере початок найяскравіша риса всієї творчості письменника - постійне переплетення фантастики й реальності. А в описі природи тодішньої Малоросії, характерів її людей, побуту, свят М.Гоголь користується фарбами надзвичайно соковитими, гіперболами надзвичайно сміливими, образами яскравими й самобутніми.
Романтична спрямованість, опоетизованість життя надавали творам М. Гоголя своєрідного колориту. Ґрунтовні знання усної народної творчості дали можливість майстру виводити картини дійсності в глибокому взаємопереплетенні з вимислом, але мовби на реальному ґрунті життя. Особливо привабливий ліризм, проникливість і любов автора до зображуваного, що неминуче справляє враження на читача, захоплюючи його уяву.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: