перейти на сайт>>

Управління маркетинговою діяльністю ВАТ “Укртелеком”

ID роботи: 1266
Тип роботи:
Об'єм: 93 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні і методологічні аспекти організації маркетингової діяльності підприємства
1.1. Маркетинг як концепція менеджменту
1.2 Функції маркетингу і зміст маркетингової діяльності
1.3. Організація служби маркетингу на підприємстві
1.4. Застосування комп’ютерних технологій в управління маркетинговою діяльністю підприємства
2. Аналіз маркетингової діяльності ват „укртелеком”
2.1. Загальна характеристика фірми
2.2. Основні характеристики виробничо-господарської діяльності фірми
2.3. Характеристика і аналіз основних напрямів маркетинговій діяльності фірми
2.4 Використання сучасних комп’ютерних технологій у процесі управління маркетингом на ВАТ Укртелеком”
3. Шляхи підвищення ефективності системи управління маркетингом
3.1. Розробка маркетингової стратегії
3.2 Основні напрямки удосконалення управління маркетинговою діяльністю ВАТ Укртелеком”
3.3 Обґрунтування заходів і розрахунок бюджету по удосконаленню управління маркетинговою діяльністю ВАТ Укртелеком”
3.3 Пропозиції щодо автоматизації у роботі з відділу маркетингу ВАТ „Укртелеком”
Висновок
Список використаної літератури
ДодаткиВисновок:

Процес управління маркетинговою діяльністю на підприємстві починається з визначення концепції управління маркетингом, що є обов'язковим складовим елементом місії компанії. Серед основних концепцій управління маркетингом у даний час відомі наступні:

¾                    концепція удосконалювання виробництва;

¾                    концепція удосконалювання товару;

¾                    концепція інтенсифікації комерційних зусиль;

¾                    концепція маркетингового підходу;

¾                    концепція соціально-етичного маркетингу.

Приведені концепції управління маркетингом - це своєрідні історичні етапи, через які проходило еволюційний розвиток маркетингу в ринкових економіках. Аналогічний процес зміни відносини до маркетингової діяльності відбувається в даний час і на українських підприємствах. В остаточному підсумку, успіху доможуться ті компанії, що раніш інших зрозуміють необхідність і важливість важливості маркетингового підходу в організації власної діяльності.

Управління маркетинговою діяльністю, як будь-який інший управлінський процес, має наступні складові частини:

¾                    маркетинговий аналіз і аудит;

¾                    стратегічне і поточне планування;

¾                    організація процесу управління маркетингом;

¾                    контроль за здійсненням маркетингових заходів.

Маркетинговий аналіз і аудит - найважливіший складений елемент процесу управління маркетинговою діяльністю, що забезпечує інформацією всі етапи процесу управління і є деталізованим дослідженням внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, його сильних і слабких сторін. Серед основних інструментів маркетингового аналізу й аудита варто назвати: техніко-економічний аналіз діяльності підприємства, аналіз макро- і мікросередовища підприємства, SWOT-аналіз, маркетингові дослідження ринку.

Інформація, отримана в результаті всебічного аналізу діяльності підприємства, використовується на етапі формального планування. Компанії розробляють три види планів: річний, довгостроковий і стратегічний.

Стратегічне планування є першою сходинкою в процесі планування і містить у собі визначення місії компанії, формулювання цілей і задач, функціональні плани. Поступово процес стратегічного планування спускається до лінійних підрозділів компанії.

Після закінчення процесу планування і визначення необхідних ресурсів наступає процес організації маркетингової діяльності на підприємстві. Цей процес неможливий без чіткого визначення маркетингових функцій кожного підрозділу і єдиного центра управління маркетинговою діяльністю на підприємстві. Як правило, цю роль покладають на спеціальні маркетингові підрозділи, що організуються відповідно до цілей, задач і специфіці діяльності компанії.

Результати, отримані в результаті проведення маркетингових заходів, збираються й аналізуються спеціально призначеним маркетинговим контролером. Це фахівець веде постійний процес зіставлення отриманих і запланованих результатів. На підставі зроблених їм висновків, маркетингова діяльність піддається перегляду й удосконалюванню.

У даній роботі організація управління маркетинговою діяльністю на підприємстві піддана глибокому аналізу і перегляду. На підставі методик експертного опитування і методу Делфі виконаний повний аналіз внутрішнього і зовнішнього маркетингового середовища підприємства. За допомогою методу SWOT-аналізу виявлені основні можливості і загрози, сильні і слабкі сторони ВАТ Укртелеком”. Застосована методика дозволила визначити готовність компанії до реалізації маркетингової стратегії на підприємстві як "помірну".

Проведений аналіз дозволяє рекомендувати компанії ВАТ Укртелеком” організувати єдину службу маркетингу і провести рекламну компанію в спеціалізованих виданнях.

Реалізація зазначених заходів дозволить компанії одержати економічний ефект - зростання валового доходу на 1,42%, що складає 703,858 тис. грн. Слід зазначити, що весь приріст валового доходу від упровадження запропонованих заходів і частина власних ресурсів компанії, буде використано на створення єдиної служби маркетингу. Однак, найбільш істотним результатом упровадження зазначених заходів варто вважати загальне зростання конкурентноздатності компанії, отримане у результаті методично правильного підходу до організації маркетингової діяльності.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: