перейти на сайт>>

Умови праці

ID роботи: 2599
Тип роботи:
Об'єм: 48 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
1. Сутність та значення умов праці
1.1. Поняття умов праці та їх значення у процесі управління підприємством
1.2. Теоретичні аспекти аналізу умова праці на підприємстві
1.3. Санітарні норми та їх застосування для аналізу і поліпшення умов праці
2. Аналіз умов праці по факторам
2.1 Аналіз ефективності діяльності ПП „Сан”
2.2 Аналіз умов праці на робочому місці ПП „Сан”
3. Заходи по поліпшенню умов праці
3.1. Напрямки удосконалення умов праці на сучасних підприємствах
3.2. Рекомендації по поліпшенню мотивації умов праці на робочому місці ПП „Сан”
Висновок
ЛітератураВисновок:

Сучасний стан ринку праці України характеризується такими проблемами:

недостатній рівень організації умов праці;

втрата трудових навичок кваліфікованих кадрів внаслідок впровадження гнучких виробничих систем, що працюють під контролем електронно-обчислювальних машин, дисплейної техніки, форми адаптації людини до яких не вивчені;

погіршення якісних характеристик робочих місць, недостатнє введення в дію нових робочих місць;

неадекватність структури і форм професійної підготовки і перепідготовки кадрів вимогам сучасного ринку праці;

складна ситуація щодо організації умов праці для окремих соціально-демографічних груп населення (молоді, жінок, інвалідів, колишніх військовослужбовців);

недоліки системи дотримання норм трудового законодавства щодо режиму і охорони праці окремих груп працюючих.

Оцінюючи законодавчу базу варто зазначити, що вона потребує доповнення рядом важливих Законів України.

Для оптимізації умов праці держава має забезпечити таку систему пріоритетів:

наближення державних стандартів умов праці до стандартів ЄС;

обмеження рівня пропозиції праці в нерентабельних, неперспективних сферах господарювання, з важкими умовами праці;

мобілізація організаційних, технологічних, соціально-економічних резервів на зниження трудомісткості виробничих процесів, передусім на основі їх технологічного оновлення.

За допомогою приведених даних можна систематизувати заходи щодо вирішення проблем умов праці нашої країни по регулюванню напрямами, зокрема: формування нормативно-правової бази в сфері охорони праці; створення нових робочих місць. Задоволеність працівників умовами праці залежить від удосконалення охорони праці, комфортної робочої атмосфера, а також буде більше можливостей для навчання і росту. Про стан умов праці свідчить рівень зайнятості у галузі господарства.

Таким чином, вдосконалення вивчення ринку праці потребує негайного розв’язання низки важливих завдань. Це дозволить постійно та системно відстежувати ситуацію умов праці в країні.

Таким чином, за наслідками проведеного в даній курсовій роботі аналізу ми переконалися, що організація умов праці на робочому місці – складний і багатоаспектний процес. На сучасних підприємствах цьому питанню приділяється вся більша увага керівників.

У першому розділі даної курсової роботи були розглянуті теоретичні основи розробки умов праці на робочому місці. Були розглянуті види, функції і суть організації умов праці на робочому місці. Також ми розглянули і вивчили методику аналізу умов праці на робочому місці. У першому розділі даної курсової роботи ми показали значущість атестації робочих місць.

Другий розділ курсової роботи присвячений аналізу умов праці ПП „Сан”. Нами було вивчено дане підприємство і проаналізовані основні техніко-економічні показники.

Для аналізу умов праці на робочому місці досліджуваного підприємства в аналітичному розділі даної курсової роботи були розглянуті наступні дані. Критерії для встановлення категорій тяжкості і відповідності бальних оцінок санітарно-гігієнічних чинників умов праці. Ми виявили, що в цілому, робочі місця відповідають вимогам, але не виключені недоліки, такі як погана освітленість робочої поверхні. Також в ході аналізу ми з'ясували, що велику частину нез'явлень на роботу, складають нез'явлення за станом здоров'я.

На підставі виконаного аналізу і проведених розрахунків з урахуванням всіх отриманих висновків про недоліки досліджуваного підприємства були розроблені і економічно обґрунтовані деякі заходи, спрямовані на вдосконалення діяльності ПП „Сан”. Завдяки раціональнішій і розумнішій організації умов праці на робочому місці можливе значне збільшення основних техніко-економічних показників.

Нами були запропоновані наступні рекомендації по поліпшенню діяльності ПП „Сан”:

1. Поліпшення умов праці за рахунок установки підвісних звуковловлювачів;

2. Поліпшення умов праці за рахунок установки додаткового освітлення.

Ми виявили, що загальний економічний ефект від проведених заходів виражатиметься в підвищенні продуктивність праці на 2,7%, а річна економія буде рівна 763825 грн.

Таким чином, ми переконалися, що умови праці на робочому місці грають дуже важливу роль в діяльності будь-якого підприємства. І правильна організація робочого місця дозволяє значно поліпшити основні техніко-економічні показники.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: