перейти на сайт>>

Управління економічним потенціалом

ID роботи: 3362
Тип роботи:
Об'єм: 50 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ
Сутність та складові економічного потенціалу підприємства
1.1. Економічна сутність економічного потенціалу підприємства
1.2. Методичні та організаційно-економічні засади формування потенціалу
1.3. Значення фінансових ресурсів у формуванні економічного потенціалу підприємства
1.4. Методики оцінки економічного потенціалу підприємства
Розділ
Оцінка економічного потенціалу підприємства
2.1. Характеристика об'єкту дослідження
2.2. Аналіз і оцінка майна
2.3. Аналіз фінансової стійкості підприємства
Розділ
Шляхи вдосконалення формування та ефективного використання економічного потенціалу підприємства
3.1. Модель комплексної оптимізації фінансування підприємства
3.2. Роль позичкового капіталу, як невід’ємної складової розвитку
підприємства
3.3. Удосконалення політики формування позичкових коштів підприємства
Висновок
Список використаних джерел
ДодаткиВисновок:

Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.
Аналіз і оцінка фінансової стійкості ТОВ „САБ-строй” показали, що підприємство знаходиться в кризовому фінансовому стані, причому цей стан фіксується з 2008 року по 2010 рік. Запаси і витрати не покриваються власними оборотними коштами. У 2008 р. на покриття запасів і витрат не вистачало 23,85% власних оборотних коштів, в 2009 р. – 40,98%, в 2010 р. – 97,89%. Головна причина збереження кризового економічного положення ТОВ „САБ-строй” – це перевищення темпів зростання запасів і витрат над зростанням джерел формування. Загальна величина джерел формування знизилася в 2009 р. на 10,91%, в 2010 р. на 7,38%, власні оборотні кошти в 2009 р. зменшилися на 32,69%, в 2010 р. на 10,98%. Вартість запасів і витрат в 2009 р. збільшилася на 30,96%, а вже в 2010 р. знизилася на 26,90%. Негативним моментом є незадовільне використання ТОВ „САБ-строй” зовнішніх позикових засобів. Довгострокові кредити і позики не притягувалися. Короткострокові зобов'язання представлені в звітності лише кредиторською заборгованістю, хоча в 2009 р. вона була збільшена на 2,64%, але вже в 2010 р. знизилася на 5,92%, тобто ТОВ „САБ-строй” не бажає, не уміє або не може використовувати позикові засоби для виробничо-господарської діяльності. У ТОВ „САБ-строй” спостерігається недолік власних оборотних коштів, що свідчить про брак їх в господарській діяльності для покриття запасів. Необхідне збільшення рівня власних оборотних коштів.
Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість систематичної оцінки економічного стану підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного економічного стану.
В роботі було досліджено еволюцію поглядів на суть капіталу підприємств, охарактеризовано значення власного капіталу в діяльності підприємств, проаналізовано тенденції капіталоутворення та особливості формування структури власного капіталу підприємств в сучасних умовах, а також проведено структуризацію процесу оптимізації фінансування діяльності підприємства, проаналізовано найпоширеніші джерела фінансування, Запропоновано економіко-математичну модель, що дає змогу оптимізувати структуру джерел фінансування діяльності підприємства за критерієм вартості.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: