перейти на сайт>>

Управління грошовими потоками на підприємстві

ID роботи: 3325
Тип роботи:
Об'єм: 90 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні аспекти управління грошовими потоками на підприємстві
1.1 Зміст представлення категорій «грошові кошти» і «грошові потоки» та їх роль у діяльності підприємства
1.2 Фінансовий ринок і його значення в управлінні грошовими потоками на сучасному етапі
1.3 Принципи та основні етапи управління грошовими потоками
1.4. Методика розрахунку часу обігу грошових коштів
2. Аналіз управління грошовими потоками на підприємстві
2.1 Виробничо-економічна характеристика підприємства
2.2 Аналіз економічної діяльності ЗАТ „Луганський ливарно - механічний завод”
2.3. Аналіз основних показників руху грошових потоків
3. Розробка і обгрунтування рішень щодо ефективного управління грошовими потоками у зат „луганський ливарно - механічний завод”
3.1. Перспективи розвитку і вдосконалення формування і використовування грошових фондів ЗАТ „Луганський ливарно - механічний завод”
3.2. Прогнозування і оптимізація грошової готівки
3.3. Обгрунтовування рішень з ефективного управління грошовими потоками
Висновки і рекомендації
Список використаних джерелВисновок:

Грошові потоки - один з центральних елементів життєдіяльності будь-якого підприємства. Управління ними є невід'ємною частиною управління всіма фінансовими ресурсами підприємства для забезпечення мети підприємства - отримання прибутку.
Підводячи підсумок, можна сказати, що успіх підприємства залежить від його здатності генерувати грошові кошти для забезпечення його діяльності. Найважливіша задача керівника (фінансового менеджера) - це планування позитивних потоків грошових коштів від основної діяльності і пошук найвигідніших джерел фінансування.
В ринкових умовах управління грошовими коштами стає найактуальнішою проблемою управління всім підприємством, тому що саме тут зосереджені основні шляхи отримання позитивних фінансових результатів.
На основі проведеного дослідження управління грошовими потоками були отримані наступні висновки і рекомендації:
1. Грошові потоки - один з центральних елементів життєдіяльності будь-якого підприємства. Управління ними є невід'ємною частиною управління всіма фінансовими ресурсами підприємства для забезпечення мети підприємства - отримання прибутку.
2. В ринкових умовах управління грошовими потоками стає найактуальнішою проблемою управління всім підприємством, тому що саме тут зосереджені основні шляхи отримання позитивних фінансових результатів.
3. В даній дипломній роботі було розглянуто поняття грошових потоків, проаналізована їх роль у функціонуванні підприємства, даний теоретичний опис методів дослідження грошових потоків, застосовані методи прогнозування для опису майбутнього стану основних показників стану грошових потоків стосовно об'єкту дослідження.
Зроблені основні висновки і розроблені рекомендації для поліпшення управління грошовими потоками на об'єкті дослідження:
збільшити коефіцієнт ліквідності до нормального значення;
скоротити терміни погашення дебіторської заборгованості;
спробувати отримати більше прибутку від основної діяльності;
направляти вільні грошові кошти на фінансову діяльність;
спробувати понизити витрати на зміст приміщень і інших активів.
Таким чином були проаналізовані основні показники стану грошових потоків і дані рекомендації для поліпшення управління грошовими потоками.
Підводячи підсумок можна зробити наступні загальні висновки:
1. Управління грошовими потоками є одним з найважливіших напрямів діяльності фінансового менеджера. Воно включає розрахунок часу обігу грошових коштів (фінансовий цикл), аналіз грошового потоку, його прогнозування, визначення оптимального рівня грошових коштів, складання бюджетів грошових коштів.
2. Мета управління грошовими коштами на полягає в тому, щоб інвестувати надлишок грошових доходів для отримання прибутку, але одночасно мати їх необхідну величину для виконання зобов'язань по платежах і одночасного страхування на випадок непередбачених ситуацій.
3. Аналіз руху грошових коштів дозволяє з відомою часткою точності пояснити розбіжність між величиною грошового потоку, що мав місце на підприємстві в звітному періоді, і отриманої за цей період прибутком.
4. До грошових коштів можуть бути застосовані моделі, розроблені в теорії управління запасами і дозволяючі оптимізувати величину грошових коштів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: