перейти на сайт>>

Управління витратами, ХНУ ФДН

ID роботи: 8753
Тип роботи:
Об'єм: 22 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

1. Позамовний метод калькулювання собівартості продукції (приклад розрахунку, сфери застосування)

Задача 1

Підприємство виробляє і реалізує два види продукції А і В.

Показники

Варіант 3

А

В

Ціна одиниці продукції (без ПДВ), грн.

18

32

Витрати на одиницю продукції, грн.:

 

 

сировина і матеріали

6

8

ЗП основних виробничих робітників

3

12

інші змінні виробничі непрямі витрати

2

4

Вироблено продукції, од.:

 

 

січень

450

500

лютий

700

750

Реалізовано продукції, од.

 

 

січень

400

480

лютий

720

700

Постійні виробничі непрямі витрати, грн.:

5000

Інші постійні непрямі витрати (управлінські і на збут), грн.:

1000

 

1) калькуляція собівартості за змінними витратами (маржинальна собівартість);

2) калькуляція собівартості з повним розподілом витрат.

Коротко проаналізуйте одержані результати.

Задача 2

Підприємство виготовляє три види продукції. За останній звітний періоди маємо таку інформацію:

Показники

Варіант 3

1

2

3

Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн. (ЧП)

200

180

50

Доля маржинального прибутку (суми покриття) в чистому доході, % (КМП)

-3,5

20

40

Сукупні постійні витрати, тис. грн. (ПВ)

35

 

Визначте:

а) сукупні змінні витрати для всіх виробів;

б) операційний прибуток (збитки) підприємства;

в) середню долю маржинального прибутку в сукупному чистому доході підприємства.

Задача 3

Дана інформація про роботу підприємства за минулий рік по місяцям.

№ місяця

Витрати на збут, тис. грн.

Чистий дохід від реалізації

продукції, тис. грн.

Варіант 3

Варіант 3

1

24,5

842

2

26,1

901

3

28,2

974

4

23,5

805

5

26,1

894

6

27,2

937

7

29,1

995

8

18,2

615

9

21,6

742

10

22,4

764

11

24,6

848

12

23,8

817

 

Побудуйте рівняння залежності витрат від чистого доходу від реалізації продукції, визначивши постійні витрати і ставку змінних витрат на 1 грн. чистого доходу за трьома методами:

1) мінімальної і максимальної точки;

2) графічний;

3) регресійний аналіз (метод найменших квадратів).

Проаналізуйте одержані результати.

Завдання 4

Згідно визначеного варіанту визначити нормативну собівартість і ціну продукції (без ПДВ), розробити виробничу програму і програму збуту, а також кошториси: використання прямих матеріалів, придбання прямих матеріалів, прямих витрат на оплату праці, виробничі кошториси і зведений кошторис витрат. Результати оформити у вигляді таблиць.

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРОБКИ КОШТОРИСУ ВИТРАТ

Нормативні витрати на виробництво одиниці продукції складають:

Таблиця А1

Ціна 1

кг(год.),

грн.

Продукція А

Продукція В

Матеріал, кг

Х

2

15

14

У

5

11

4

Z

4

7

5

Витрати часу

на виробництво

продукції, год.

V розряду

3,5

8

5

ІV розряду

2,5

12

15

 

Виробничі непрямі витрати розподіляються пропорційно відпрацьованому часу основними виробничими робітниками.

Адміністративні і збутові непрямі витрати розподіляються пропорційно виробничим витратам. Ставка розподілу 18%.

Запланований прибуток в процентах від ціни складає 12%.

Інші кошторисні дані за рік складають:

Таблиця А2

Матеріал Х

Матеріал У

Матеріал Z

Залишки матеріалів:, грн.

 

 

 

- на початок періоду

32 000

125 000

40 000

- на кінець періоду

40 000

135 000

24 000

Виробничі непрямі витрати, грн.

175 000

Запланований час роботи основних виробничих робітників, год.

251 600

 

 

 

 

Таблиця А2 (продовження)

Продукція А

Продукція В

Запаси нереалізованої продукції по виробничій собівартості, грн.

 

 

- на початок періоду

221 893

27 382

- на кінець періоду

147 929

24 644

Запланований обсяг реалізації за нормативними цінами, грн.

2 000 400

784 126

 

Розв’язання

 

Таблиця 1.1 – Нормативні витрати на виробництво одиниці продукції А

 

Основні матеріали:

грн

1

 Х (кг * грн)

30

2

 Y (кг * грн)

55

3

 Z (кг * грн)

28

 

Заробітна плата основних виробничих робітників:

 

4

5 розряду (год * грн)

28

5

4 розряду (год * грн)

30

6

Допоміжний коефіцієнт

0,70

7

Непрямі витрати

13,91

8

Виробнича собівартість (р1+р2+р3+р4+р5+р7)

184,91

9

Админістративні і збутові витрати (р8*0,2)

33,28

10

Повна собівартість (р8+р9)

218,19

11

Нормативний прибуток від реалізації продукції (р12-р10)

29,75

12

Нормативна ціна одиниці продукції (без ПДВ)  (р10/(1-ЗП))

247,95

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21, 093-826-45-66, 096-943-16-46, natvik78@yandex.ru


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: